19 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri (PL-x 535/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 28. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea...

Ioan Munteanu 27. Care 28?

Petru Gabriel Vlase 27 e 28, domnule lider. ... pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri. Comisia... La ce? La agricultură? Vă rog.

Dănuţ Păle Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţeni apatrizi şi străini, precum şi de către persoanele juridice străine, şi a Legii 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă, şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. Se urmăreşte stabilirea unor interdicţii şi condiţii suplimentare faţă de cele prevăzute pentru cetăţenii români, pentru dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole de către cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat parte a Acordului privind Spaţiul Economic European, apatridul cu domiciliu într-un stat membru sau în România şi de către persoanele juridice constituite în conformitate cu legislaţia unui stat membru al Uniunii Europene sau parte a Acordului privind Spaţiul Economic European. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 7 martie 2017, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în şedinţa din 22 noiembrie 2016. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de respingere a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri, din următorul motiv: - toate soluţiile normative propuse sunt contrare prevederii Acordului de aderare, respectiv art. 63-66 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, prin stabilirea unor condiţii suplimentare referitoare la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan sau intravilan pentru un cetăţean terţ sau apatrid. Proiectul de lege sus-menţionat face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege, bineînţeles, suntem de acord cu toţii că are o serie de prevederi care ne pun în conflict cu prevederile Tratatului de Aderare şi alte reglementări la care România a aderat. Dar în acelaşi timp trebuie să recunoaştem că fermierii noştri sunt într-o poziţie dezavantajată, din cauza lipsei de resurse, faţă de alte categorii de fermieri care au fost menţionate. În aceste condiţii, noi vă propunem, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, să facem o discuţie, să-l retrimitem la Comisia pentru agricultură, să facem o discuţie mai aprofundată, legată de posibilitatea ca, utilizând prevederi legale, să creăm facilităţi fermierilor români. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 31 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Alte intervenţii?