11 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 543/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe - PL-x 543/2017; în procedură de urgenţă. Vă rog, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi - raportul. (Rumoare.)

Eugen Nicolicea Raport asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, trimis cu adresa nr. PL-x 543 din 7 decembrie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-11/1211 din 8 decembrie 2017. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri, conform adresei cu nr. 1008 din 22 noiembrie 2017. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din ziua de 4 decembrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin. (1) şi alin. (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 ianuarie 2018. Potrivit prevederilor art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, abilitarea Guvernului se face doar pentru domenii care nu fac obiectul legilor organice. În situaţia menţionării generice a domeniilor în care se vor emite ordonanţe, fiecare caz în parte va trebui analizat cu ocazia elaborării proiectului de ordonanţă a Guvernului, astfel încât reglementările emise să nu cuprindă dispoziţii care ar fi de nivelul legilor organice. Deoarece prin proiectul de lege se prevăd şi intervenţii asupra unor legi adoptate la nivel organic, precum şi asupra unor ordonanţe de urgenţă aprobate prin legi organice, este necesar ca schimbările dorite să se refere doar la dispoziţii cu caracter ordinar din cadrul respectivelor acte normative, pentru a se respecta deciziile Curţii Constituţionale. Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare, pentru care se solicită abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare, şi anume: De asemenea, la punctul 11, se solicită prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege. Proiectul de lege prevede ca ordonanţele emise de Guvern să fie supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la data de 31 ianuarie 2018. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege supus aprobării, în şedinţa din ziua de 11 decembrie 2017. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la şedinţă, conform listei de prezenţă. Cu majoritate de voturi, s-a propus plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr.1, şi amendamentele respinse din Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Cupşa. (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul pe procedură.) Dezbateri generale, doamnă! Nu mi-aţi invocat nicio procedură! Vă rog, domnule Cupşa, dezbateri generale, dacă doriţi? Vă rog, procedură. Dacă nu invocaţi, o să fiu nevoit să opresc microfonul, din nou.

Raluca Turcan Vă felicit că v-aţi pus în mişcare toată maşinăria de obstrucţionare a tot ceea ce înseamnă... (Gălăgie.) ... gest democratic în această instituţie! (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale. Îmi pare rău, doamnă! V-am spus să-mi invocaţi o procedură neregulamentară pe care o încalc eu în momentul acesta. (Vociferări.) Vă rog.

Raluca Turcan Art. 151 alin. (3) - în momentul în care sunt aduse acuze ofensatoare unui membru al Parlamentului, acesta are dreptul să intervină, pe procedură. Ca atare, doresc să vă spun, în numele Partidului Naţional Liberal, că tot ceea ce aţi făcut dumneavoastră ne duce cu paşi repezi spre dictatură. (Vociferări.) Aţi încălcat dreptul la libertatea de exprimarea, drepturi fundamentale ale cetăţenilor acestei ţări. Puneţi în pericol securitatea României, predictibilitatea politicilor economice. Vă sabotaţi singuri propriul Guvern. Este inadmisibil cum aţi procedat astăzi. Nu mai sunteţi "Noaptea, ca hoţii!", ci "Ziua, în văzul tuturor!" (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Cupşa, dezbateri generale. (Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură de urgenţă, domnule Andronache! Nu, nu... ba da, suntem în procedură de urgenţă! În regulă... să ajung acolo! Domnul Cupşa, dezbateri generale.

Ioan Cupşa Mulţumesc, domnule preşedinte. Îmi pare rău că o să spun şi o să folosesc cuvintele pe care o să le auziţi şi care urmează. Domnule vicepreşedinte, v-aţi purtat ca un dictator cu şapcă, în aceste ultime 30 de minute.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, domnule deputat!

Ioan Cupşa PNL a votat împotrivă şi va vota împotrivă. Vom vota împotrivă, în continuare, în ceea ce priveşte...

Petru Gabriel Vlase Sunteţi la dezbateri generale, domnule deputat!

Ioan Cupşa Suntem la dezbateri generale, într-adevăr!

Petru Gabriel Vlase Păi, vă rog, la subiect! Abilitarea Guvernului!

Ioan Cupşa Dacă doriţi să dezbateţi dumneavoastră în locul meu, nu e nicio problemă!

Petru Gabriel Vlase Nu, dar nu am auzit nimic despre lege.

