4 aprilie 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Vă rog, liderii, invitaţi colegii în sala de şedinţă. Domnul Cozmanciuc, la prezidiu. Stimaţi colegi, Vă rog, luaţi loc în bănci! Vă rog, facem vot de control? Vă rog, votaţi! Mulţumesc. Un minut, pentru verificarea votului din partea liderilor. Începem. I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu. Vă rog, votaţi. 243 de voturi pentru, un vot împotrivă, cinci colegi nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vă rog să votaţi. 254 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Următorii paşi către un viitor european durabil - Acţiunea europeană pentru durabilitate COM 739/2016. Vă rog să votaţi. 243 de voturi pentru, 18 abţineri. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorii lideri ai Europei: iniţiativa privind întreprinderile nou-înfiinţate şi extinderea acestora COM 733/2016. Vă rog să votaţi. 269 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptat. 5. Proiectul de Hotărâre privind completarea art. 113 al Regulamentului Camerei Deputaţilor. Comisia propune adoptarea. Vot, vă rog. 264 de voturi pentru, două împotrivă, o abţinere. Adoptat. 6. Proiectul de Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Comisia propune adoptarea. Vot, vă rog. 247 de voturi pentru, 19 împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Legi ordinare. Adoptări. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. În unanimitate, adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot. 257 de voturi pentru, 10 împotrivă, o abţinere. Adoptat. 9. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisiile - pentru industrii şi pentru administraţie - propun adoptarea. Vă rog, vot. În unanimitate, adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim. Comisiile pentru mediu şi administraţie publică propun adoptarea. Vot. 271 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 10 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea Imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice . Vot. În unanimitate, adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Respingeri. 12. Legea privind unele măsuri de efectuare a reţinerilor din veniturile obţinute de persoanele fizice din contracte privind raporturi de muncă, în baza unor titluri executorii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 710 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 decembrie 2016. Comisia juridică propune respingerea legii. Vot. 272 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. 13. Legea pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru industrii propune respingerea legii. Vot. 273 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abţinere. Adoptată. 14. Legea pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru administraţie propune respingerea legii. Vot. 272 de voturi pentru, 6 împotrivă, 3 abţineri. Adoptată. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. Vă rog, domnule Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Suntem într-o situaţie extrem de interesantă, toată lumea are dreptate, dar singurii care pierd sunt cei câteva zeci de mii de români, potenţiali beneficiari ai acestei modificări legislative dacă, sigur, ea era adoptată. Au dreptate cei 283 de deputaţi care au votat în februarie 2016 pentru această iniţiativă legislativă. Au dreptate cei care au luat cuvântul la dezbateri generale, fiecare grup parlamentar a susţinut această iniţiativă legislativă şi nevoia de a clarifica această situaţie. Are dreptate preşedintele României, invocând în cererea de reexaminare eventualele prevederi imperative. Din păcate, nu am ajuns la un consens, şi azi, peste 40.000 de români sunt puşi în imposibilitatea de a-şi dovedi dreptul legal la pensie - vorbesc de românii care au lucrat înainte de 1989 în fostele fabrici comuniste, iar arhiva acestor societăţi nu mai este disponibilă. Dacă am fi adoptat această iniţiativă legislativă, azi am fi putut autoriza companii aflate în portofoliul consiliilor locale, consiliilor judeţene, după caz, astfel încât aceste companii, odată autorizate ca şi gestionari de fond arhivistic, să poată elibera adeverinţe, documente, în vederea stabilirii dreptului la pensie. O să revin cu o nouă iniţiativă legislativă şi sper să am mai mult succes data viitoare. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii; lege organică. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 182 de voturi pentru, 3 împotrivă, 94 de abţineri. Adoptat. 16. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Vot. 247 de voturi pentru, 32 împotrivă, un coleg care nu votează. Adoptat. 17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Vot. 285 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu votează. Adoptat. 18. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 185 de voturi pentru, 95 împotrivă. Adoptat. 19. Proiectul de Lege pentru completarea art. 9 al Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Comisiile - pentru muncă şi juridică - propun adoptarea. Vă rog, votaţi. 252 de voturi pentru, un vot împotrivă, 28 de abţineri, 2 colegi care nu au votat. Adoptat. 20. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 222 de voturi pentru, un vot împotrivă, 55 de abţineri, 2 colegi care n-au votat. Adoptat. Punctul III. Legi organice. Respingeri. 21. Propunerea legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia propune respingerea. Vot. 177 de voturi pentru, 98 împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Urmează votul secret cu bile asupra Proiectului de Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Vă reamintesc că, potrivit art. 24 din Regulament, votul este secret şi se exprimă prin bile, iar candidatul propus se alege cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. În această situaţie, este necesar să constituim Comisia de numărare şi validare a voturilor, câte un reprezentant al fiecărui grup, în conformitate cu art. 123 din Regulament. Invit liderii să prezinte propunerile pentru componenţa comisiei. Vă rog, domnul... Liderii? Comisia de numărare... (Vociferări.) A fost... La microfon, dacă vreţi... Nu mie, spuneţi acolo! Numai dacă vreţi!

