11 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre COM(2017)569 (PHCD 106/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre Vă rog, doamnă Plumb.

Rovana Plumb Raport privind Proiectul de Hotărâre al Camerei Deputaţilor, redactat pe baza opiniei Comisiei pentru afaceri europene, privind Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte armonizarea şi simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată şi introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerţului dintre statele membre - COM 569. În planul de acţiune privind TVA, prezentat în aprilie 2016, Comisia Europeană şi-a anunţat intenţia de a adopta un sistem definitiv de TVA pentru conceptul transfrontalier, în interiorul Uniunii, bazat pe principiul impozitării în statul membru de destinaţie a bunurilor, pentru a crea un spaţiu european unic. Comisia pentru afaceri europene susţine modernizarea şi revizuirea sistemului actual de TVA şi eforturile vizând crearea unui spaţiu unic european solid pentru TVA, dar consideră necesară o abordare precaută în cadrul negocierilor pe marginea prevederilor propuse. Capacitatea administraţiilor fiscale naţionale este diferită, şi implementarea unui astfel de sistem necesită o mai bună cooperare între administraţiile fiscale ale statelor membre. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa comisiei, din data de 21 noiembrie, şi a fost adoptată în unanimitate. Supunem aprobării plenului Camerei Deputaţilor, opinia, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Comentarii? Nu. La articole? Nu. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.