21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză (PL-x 354/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză. Comisia pentru politică economică? Domnul Nistor.

Laurenţiu Nistor Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, transmis cu Adresa nr. PL-x 354 din 17 octombrie 2017 şi înregistrată sub nr. 4c-1/268 din 18 octombrie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în 11 octombrie 2017. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat favorabil, în forma adoptată de Senat. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil. Comisia pentru buget, finanţe - aviz favorabil. Guvernul, prin Adresa nr. 9288/MRP din data de 18 octombrie 2017, a transmis Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare scrisoarea Ministerului Finanţelor Publice, prin care menţionează că susţine aprobarea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. Prezenta ordonanţă de urgenţă statuează că, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză este ajutat de un organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în data de 7 noiembrie 2017. Din totalul de 19 membri au fost prezenţi 16. Potrivit art. 55 alin. (3) din Regulamentul Camerei, la lucrările comisiei, în calitate de invitat, din partea Comisiei Naţionale de Prognoză, a participat domnul Ion Ghizdeanu. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 4 voturi împotrivă - să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Nu mai aveţi? Daniel Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Noi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, găsim inutilă înfiinţarea acestui Consiliu de Programare Economică. Pur şi simplu apare o nouă structură, este nevoie de un nou buget, noi angajări, birocraţie şi încă o serie de activităţi stufoase din această arie a aparatului guvernamental central. Acum, nu cred că va fi chiar un fel de consiliu de stat pentru planificare ca pe vremea tovarăşului Nicolae Ceauşescu, cred că va fi pur şi simplu o nouă structură în acest spaţiu guvernamental, care va ocupa un loc şi va consuma nişte bani. Nu cred că este nevoie, de asemenea, de un gardian al Programului de guvernare, avem Guvern, avem miniştri, avem Parlament, avem instituţii, avem de toate. Pur şi simplu, pe undeva, trebuia să se mai găsească de creat nişte funcţii şi nişte posturi - acesta este punctul nostru de vedere. Şi, de asemenea, o altă chestiune importantă. Considerăm că pe politicile publice din sectorul economic şi social răspunderea trebuie asumată întotdeauna exclusiv de Guvern. Guvernul are răspunderea exclusivă a actului de guvernare şi a punerii în aplicare a politicilor publice cu caracter economic şi social în România. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ghilea?

Găvrilă Ghilea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză ne propune constituirea Consiliului de Programare Economică, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, cu atribuţii principale în coordonarea procesului de evaluare a priorităţilor strategice în concordanţă cu obiectivele prevăzute în Programul de guvernare. Stimaţi colegi, prin modul în care este subordonată Comisia Naţională de Prognoză şi funcţionează ca organ de specialitate al Administraţiei Publice Centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, avem deja o mare problemă, deoarece avem deseori dubii asupra corectitudinii prognozelor pe care Guvernul întemeiază toate politicile economice. Acum, Guvernul recunoaşte această subordonare a Comisiei de Prognoză şi ne propune ca prin acest Consiliu de Programare Economică, Comisia să se subordoneze obiectivelor Programului de guvernare, şi nu invers. Acest lucru nu poate fi acceptat în nicio ţară care îi respectă pe specialişti şi în care politicienii au o minimă responsabilitate faţă de cetăţeni. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestui act normativ care este încă o dovadă a subordonării politice a unor instituţii care ar trebui să funcţioneze independent, constrânse doar de rigorile ştiinţei, nu de interesele Guvernului. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua, dragi colegi. Consiliul de Programare Economică... Ar fi amuzant dacă n-ar fi aşa de trist, unde ne găsim, dat fiindcă discutăm de priorităţile strategice ale României, de fundamentarea unor strategii pe zeci de ani, în acelaşi timp în care chiar astăzi IT-iştii - sector pe care coaliţia majoritară l-a pus pe... a spus că îi interesează priorităţile - plâng din cauză că încă n-aţi reuşit să rezolvaţi o problemă cât se poate de simplă, legată de salarizare. Cum să vă spun... (Vociferări.)... am vrea să vă asumaţi măcar politic nişte lucruri legate de unde vrea să se ducă România. Mai vrea PSD-ul în Zona euro? Mai vrea România ca noi să stăm în Uniunea Europeană? Toate lucrurile acestea... creaţi - şi am vorbit şi ieri despre tot soiul de instituţii, vreţi să analizaţi dimensiunea şi performanţa aparatului de stat. Creaţi o comiţie şi două comitete, şi nu se întâmplă nimic. În primul rând - aceeaşi chestiune este şi cu acest Consiliu de Programare Economică - priorităţile strategice ale României, nu v-aţi asumat politic mai nimic despre ele. Ce vrea PSD-ul? Ne poate spune şi nouă coaliţia majoritară ce termen de aderare la Zona euro îşi asumă, dacă şi-l mai doreşte? Umplem aparatul de stat cu tot soiul de sinecuri şi nu producem absolut nimic. Grupul USR va vota împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Eu nu am talentul oratoric şi distributivitatea...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa ... celui care...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa ... m-a precedat...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat...

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa ... dar...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat... domnule deputat... domnule, nu se aude în sală sau ţip aici, singur? Mă auziţi? V-am întrerupt puţin să vă reamintesc, poate n-aţi fost în sală, că acelora care nu rămân în dezbaterea generală şi la subiect le voi opri microfonul. Vă rog să nu începeţi dumneavoastră, da? Vă rog, dezbateri generale, la subiect.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa ... luat din mers discuţia. Deci am fost extrem de mirat când un om inteligent, pe care eu îl apreciez, a criticat CSP-ul lui Ceauşescu, care, totuşi - sigur că regimul a fost unul scârbos, al lui Ceauşescu, dar performanţa de dezvoltare a fost remarcabilă. A fost o dictatură de dezvoltare. Ruşii se plâng că ei sunt apţi să facă prognoză numai pe 10 ani, iar chinezii, pe 50. Prognoza este un instrument absolut indispensabil dezvoltării unei societăţi, şi fără prognoză te afli în orb. Aşa încât, sigur că noi suntem aici reprezentanţii unor partide politice, dar, totuşi, trebuie să plecăm de la realităţile fundamentale ale existenţei economice şi să nu batem câmpii. Este foarte bine că avem o bază materială de orientare în decizii şi nu putem decât să salutăm. În rest, sigur, propaganda e un lucru minunat, dar totuşi trebuie să aibă limite.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii? Nu mai sunt. La articole dacă vreţi? Nu.