Alfred - Robert Simonis Din partea Grupului PSD, Simonis Alfred.

Petru Gabriel Vlase Grupul PNL?

Gheorghe-Eugen Nicolăescu Din partea Grupului PNL, doamna deputat Mara Mareş.

Petru Gabriel Vlase Grupul USR?

Nicuşor Daniel Dan Din partea Grupului USR, domnul deputat Vlad Duruş.

Petru Gabriel Vlase Cum? Duruş? UDMR? Domnule Pambuccian, vă rog.

Varujan Pambuccian Din partea Grupului minorităţilor, domnul deputat Iulius Firczak. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase UDMR?

Attila Korodi Din partea Grupului UDMR, deputatul Kulcsár-Terza József.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles. Acum m-am prins. ALDE?

Constantin Avram Din partea Grupului ALDE, domnul deputat Marius Surgent.

Petru Gabriel Vlase PMP?

Valeriu-Andrei Steriu Din partea Grupului PMP, domnul deputat Adrian Todoran.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, cartelele de vot... Vă rog, avem vot. Domnule Ponta, mai avem un vot, dacă doriţi? Păi, vă rog. Facem un vot cu cartela prima dată, să vedem exact cum... Vot. Votaţi. 214 voturi pentru, o abţinere, un vot împotrivă. Avem componenţa nominală a comisiei aprobată şi Comisia de numărare şi validare. Vă reamintesc prevederile art. 126: "Votul prin bile se desfăşoară astfel: fiecare deputat va primi două bile, una albă şi una neagră, care vor fi introduse în cele două urne", pe care le avem aici, în faţă. "Bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot "«pentru» candidatul propus, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot «contra» candidatului. Ambele bile introduse în urna neagră înseamnă «abţinere». Înmânarea bilelor urmează să se facă de chestori, pe baza apelului nominal". Rog doi chestori să ocupe locurile destinate. Domnul Dénes şi încă cineva... încă un chestor. Domnule Gerea? Începem apelul nominal, distribuirea bilelor şi exercitarea votului. Vă rog, domnişoara secretar şi domnul secretar...