Ioan Cupşa Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Ioan Cupşa În continuare, procedând ca nişte stăpâni... (Vociferări.) ... care îşi călăresc când şi cum vor supuşii, PSD şi ALDE nesocotesc regulamente, nesocotesc Constituţia, nesocotesc dreptul şi interesele legitime ale cetăţeanului român. Aţi încălcat Regulamentul Camerei Deputaţilor, aţi încălcat Constituţia. De ce o faceţi? E simplu. Pentru că puteţi! (Vociferări.) Aţi testat, în această ultimă perioadă de timp, viteza şi puterea de reacţie a întregii societăţi româneşti. Nu aţi făcut nimic altceva decât, aruncând în piaţă acele iniţiative legislative deosebit de toxice... (Gălăgie.) ... să aşteptaţi răspunsul societăţii româneşti. Răspunsul societăţii româneşti a venit - asociaţii profesionale, asociaţii sindicale...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Ioan Cupşa ... au reacţionat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Ioan Cupşa 4.000 de magistraţi au reacţionat...

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, mulţumesc!

Ioan Cupşa Partidele de opoziţie au reacţionat. Partenerii noştri tradiţionali externi au reacţionat şi... (I se întrerupe microfonul.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. (Domnul deputat Ioan Cupşa solicită să ia cuvântul.) Domnule deputat, suntem la dezbateri generale privind abilitarea Guvernului! Văd că dumneavoastră faceţi declaraţii politice. Vă mulţumesc, v-am întrerupt cuvântul. (Aplauze.) Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Pot să intervin pe Legea abilitării?

Petru Gabriel Vlase Vă rog. Dezbateri generale la Legea abilitării.

Árpád-Francisc Márton Da. Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, De la o vreme - e adevărat, mai multe puteri, mai multe Guverne, de diferite culori, au trecut la o procedură care, evident, nu e deschisă... nici o formă, nici cealaltă... deci nu se poate constata că ar fi nelegală sau neconstituţională, conform căreia legile de abilitare trec doar pe la Comisia juridică, care este sesizată în fond şi nu mai sunt sesizate, pentru avize, comisiile de specialitate din domeniul pentru care se solicită abilitarea. Este o cutumă proastă, zic eu, şi neconformă cu dorinţa de a legifera ca lumea. Eu cred că procedura corectă este ca toate comisiile, în domeniul cărora se cere o abilitare, să fie avizate cu proiectele de lege, să dezbată doar segmentul lor, cu ministrul sau secretarul de stat prezent, care să explice cam ce se doreşte a se face. Altfel, ajungem în acele situaţii în care, din păcate de multe ori am ajuns, Guvernele nu au reuşit să dea nici pentru jumătate, acelor elemente pentru care s-a solicitat să se primească abilitarea. Nu au reuşit să facă astfel de ordonanţe. Am încercat să parcurgem această listă. Nu e prea lungă, este adevărat. Avem două probleme destul de importante. Pe de o parte, sunt nişte probleme legate de domeniul care se doreşte a fi reglementat. S-ar putea să se interpreteze că intră în domeniul legilor organice, şi altele pentru care mai tot timpul - şi este vorba despre Ministerul Culturii - se revine şi se revine insistent pentru modificarea unor legi existente. Dacă nu are succes, dă o ordonanţă. Comisia se zbate să o refacă... o lege normală... şi ministerul iarăşi revine, şi iarăşi revine... că sunt nişte funcţionari în minister care ţin de nişte idei nu prea bune pentru cultura din România. Drept urmare, noi solicităm eliminarea art. IV şi VII din acest proiect de lege. Şi, evident, când ajungeţi la numărul curent din raport, care se ocupă cu domeniul sănătăţii şi cu cel al culturii, să ne daţi cuvântul. Neprimind raportul, nu pot urmări. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Altcineva la dezbateri generale. Domnul Roman, procedură.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Procedură, art. 123 alin. (4). Rugămintea este, având în vedere că pe Legea ANI au fost doar două voturi peste lege organică, vă solicit să trecem pe Regulament - "... votul prin mijloace electronice, prin ridicare de mâini sau prin apel nominal are următoarele semnificaţii - pentru, contra sau abţinere... dacă contestăm corectitudinea numărării votului şi dacă plenul aprobă reluarea votului, preşedintele va realiza aceasta prin modalitatea de vot aprobată de Camera Deputaţilor." Prin urmare, vă rog frumos să solicitaţi un vot de reluare a votului. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da, avem... O secundă. Calm. Domnule deputat, din păcate, art. 4 pe care îl invocaţi dumneavoastră nu face această precizare, decât... Alin. (4), da. Şi votul se contestă imediat după vot, nu după o zi. Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Nu. La articole? Vă rog, la articole, domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Avem un amendament la art. 2, pe care îl voi expune... Domnul Márton Árpád a solicitat supunerea la vot a amendamentelor respinse şi care se află înaintea acestui amendament. Dacă doriţi, eu pot să mă retrag şi să le supuneţi votului.

