6 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România (PL-x 120/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Propunere legislativă pentru modificarea... (Rumoare.) 10... 10, mă scuzaţi. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 - turul II de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România. Guvernul? Dacă doreşte cineva?

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru transporturi? Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a acestui act normativ, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru învăţământ, Comisiei pentru politică externă şi, respectiv, Comisiei juridice. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, aşa cum preciza aici reprezentantul Guvernului, crearea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferată, în vederea exercitării dreptului la vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, din data de 13 noiembrie 2016, turul II, de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege menţionat, în forma prezentată de Guvern. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Tomac.

Eugen Tomac Domnule preşedinte, Chiar dacă cu o întârziere foarte mare, legea aceasta are totuşi o importanţă aparte. Şi m-aş bucura ca la un moment dat să discutăm în Parlament mult mai mult despre Republica Moldova şi despre viitor, nu despre trecut. Pentru că, chiar dacă am acordat gratuitate studenţilor, totuşi, cei care privesc cu ostilitate România au câştigat alegerile prezidenţiale de anul trecut. Şi cred că ar trebui să gândim în perspectivă. Şi pentru că luna aceasta, martie, este luna în care se împlinesc 99 de ani de când s-a unit Basarabia cu România, va trebui să ne gândim să dăm un semnal politic extrem de consistent pentru cei aproape 4 milioane de români care locuiesc peste Prut. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Codreanu. Tot de la PMP sunteţi? Da? Da? Nu, vă dau cuvântul din respect, dar vreau să vă reamintesc: fiind în procedură de urgenţă, nu am voie decât un singur reprezentant al grupului. Eventual, dacă dumneavoastră sunteţi cel care reprezentanţi diaspora de acolo, vorbiţi cu liderul de grup să vă lase pe dumneavoastră să luaţi cuvântul. Acum vi-l dau, din respect.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Foarte pe scurt. Salut această iniţiativă, salut acest proiect de lege. Trebuie să devină o lege, pentru că am făcut prea puţine pentru Republica Moldova şi vedem consecinţele acestui fapt. Avem un pseudopreşedinte acolo, care nu face decât să promoveze românofobia. Şi, evident, Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect de lege. Şi eu, în calitate de cetăţean moldovean, vă îndemn şi vă mulţumesc pentru un vot pozitiv. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă invit un pic la prezidiu, domnule deputat. (Domnul deputat Constantin Codreanu urcă la prezidiu.) Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Este o măsură mică, dar concretă, în ceea ce priveşte relaţia noastră cu cei din Republica Moldova, cum le spunem de fiecare dată: fraţii noştri de peste Prut. Este doar una dintre măsurile pe care le-am luat până acum. Şi sper ca pe ideea acestor lucruri concrete, relaţia să evolueze. Altfel, vorbim doar despre poduri de flori şi de lucruri nerealizate. Este un lucru extrem de important şi cred că deschide calea unei serii importante de colaborări pe diverse planuri, iar cea legată de vot este una extrem de importantă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii în dezbaterile generale? E aceeaşi situaţie ca la PMP, vă rog.

Marius Sorin-Ovidiu Bota Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu vreau să fac o intervenţie de altă natură, plecând de la acest subiect şi de la situaţia acestui proiect de lege. În sensul în care constatăm că facem o întreagă procedură de aprobare prin Parlament a unui act care şi-a îndeplinit misiunea, a fost emis cu caracter de urgenţă, pentru ceva, n-are importanţă - în cazul acesta pentru Republica Moldova, pentru cetăţenii moldoveni şi români de acolo - nu am putea face în aşa fel încât acest gen de acte să nu-l mai plimbăm prin Parlament şi să le adunăm, să le votăm o singură dată, dacă trebuie să îndeplinim formalitatea, la un moment dat, fără să facem plimbarea miniştrilor la comisie, la plen şi toată această tevatură birocratică? De aceea am vrut să intervin, pentru că este un exemplu foarte concludent. Şi nu este singurul şi mai avem asemenea acte. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt. Nefiind amendamente, legea merge la votul final.