Ioana Bran-Voinea Bună ziua! Am să încep cu miniştrii. Graţiela Leocadia Gavrilescu absentă Ana Birchall absentă Toma-Florin Petcu absent Viorel Ştefan absent Lia Olguţa Vasilescu absentă Răzvan-Alexandru Cuc prezent Gabriel Petrea prezent Mircea-Titus Dobre prezent Rovana Plumb absentă Mihai Tudose prezent Abu-Amra Lavinia-Corina prezentă Achiţei Vasile-Cristian prezent Adnagi Slavoliub prezent Alexe Costel prezent Ambrus Izabella-Agnes prezentă Anastase Roberta Alma absentă Andrei Alexandru-Ioan prezent Andronache Gabriel prezent Andruşcă Dănuţ prezent Antal István-János prezent Anton Anton prezent Apjok Norbert absent Ardelean Ben-Oni prezent Avram Constantin prezent Axinte Vasile prezent Babuş Radu prezent Badea Leonardo prezent Balan Ioan absent Balint Liviu-Ioan prezent Banias Mircea Marius prezent Barna Ilie Dan prezent Băişanu Ştefan-Alexandru prezent Bălănescu Alexandru prezent Bănicioiu Nicolae prezent Bârlădeanu Dragoş-Petruţ prezent Bejinariu Eugen prezent Bende Sándor prezent Benedek Zacharie prezent Benga Tudor-Vlad prezent Benkő Erika absentă Bica Dănuţ prezent Bichineţ Corneliu absent Biró Rozália-Ibolya prezentă Biro Zsolt-Istvan prezent Bîzgan-Gayral Oana-Mioara prezentă Boboc Tudoriţa-Rodica prezentă Boboc Valentin Gabriel prezent Bode Lucian Nicolae prezent Bogaciu Alexandra-Corina prezentă Bogdan Gheorghe-Dănuţ absent Bontea Vlad prezent Boroianu Aurel-Robert prezent Borza Remus-Adrian prezent Bota Marius Sorin-Ovidiu prezent Botez Mihai-Cătălin prezent Bozianu Nicoleta-Cătălina prezentă Bran Ioana prezentă Bucura-Oprescu Simona prezentă Budăi Marius-Constantin prezent Buican Cristian prezent Buicu Corneliu-Florin prezent Bulai Iulian prezent Bumb Sorin-Ioan prezent Burciu Cristina prezentă Calista Mara-Daniela prezentă Calotă Florică Ică prezent Căciulă Aurel prezent Călin Ion prezent Căprar Dorel-Gheorghe prezent Căruceru Aida-Cristina prezentă Cătăniciu Steluţa-Gustica prezentă Cherecheş Florica prezentă Cherecheş Viorica prezentă Chichirău Cosette-Paula prezentă Chiriac Viorel prezent Chiriţă Dumitru prezent Ciocan Dan prezent Ciofu Tamara-Dorina prezentă Ciolacu Ion-Marcel prezent Ciuhodaru Tudor prezent Cîmpeanu Sorin Mihai prezent Cîtea Vasile prezent Cobuz Maricela prezentă Cocoş Vasile prezent Codreanu Constantin absent Coliu Doru-Petrişor prezent Constantin Daniel prezent Cosma Andreea prezentă Coste Marina-Adelina absentă Cozmanciuc Corneliu-Mugurel prezent Csép Éva-Andrea prezentă Csokany Petronela-Mihaela prezentă Csoma Botond prezent Cucşa Marian-Gheorghe absent Culeafă Mihai prezent Cupă Ion prezent Cupşa Ioan prezent Dan Nicuşor Daniel prezent Dehelean Silviu prezent Dinu Cristina-Elena prezentă Dîrzu Ioan prezent Dobre Victor Paul prezent Dobrică Ionela Viorela prezentă Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae prezent Dobrovie Matei-Adrian prezent Dohotaru Adrian-Octavian prezent Dragnea Nicolae-Liviu absent Drăghici Mircea-Gheorghe absent Drulă Cătălin prezent Dumitrache Ileana Cristina prezentă Dunava Costel Neculai prezent Durbacă Eugen prezent Duruş Vlad-Emanuel prezent Erdei