Petru Gabriel Vlase Deci dumneavoastră aveţi la...

Gabriel Andronache La art. 2. Amendamentele domnului Árpád sunt la art.1.

Petru Gabriel Vlase Da, am înţeles. Domnule deputat, susţineţi respinsele dumneavoastră? Da? Vă rog. Păi, am întrebat, dar nu v-aţi înscris la cuvânt.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, eu nu am vrut să blochez dezbaterea, dar v-am atras atenţia că nu am primit raportul. Ca atare, nu pot urmări şi vă rog să-mi daţi cuvântul când ajungeţi acolo, pentru că dumneavoastră aveţi raportul în faţă. Deci, dacă este la art. IV din Proiectul de Lege de abilitare a Guvernului, Capitolul "Sănătate", propunem eliminarea acestui capitol, pentru că are o formulare destul de vagă, iar legea care reglementează sănătatea, în general, este o lege organică. Ni s-au dat nişte răspunsuri în legătură cu ce ar conţine şi una dintre variantele expuse ducea către o eventuală posibilitate de reglementare organică, inclusiv de domeniul penal. Ca atare, solicit supunerea eliminării art. IV, "Sănătate". Şi urmează VII, celălalt amendament respins.

Petru Gabriel Vlase Deci art. IV - solicitaţi eliminarea lui, da? Domnule deputat, art. IV şi VII, da? Două solicitări, două amendamente respinse.

Árpád-Francisc Márton Deci art. IV - "Sănătate" şi art. VII - "Cultură şi identitate naţională" - aceste două capitole... articole romane.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Amendament respins, vot pentru art. IV. Vot, vă rog. 47 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, 54 de abţineri, zero colegi care nu optează. A rămas respins. Şi vot pentru, la fel, amendament respins, art. VII. Vot, vă rog. 48 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, 59 de abţineri, un coleg care nu optează. La fel, a rămas respins. Domnule Andronache, vă rog, aveţi un amendament respins, nu? Vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc. O să încep prin a spune că, în mod cert, ne-am pierdut încrederea în acest Guvern, dintr-un motiv foarte simplu, şi anume - la sfârşitul sesiunii parlamentare trecute, în Comisia juridică, ni s-a promis că la următoarea lege de abilitare ne vor fi prezentate proiectele de ordonanţă pe care, eventual, Guvernul le va adopta în perioada de vacanţă parlamentară. Aşa cum aţi văzut dumneavoastră acele proiecte, aşa le-am văzut şi noi în Comisia juridică, adică nu există. Mai mult decât atât, în vacanţa parlamentară din vară Guvernul şi-a permis, deşi a spus negru pe alb, în Comisia juridică, că nu va interveni în domeniul legilor organice, să introducă reglementări de natură organică în ordonanţele pe care le-a adoptat. Şi ne referim aici exact la Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017, care conţine, în mod evident, o dispoziţie de derogare de la o lege organică. Este permis aşa ceva? Este permis ca Guvernul să încalce autoritatea Parlamentului şi să reglementeze în domenii rezervate legilor organice, deşi abilitarea nu permite lucrul acesta? Iată motive pentru care, în mod evident, ne-am pierdut încrederea în acest Guvern. Şi, pentru a-i stimula pe colegii din Guvern să dea măcar ordonanţele pentru care tot vin şi solicită abilitare, noi vă propunem ca termenul până la care această abilitare o să opereze să fie 20 ianuarie, şi nu toată luna ianuarie. Ca atare, vă adresez rugămintea, domnule preşedinte de şedinţă, de a supune votului amendamentul nostru. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Sigur! Amendament respins, vă rog, vot. 96 de voturi pentru, 170 de voturi împotrivă, două abţineri. Amendamentul a rămas respins. Dacă mai sunt alte intervenţii la articole? Nu mai sunt. Continuăm. La punctul 3 nu avem încă raportul. Mergem la punctul 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23... Vă rog, procedură, mă iertaţi.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Potrivit Regulamentului nostru, în momentul în care acest proiect de lege trece tacit, se dezbate fără raport şi vom propune respingerea, când o să-i vină rândul. Este vorba de punctul 5 de pe ordinea de zi... (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Nu am ajuns la el, domnule deputat!

Ioan Munteanu A, nu?

Petru Gabriel Vlase Am sărit punctul 3, pentru că trebuie să vină raportul şi încă nu este gata. Şi trec la punctul 4.