16 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 73/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ. Pl-x 73.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 99 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011; este vorba despre Pl-x 73 din 2018. La nivelul comisiei, s-a analizat propunerea legislativă. Aceasta are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 99 din Legea educaţiei, în sensul organizării în subordinea Ministerului Educaţiei a centrelor atestate de formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, cu personalitate juridică. Atribuţiile, structura, organizarea şi funcţionarea urmează a fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii din şedinţa comisiei din 11 aprilie 2018, cu 14 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi două abţineri, s-a propus adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele admise din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri. Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Salut iniţiativa. Este o iniţiativă foarte bună. Ca profesor, pot să vă spun că avem practică în materie. Există de mulţi ani centrul de perfecţionare pentru învăţământul în limba germană de la Mediaş, o unitate în subordonare directă faţă de Ministerul Educaţiei, care funcţionează foarte bine şi cu rezultate benefice pentru procesul de învăţământ. Atât cadrele didactice care predau "Limba şi literatura maternă", dar şi cele care predau diferite discipline în limba germană beneficiază, la acest centru, de cursuri de perfecţionare de înaltă ţinută. Este un proiect pe care l-am realizat prin forţe proprii, în colaborare cu Guvernul Republicii Federale Germania. Credem că extinderea acestei experienţe şi pentru alte minorităţi naţionale este un lucru bun. Singura observaţie pe care o avem este că acest centru trebuie să rămână de sine stătător, în directa subordonare faţă de Ministerul Educaţiei şi, aşa cum prevede Tratatul bilateral cu Republica Federală Germania, şi concluziile Comisiei mixte guvernamentale româno-germane este ca acest institut să rămână ca atare şi este exclus să fuzioneze cu vreo altă structură creată ulterior. Este o iniţiativă bună pe care o vom susţine. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri? La articole? Nu. Vot final.