Dolóczki István prezent Farago Petru prezent Fădor Angelica prezentă Firczak Iulius Marian prezent Florea Damian prezent Florea Oana-Consuela prezentă Floroiu Ionel prezent Furic Iarco prezent Furtună Mirela prezentă Ganţ Ovidiu Victor absent Gavrilă Camelia prezentă Gavriliţă Bianca-Miruna prezentă Găină Mihăiţă prezent Georgescu Nicolae absent Gerea Andrei Dominic prezent Gheorghe Andrei Daniel prezent Gheorghe Tinel prezent Gheorghiu Bogdan prezent Ghera Giureci-Slobodan prezent Ghilea Găvrilă prezent Ghinea Cristian prezent Giugea Nicolae prezent Goga Octavian absent Grosaru Andi-Gabriel absent Gudu Vasile prezent Halici Nicuşor prezent Havrici Emanuel-Iuliu prezent Heiuş Lucian-Ovidiu prezent Holban Georgeta-Carmen prezentă Huncă Mihaela prezentă Huţucă Bogdan-Iulian prezent Iacomi Iulian prezent Iancu Iulian prezent Iancu Marius-Ionel prezent Ibram Iusein prezent Iftimie Neculai prezent Ignat Miron prezent Ilişanu Claudiu-Augustin prezent Intotero Natalia-Elena prezentă Ion Stelian-Cristian prezent Ionescu George prezent Ioniţă Antoneta prezentă Iordache Florin prezent Itu Cornel prezent Iurişniţi Cristina-Ionela absentă Jivan Luminiţa-Maria prezentă Kelemen Hunor absent Korodi Attila prezent Kulcsár-Terza József-György prezent Lazăr Sorin prezent Leoreanu Laurenţiu-Dan prezent Longher Victoria prezentă Lovin Dumitru prezent Lungu Tudoriţa prezentă Lupaşcu Costel prezent Lupescu Dumitru prezent Macovei Silviu Nicu prezent Magyar Loránd-Bálint prezent Manole Petre-Florin prezent Mareş Mara prezentă Marica Petru-Sorin prezent Márton Árpád-Francisc prezent Matei Călin-Vasile-Andrei absent Mărgărit Mitică-Marius prezent Meiroşu Marilena-Emilia prezentă Mihalescul Dumitru prezent Mihălcescu Carmen-Ileana prezentă Moagher Laura-Mihaela prezentă Mocanu Adrian prezent Mocioalcă Ion prezent Mohaci Mihai prezent Moldovan Sorin-Dan prezent Moşteanu Liviu-Ionuţ prezent Movilă Petru absent Munteanu Ioan prezent Muşoiu Ştefan prezent Nasra Gabriel-Horia prezent Năsui Claudiu-Iulius-Gavril prezent Neagu Nicolae prezent Neaţă Eugen prezent Nechifor Cătălin-Ioan prezent Nicoară Romeo Florin prezent Nicolae Andrei prezent Nicolăescu Gheorghe-Eugen prezent Nicolicea Eugen prezent Nistor Laurenţiu prezent Niţă Mihai prezent Niţă Nicu prezent Nosa Iuliu prezent Olar Corneliu prezent Olteanu Daniel prezent Oprea Dumitru absent Oprişcan Mihai Doru prezent Oros Nechita-Adrian prezent Oteşanu Daniela prezentă Palăr Ionel absent Pambuccian Varujan prezent Pană Adriana-Doina prezentă Paraschiv Rodica prezentă Paşcan Emil-Marius prezent Pau Radu-Adrian prezent Păle Dănuţ prezent Petreţchi Nicolae-Miroslav prezent Petric Octavian prezent Peţa Eliza-Mădălina prezentă Pirtea Marilen-Gabriel prezent Pistru-Popa Eusebiu-Manea absent Pleşoianu Liviu Ioan Adrian prezent Ponta Victor-Viorel prezent Pop Georgian prezent Pop Rareş-Tudor prezent Popa Florin prezent Popa Mihai Valentin prezent Popa Ştefan-Ovidiu prezent Popescu Mariana-Venera absentă Popescu Pavel prezent Popescu Virgil-Daniel prezent Preda Cezar-Florin prezent Predoiu Marian-Cătălin prezent Presură