26 martie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 274/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase La punctul 3 nu a venit raportul. 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; procedură de urgenţă. Vă rog, comisia. Doamna preşedinte Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 a fost analizat în Comisia pentru învăţământ. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului, în sensul introducerii contractului de activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de performanţă şi o structură sportivă şi care are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul se poate încheia pe perioade de timp determinate, va avea stipulată valoarea drepturilor băneşti. Sunt mai multe precizări în acest sens. Totodată, prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. Legea face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis în parte Cererea de reexaminare şi a adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului. Modificările adoptate de Senat se referă la sesizările prezentate de Preşedintele României în Cererea de reexaminare. Succint, chestiunile semnalate de preşedinte se referă la normele introduse la art. 1 pct. 2, aflate la promulgare, se pot interpreta în sensul că se instituie o condiţionare pentru sportivii de performanţă care îşi vor putea desfăşură activitatea doar dacă sunt autorizaţi de federaţia sportivă naţională pe ramură de activitate şi doar dacă această federaţie înregistrează contractul de activitate sportivă. De asemenea, din modul de redactare a acestor prevederi nu rezultă cu claritate care este scopul autorizaţiei emise de federaţia sportivă. Un alt aspect se referă la art. I pct. 8 din Legea supusă reexaminării - art. 30 din Legea nr. 69/2000 - prin care se reglementează dreptul structurilor sportive de a primi, după caz, spre administrare sau în folosinţă gratuită, conform legislaţiei în vigoare, imobile care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Întrucât Legea nu face distincţie între bunurile proprietate publică şi bunurile proprietate privată ale statului sau ale unităţilor administrativ- teritoriale, se consideră că prevederea este neclară. Şi, în sfârşit, un al treilea punct se referă la dispoziţiile art. 18 1 , referitoare la alocarea unor sume din bugetele locale. Aceste dispoziţii sunt introduse în conţinutul Titlului III - "Structurile administraţiei pentru sport", Capitolul I - "Ministerul Tineretului şi Sportului", şi se consideră că aceste dispoziţii ar trebui să facă obiectul unui capitol distinct. Comisia a analizat atât cuprinsul Cererii de reexaminare, cât şi forma legii cu amendamente admise, adoptată de Senat. În urma dezbaterii, în şedinţa din 20 martie 2018, Comisia pentru învăţământ a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, aprobarea în parte a Cererii de reexaminare a legii şi adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Vă rog, domnule Romanescu.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota pentru aprobarea Cererii de reexaminare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017, aşa cum a fost adoptată de Senat. Promulgarea acestei legi va asigura un cadru legal coerent şi predictibil pentru finanţarea şi organizarea sportului de performanţă, având în vedere că există o lipsă de conciliere între Legea sportului şi Legea finanţelor publice. Astfel, se prevede posibilitatea ca autorităţile publice centrale să aprobe sume pentru finanţarea activităţii structurilor sportive aflate în subordinea lor, în condiţiile legii. De asemenea, se creează un cadrul legal coerent, necesar administraţiei publice locale, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, privind acordarea sumelor de la bugetul local pentru finanţarea programelor sportive ale cluburilor sportive. În plus, se creează posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să aloce sume pentru finanţarea infrastructurii şi a activităţilor sportive, inclusiv pentru cluburile sportive şcolare şi universitare. De asemenea, modificările legislative propuse favorizează revitalizarea sportului amator şi a celui de masă. Grupul PNL va vota în favoarea adoptării, deoarece este o măsură bună pentru sportul românesc. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Cîtea.

Vasile Cîtea Mulţumesc, domnule preşedinte. Deci aşa cum a spus şi colegul nostru, domnul Romanescu, în sfârşit reuşim să ducem la bun sfârşit această ordonanţă de aprobare a Legii nr. 69. Se vor clarifica destul de multe lucruri care sunt aşteptate, pentru că sunt consilii locale în ţară care au sistat total finanţarea sportului. Sunt probleme cu echipele care sunt în pragul dezafilierii. Unele s-au şi închis, s-au dizolvat deja. Şi cred că această lege pe care noi o vom aproba acum - sperăm să nu mai existe nici un fel de probleme - clarifică foarte multe lucruri pe care reprezentanţii administraţiilor publice locale le aşteaptă de foarte mult timp. În acelaşi timp, în mod cert, va fi şi o revitalizare a sportului românesc, pentru că în ordonanţă sunt clarificate lucrurile referitoare la ce anume poate fi finanţat, pentru a nu mai avea acele - să le spunem supărări - din partea autorităţilor de control, care astăzi spuneau că este bine, data viitoare veneau... şi nu mai era bine, şi de multe ori oamenii au dat cu subsemnatul pe la instituţiile de specialitate, justificând de ce au făcut lucrurile care existau de fapt în fişa postului. În mod cert, va fi un punct care se va simţi în sportul românesc şi pentru aceasta trebuie să le mulţumim tuturor colegilor care au lucrat la această ordonanţă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege. Este o lege normală, nu este o minune. Este o necesitate. Au fost foarte multe situaţii în care finanţatorii sportivi au ajuns sub incidenţa legii, pentru că asemenea prevederi nu existau. Este un lucru bun, aşa cum spuneam. Vom susţine acest proiect de lege care deja îşi produce efectele. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor, Evident şi Grupul parlamentar al UDMR susţine această iniţiativă legislativă. Din păcate avem nevoie, pentru că excesul de zel al Curţii de Conturi a blocat de multe ori astfel de finanţări. Or, sportul din România merită să fie susţinut. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt... Doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi Grupul parlamentar Uniunea Salvaţi România susţine acest proiect de lege. Încurajarea sportului este absolut necesară în politicile educaţionale actuale. Bineînţeles că sunt şi multe puncte care ar merita o atenţie sporită în ceea ce priveşte alocarea sumelor de consiliile locale sportului, pentru că aici rămâne la latitudinea primăriilor, la latitudinea consiliilor locale, care doresc sau nu să aloce bani cluburilor sportive şcolare, sportului de bază care trebuie încurajat. Sunt foarte localităţi, mai ales în mediul rural defavorizat, care nu au nici măcar un teren de fotbal şi au mari probleme. În contextul în care salariile s-au mărit, s-au dublat, la nivelul primăriilor, de unde vor mai avea bani să aloce sportului, mai ales în cazul localităţilor mici din mediul rural defavorizat? Este o întrebare la care trebuie să răspundem cu toţii! Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vot final.