25 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (PL-x 372/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961; PL-x 372/2016. Comisia pentru apărare? Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, trimis cu adresa PL-x 372. Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011, în sensul modificării perioadei pentru care se acordă drepturile privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport de respingere a acestui proiect de lege, având următoarele motive: Instituirea aceluiaşi tratament juridic, prin extinderea aplicării legii şi asupra cadrelor militare îndepărtate abuziv din armată, ulterior perioadei menţionate, constituie o soluţie care contravine scopului iniţial al legii, întrucât persoanele respective nu se regăsesc în situaţii identice care să impună aplicarea aceluiaşi regim juridic. Totodată, trebuie respectate prevederile Legii nr. 69/2010, a responsabilităţii fiscal-bugetare, precum şi prevederile art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, care reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Fără dezbateri. Vot final. 18 a fost retrimis comisiei. 19. Propunerea legislativă pentru completarea ... Procedură, domnul Gheorghe. Poftiţi!

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă spun că tocmai apăsasem pe buton, dar nu m-aţi observat. Doream să intervin şi să cer retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege cu privire la despăgubirile destinate fostelor cadre militare din Armata Regală Română, disponibilizate ilegal, duse în puşcăriile comuniste de regimul instaurat după 23 august 1944. Aceasta era solicitarea pe care încă doresc s-o fac, dacă-mi acordaţi această permisiune?

Petru Gabriel Vlase Vot. Retrimitere la comisie. Vot. 45 de voturi pentru, 79 împotrivă, o abţinere, un coleg care nu votează. N-a ieşit. Domnul Bichineţ? Procedură.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am o rugăminte: pentru eficientizarea activităţii noastre, nu mai folosiţi în locul vorbirii mormăirea, că nu se înţelege nimic în sală. Era renumită România prin microfoanele ei performante. Puneţi-i pe cei de la tehnic să repare, pentru că în sală nu se înţelege nimic, cel puţin în partea dreaptă. Probabil că în stânga se înţelege mai bine! În fundul sălii în mod cert mesajul este distorsionat. De aceea în presă apar tot felul de prostii, în afară de ce discutăm noi aici. A doua chestiune: n-am fost pe fază când a intervenit domnul Adrian Solomon şi a punctat o chestiune bună, importantă. Într-adevăr, e bine ca primarii să primească de la 1 aprilie - nu ca o păcăleală - salariu cu 30% mai mult, dar eu am şi sursa de finanţare. Daţi o dispoziţie, prin Guvern, domnule vicepreşedinte, ca sursa de finanţare să fie de la consilierii personali. Uitaţi-vă în comunele noastre şi în oraşele noastre ce consilieri personali au primarii! De ordin feminin, vreau să spun! Rămâneţi cu gura căscată! Aşa! Fiecare are picioare de cel puţin un metru şi jumătate! Nu ştiu ce consiliază fetiţele acelea acolo! De asemenea... Dar ajunge atât! Mulţumesc. (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Cu mormăiala era vorba despre mine? (Râsete.) Din sală : Nuuu!

Petru Gabriel Vlase M-aş mira, că nu prea mormăi eu! Am înţeles, domnule deputat! Deci mai citeţ la microfon, mai clar!