18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane (PL-x 120/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia pentru muncă. Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2017, care prevede prorogarea, până la data de 31 decembrie 2019, a termenului prevăzut la art. V şi art. VII din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2011, precum şi prorogarea termenului prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2013, până la data de 1 ianuarie 2020, în scopul asigurării facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Amendamente nu sunt. Rămâne la votul final.