21 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 246/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 24. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic. Domnul Borza.

Remus-Adrian Borza Mulţumesc, domnule preşedinte. La fel, raport comun - Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 26 aprilie 2016. Consiliul Legislativ a avizat favorabil la 15 ianuarie 2016. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 407/2006, în sensul redefinirii fondului cinegetic şi a zonei de linişte, interzicerea vânătorii pe terenul proprietate privată a altuia şi abrogarea dispoziţiilor potrivit cărora deţinătorii cu orice titlu a terenurilor incluse fondurile de vânătoare au obligaţia de a permite vânătoarea autorizată. Şedinţa comună a celor două comisii a avut loc la 12 octombrie 2016. A participat şi secretarul de stat din Ministerul Mediului. Au participat 32, din 33 deputaţi, membri ai celor două comisii reunite. În unanimitate de voturi, cele două comisii au propus plenului Camerei respingerea propunerii legislative, întrucât modificarea prevederilor art. 4 alin. (1) în sensul propus de iniţiator ar duce la imposibilitatea practicării vânătorii pe întreg teritoriul ţării, ceea ce ar determina lipsa interesului pentru gestionarea faunei cinegetice şi menţinerea biodiversităţii ecologice.

Petru Gabriel Vlase Vot final. Mai aveţi una, domnule Borza. Dezbateri? Vă rog.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, Vă spun că şi în comisie, la adoptarea Legii vânătorii, au fost discuţii cu privire la acest articol, la dreptul de proprietate, şi la manifestarea acestui drept de proprietari, în condiţiile în care sau în situaţia în care nu li s-a dat, nu li s-a creat nicio pârghie, nici un mecanism. Adică i s-a impus proprietarului să accepte formula negociată sau propusă de Asociaţia de vânătoare. Cred că soluţia corectă - dar aceasta rămâne să o dezbatem, pentru că, într-adevăr, se simte în teritoriu - soluţia corectă e ca, atunci când proprietarul n-are capacitate, n-are forţa, n-are abilităţile să-şi constituie o asociaţie de vânătoare, numai atunci, cu acceptul lui, să poţi să te duci, pentru că altfel încălcăm art. 44 din Constituţie. Dar aceasta este forma agreată în momentul de faţă.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat. Mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final. Stimaţi colegi, Vă rog să-mi permiteţi să salutăm delegaţia Comisiei de investigare a activităţilor ilegale legate de gestionarea deşeurilor şi de protecţia mediului din Parlamentul Republicii Italiene, conduse de domnul deputat Alessandro Bratti, preşedintele comisiei. (Aplauze.) Continuăm. Domnule Borza, sunteţi pregătit?