23 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială (PL-x 151/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială. Comisiile? Comisia pentru agricultură, domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cu acest proiect de lege au fost sesizate Comisia pentru agricultură, Comisia juridică şi Comisia pentru muncă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017, având ca scop prorogarea, până la data de 15 august 2017, a termenului prevăzut în Ordonanţa nr. 51. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 27 februarie 2017. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. Membrii Comisiei pentru agricultură, în şedinţa din 5 aprilie 2017, au votat, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Membrii Comisiei juridice, în şedinţa din 25 aprilie 2017, au votat, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege. Membrii Comisiei pentru muncă, în 3 mai 2017, au votat, cu unanimitate de voturi, adoptarea prezentului proiect de lege. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Olar.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este vorba de o prorogare. Ca să înţelegem cu toţii, este vorba de preţul mediu la lemn, care se prorogă până la 15 august. Eu, ca membru în comisie, şi noi, Partidul Naţional Liberal, din Comisia pentru agricultură, am votat "pentru" şi Grupul parlamentar al PNL va vota "pentru". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Drulă.

Cătălin Drulă La art. II din Ordonanţă se instituia obligaţia, pentru Guvern, de a emite norme metodologice pentru câteva acte normative, până la data de 1 aprilie 2017 - asta era prevăzut în ordonanţa pe care o discutăm astăzi. Eu aş vrea să ştiu dacă aceste norme metodologice au fost emise - din ce am verificat, nu - şi când va face Guvernul acest lucru.

Petru Gabriel Vlase Da. Alte intervenţii? Mai sunt? Nu. Fără amendamente, vot final.