3 mai 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţă şi să-şi pregătească cartelele pentru şedinţa de vot final. Vă rog. Facem vot de control, da? Vă rog să votaţi. 175. Suntem în cvorum. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593. Se adoptă cu votul majorităţii. Vot, vă rog. 206 de voturi pentru, 5 colegi care nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016) 950. Vot, vă rog. 213 voturi pentru, un vot împotrivă, trei colegi care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli. Comisiile - pentru învăţământ şi agricultură - propun adoptarea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului... Domnule Barna, v-aţi înscris la cuvânt? Nu. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb. Comisia juridică şi Comisia pentru politică externă propun adoptarea. Vă rog să votaţi. S-a blocat? Repetăm votul la punctul 4. Vă rog să votaţi. În unanimitate, adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 200 de voturi pentru, două împotrivă, 22 de abţineri. Adoptat. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. 231 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea. Vot, vă rog. 228 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil. Comisia pentru cultură propune adoptarea. Vot, vă rog. 234 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. 236 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 10. Propunerea legislativă privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) şi Centenarul Marii Uniri. Comisia pentru administraţie şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 204 voturi pentru, 33 de abţineri. Adoptată. Vă rog, explicarea votului, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. PNL a votat astăzi pentru adoptarea Legii Centenarului, completată cu Primul Război Mondial, din respect pentru istoria românilor. Astăzi, din păcate, prin respingerea amendamentelor propuse de Partidul Naţional Liberal, coaliţia antiromânească PSD-ALDE-UDMR (Vociferări.) pune cruce definitiv Monumentului Unirii. Pune cruce definitiv lucrărilor de reabilitare la Sala Unirii. Loc sacru, poate nu pentru dumneavoastră, dar pentru majoritatea românilor este un loc sacru. Este o ruşine să nu se mai considere Alba Iulia Capitală a Marii Uniri. Este o ruşine să nu aloci niciun leu pentru Centenarul Marii Unirii. La 100 de ani de la Marea Unire, urmaşii celor care i-au întemniţat pe mulţi din fruntaşii Marii Uniri, foşti comunişti, astăzi spoiţi socialişti, lovesc din nou în istoria Statului Unitar Român. Astăzi, coaliţia majoritară scrie o pagină ruşinoasă în istoria României, în timp ce Ungaria alocă un buget impresionant pentru Trianon. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Noi am votat legea aceasta, dar pentru că au fost o grămadă de discuţii din acestea, discuţii la baionetă, ca să mă exprim aşa, n-am mai ieşit la tribună să vă spunem câteva lucruri care cred că trebuie corectate în viitor, legate de acest text. Eu, când eram mic, am învăţat că în lumea asta există lucruri şi fiinţe şi că mi se pare destul de ciudat să dai o medalie unui lucru care este imobil, de exemplu, şi nu-mi dau seama cum se poate face asta. Mi se pare ciudat să se şi numească medalia "Loc", aşa, să înceapă cu "Loc" numele medaliei. Adică, lucrurile acestea poate ar trebui să le corectăm; se poate, mai e timp să facem corecţiile acestea, pentru că, altfel, riscăm să transformăm un lucru cu adevărat important şi solemn în lucruri pe care n-aş vrea să le numesc acum. Deci rugămintea mea este să avem în vedere faptul că o pajişte, un versant de munte, un imobil, nu pot fi decorate, medaliate, măcar din definiţia medaliei. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Oprescu. Doamna Oprescu, am zis! Domnul Tomac?

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PMP s-a abţinut, pentru că, credem, cu tărie, că Instituţia Preşedintelui României trebuie să fie cea care oferă cele mai înalte distincţii ale statului român, şi nu Parlamentul României. Parlamentul poate propune, Preşedintele, indiferent de numele şi persoana care deţine această funcţie importantă, trebuie să aibă această prerogativă. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mai e cineva la explicarea votului? V-aţi hotărât? Vă rog. Doamna Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PSD susţine acest act normativ. Este o mare onoare şi responsabilitate pentru fiecare dintre noi faptul că am votat astăzi Legea Centenarului. Am fost întrebată de ce am propus ca legea să fie denumită "Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului 1916-1918 şi Centenarul Marii Uniri". Ne cunoaştem istoria şi ştim bine că sărbătorim Centenarul Marii Uniri datorită marilor sacrificii ale celor ce prin jertfa propriei vieţi, prin decizii politice sau militare, au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Această lege trebuie să fie şi o lege a întregului, care aduce sacrificiul alături de obiective şi de idealuri împlinite. Dezideratul unirii poporului român s-a înfăptuit ca urmare a unui sacrificiu de sânge, destul de însemnat, aproape o zecime din populaţia ţării. După un război greu, rând pe rând, la 27 martie, la 28 noiembrie şi la 1 decembrie 1918, provinciile istorice Basarabia, Bucovina şi Transilvania s-au alipit României, prin voinţa manifestată democratic de majoritatea locuitorilor. Legea uneşte instituţiile statului român - Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, Academia Română, autorităţi publice locale -, creându-le un cadru comun, sinergic, de aniversare a Centenarului Marii Uniri. Din păcate, vorbim mult şi ne ascultăm şi ne înţelegem rar, chiar şi în momente de importanţa discutării unui asemenea act normativ. Vorbim mult şi de puţine ori pe conţinut. Legea Centenarului este construită pe trei paliere: 1. Palierul marcării evenimentelor, prin instituirea şi acordarea de distincţii comemorative sau aniversare. Preşedintele acordă către cetăţeni cu merite deosebite. Parlamentul le acordă altor parlamente. Guvernul le acordă locurilor sau imobilelor cu însemnătate în evenimentul centenarului. 2. Palierul protecţiei locurilor istorice. 3. Palierul organizatoric. Guvernul întocmeşte Programul naţional al instituţiilor şi autorităţilor. Parlamentul constituie o comisie specială, împreună cu Preşedinţia şi Casa Regală, şi se implică, la rândul său, pentru a celebra această aniversare. Dragi colegi, Vreau să vă informez cu privire la Sala Unirii de la Alba Iulia. Aceasta se află, are un contract semnat de Ministerul Dezvoltării, prin Programul naţional de dezvoltare locală nr. 438/30 august 2016. Fiecare dintre noi încercăm să fim oameni politici; oameni politici drepţi, cu respect faţă de România, de rădăcinile şi valorile noastre identitare. Legea Centenarului Marii Uniri reprezintă contribuţia fiecăruia dintre noi...

Petru Gabriel Vlase Vă rog să concluzionaţi, doamnă.

Simona Bucura-Oprescu ...în spiritul Constituţiei României, pentru un proiect naţional, dincolo de orice interpretare politică. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumim frumos. Domnule Varga, dacă v-aţi înscris la cuvânt, nu pot, pentru că a vorbit cineva din partea grupului. Din sală : Nu merge pupitrul de vot!

Petru Gabriel Vlase Poftiţi? Suntem în procedură de vot. Suntem în vot. A, nu vă merge...? Vă rog, cineva de la tehnic să vedeţi ce se întâmplă! Am înţeles! (Vociferări.) Vă rog, e dreptul dumnealui să voteze. Schimbaţi banca, poate aparatul e de vină! (Vociferări.) E în regulă? Merge? Şi-a revenit. Domnule Nasra, nu vă supăraţi, noi suntem în şedinţă de vot final. Dacă reuşiţi să luaţi loc într-o bancă? Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; lege organică. Comisiile - muncă, apărare, juridică - propun adoptarea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptat. 12. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, votaţi. În unanimitate, adoptată. Mulţumesc. Încheiem şedinţa aici. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,27.