13 iunie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local (Pl-x 209/2016/2018). ( rămasă pentru votul final ) .

Petru Gabriel Vlase 14. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; PL-x 209/2016/2018. Comisia? Domnul Roman? Bitte.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Ca să nu mă certaţi, ca pe colegul dinainte, o să încerc să fac un rezumat cât mai scurt.

Petru Gabriel Vlase Nu l-am certat, v-am făcut un bine.

Florin-Claudiu Roman Da. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Ieşeam din sesiune.

Petru Gabriel Vlase În conformitate cu prevederile art. 237 din Regulament, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate spre dezbatere în fond cu cererea de reexaminare. Această lege, adoptată de Parlament, a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României, la 27 noiembrie 2017, cu obiect de reglementare - cadrul juridic stabilit pentru luarea măsurilor necesare executării lucrărilor de utilitate publică. În temeiul art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare. În cererea de reexaminare se apreciază că nu există corelare între dispoziţiile art. (1) şi cele ale art. (2) din legea trimisă la promulgare. Sintagma "notificarea aprobării indicatorilor tehnico-economici" din cuprinsul alin. (4) şi (5) este neclară. Sintagma "termen considerat rezonabil" din alin. (5) al art. 9 este neclară. Trimiterea din conţinutul alin. (2) şi (1) ale art. 14 - declarat parţial neconstituţional - poate echivala cu perpetuarea unei soluţii legislative ce contravine Constituţiei. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat cererea de reexaminare a Preşedintelui, cu amendamente, şi a adoptat legea. Camera Deputaţilor este decizională. Cele două comisii au dezbătut această cerere de reexaminare. În urma dezbaterilor au propus adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010, în forma adoptată de Senat, cu două amendamente respinse, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria legilor organice. Doar o singură completare, domnule preşedinte. Felicit toate partidele care votează această lege. E o lege aşteptată de administraţia publică locală, pentru a putea da drumul la investiţii. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Olar. Vă rog.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această Lege de expropriere pentru cauză de utilitate publică, de interes naţional, judeţean sau local, rezolvă multe neclarităţi şi anumite necorelări, să spun aşa, între legi. De multe ori, primarul a fost pus într-o situaţie - chiar dacă era un proiect de interes local -, să nu aibă curajul să semneze anumite documente, de frică. Prin această lege clarificăm anumite neclarităţi şi necorelări. Vă pot felicita pe toţi. Vedeţi dumneavoastră, dintr-o colaborare instituţională corectă, între Preşedinte şi Parlament, pot ieşi lucruri bune. Şi asta vrea şi ţara noastră, România, să nu fie numai într-un scandal tot timpul. Aici se vede. Şi vă felicit pe toţi. Şi haideţi să-l felicităm şi pe Preşedintele României, că e şi ziua lui. Şi astăzi putem să-i spunem la mulţi ani. Şi îi dăm şi un cadou, cu această lege şi cu această dorinţă de reexaminare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Corect, aveţi dreptate, domnule deputat. Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu nu sunt aşa de entuziasmat ca şi colegul meu care a vorbit anterior, dintr-un motiv foarte simplu. Legea, după părerea mea, va putea să ducă la abuzuri foarte, foarte serioase, în momentul în care va putea fi pusă în aplicare. Din două motive foarte clare, şi anume. 1. Se introduc cauze de utilitate publică pentru expropriere, lucruri care nu sunt azi definite prin lege. Se introduc lucrări de regenerare urbană. Nu există în momentul de faţă, în legislaţia românească, definit ce înseamnă regenerare urbană. Nu există nicio definiţie referitoare la limitele regenerării urbane. În acest context, întrucât nu există în momentul de faţă nicio definiţie, care va fi limita în care, la un moment dat, printr-o expropriere, o autoritate publică trebuie să se încadreze? Va fi la bunul plac al unor administratori publici locali - primari sau preşedinţi de consilii judeţene sau miniştri. În acest context, eu cred că trebuia să se facă referire foarte clară, în lege, pe această problematică. A doua chestiune foarte importantă. Se pot expropria proprietăţi monumente istorice, spunându-se că cel care are imobilul respectiv nu şi-l întreţine cum şi-ar dori primarul sau preşedintele de consiliu judeţean sau ministrul. Deci, practic, se poate realiza o naţionalizare a monumentelor istorice proprietate privată, dar nu este definit în lege ce înseamnă degradarea acestora sau care este nivelul de degradare care trebuie să fie realizat. Un al treilea lucru important. Poate fi oricând expropriat un teren în interes public, fără a mai cere un sprijin şi fără a fi susţinut cu valoarea de piaţă. Eu cred că aceste lucruri fac ca această lege să fie bună doar pentru a se realiza abuzuri. Şi UDMR nu va vota această iniţiativă legislativă, nici de data aceasta. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Argumentele colegului meu de la UDMR sunt cât se poate de sănătoase şi de luat în calcul. Mai e un lucru foarte important, care nu a blocat în niciun fel abuzurile statului român, mă refer la termenele de plată pe care statul trebuie să le realizeze faţă de cei expropriaţi. Şi vă dau două exemple din judeţul Iaşi. Şoseaua de centură a municipiului. Sunt peste 300 de proprietari de terenuri, care au fost expropriaţi, pe traseul acestei lucrări de infrastructură, şi nici la acest moment nu şi-au primit banii. Sunt aproape 9 ani de când se judecă cu statul român, şi statul nu ia nicio decizie corectă. Vă dau exemplul cetăţenilor din judeţul Iaşi, care au fost expropriaţi pentru ca să se poată construi Gazoductul Iaşi-Ungheni. Da, sunt lucruri foarte importante. Sunt, dacă vreţi, lucruri netrecute, neprecizate în lege, şi, din această cauză, statul abuzează. Şi dăm un exemplu clar de abuz pentru colegii de la PSD. Îi abuzează pe cei care au fost expropriaţi, fără a primi înapoi nici măcar suma din evaluarea făcută de instituţiile statului. Nu mai vorbesc de cei care se judecă pentru că sumele au fost de mizerie. De asemenea, este foarte important de precizat - şi legea are lacune - ce se întâmplă cu documentele legale de expropriere dacă proiectele despre care vorbim că sunt necesar a fi implementate pe acele terenuri nu se realizează. De aceea, Partidul Mişcarea Populară, ţinând cont şi de celelalte argumente, solicită retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, pentru a fi completat cu precizările despre care vorbeam. Dacă nu se va realiza acest lucru, ne vom abţine de la vot. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Am încheiat dezbaterile... (Vociferări.) A fost cerere de retrimitere? Îmi cer scuze. Vot. 57 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg care nu optează. Respins. Am încheiat dezbaterea generală. Articole? Nu. Domnul Suciu, procedură.