Alexandra prezentă Prisnel Adrian-Claudiu prezent Prişcă Răzvan Sorin prezent Prună Cristina-Mădălina prezentă Radu Anişoara prezentă Radu Nicolaie-Sebastian-Valentin prezent Raeţchi Ovidiu Alexandru prezent Răcuci Claudiu-Vasile prezent Rădulescu Alexandru prezent Rădulescu Cătălin-Marian prezent Rădulescu Dan-Răzvan prezent Răduţ Violeta prezentă Rodeanu Bogdan-Ionel prezent Roman Florin-Claudiu prezent Roman Ioan Sorin prezent Romanescu Cristinel prezent Roşca Lucreţia prezentă Rotaru Alexandru prezent Rotaru Răzvan-Ilie prezent Săftoiu Ana Adriana prezentă Sămărtinean Cornel-Mircea absent Schelean-Şomfelean Valeria-Diana prezentă Sebestyén Csaba-István prezent Sefer Cristian-George prezent Seidler Cristian-Gabriel prezent Seres Dénes prezent Sighiartău Robert-Ionatan prezent Simion Lucian-Eduard prezent Simionca Ionuţ prezent Simonis Alfred-Robert prezent Sitterli Ovidiu-Ioan prezent Socotar Gheorghe-Dinu prezent Solomon Adrian prezent Spânu Ion prezent Stamatian Vasile-Florin prezent Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel prezent Stancu Florinel prezent Stativă Irinel Ioan prezent Stănescu Alexandru prezent Steriu Valeriu-Andrei prezent Stoica Bogdan-Alin prezent Stroe Ionuţ-Marian prezent Suciu Matei prezent Suciu Vasile-Daniel prezent Surgent Marius-Gheorghe prezent Szabó Ödön prezent Şarapatin Elvira prezentă Şerban Ciprian-Constantin prezent Şimon Gheorghe prezent Şişcu George prezent Şotcan Theodora prezentă Şova Lucian prezent Şovăială Constantin prezent Ştefan Corneliu prezent Ştefan Ion prezent Ştirbu Gigel-Sorinel absent Tabugan Ion prezent Tănăsescu Alina-Elena prezentă Terea Ioan absent Tîlvăr Angel prezent Todor Adrian prezent Todoran Adrian-Mihăiţă prezent Toma Ilie prezent Tomac Eugen prezent Tripa Florin-Dan prezent Truşcă Constantin prezent Tudor Beatrice prezentă Turcan Raluca prezentă Turcescu Robert-Nicolae prezent Tuşa Adriana Diana prezentă Ungureanu Emanuel-Dumitru prezent Ursu Răzvan-Ion prezent Varga Glad-Aurel prezent Varga Vasile prezent Vasile Daniel prezent Vasilică Radu Costin prezent Vass Levente prezent Văcaru Alin Vasile prezent Velcea Nicolae prezent Vexler Silviu absent Vîlceanu Dan prezent Vîrză Mihăiţă prezent Vlad Sergiu Cosmin prezent Vlase Petru Gabriel prezent Vlăducă Oana-Silvia prezentă Voicu Mihai Alexandru prezent Vosganian Varujan prezent Weber Mihai prezent Zainea Cornel prezent Zamfira Constantin-Cătălin prezent Zisopol Dragoş Gabriel prezent Popescu Mariana-Venera prezentă Petre Movilă prezent Vexler Silviu prezent (În continuare, lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Carmen-Ileana Mihălcescu, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistată de doamna deputat Ioana Bran şi de domnul deputat Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, secretari ai Camerei Deputaţilor.)

Carmen-Ileana Mihălcescu Îi invit la sala Biroului permanent pe membrii Comisiei de numărare şi validare a voturilor şi pe cei doi secretari de şedinţă. După pauză

Carmen-Ileana Mihălcescu Dau cuvântul doamnei deputat Ioana Bran, membră a Comisiei de numărare şi validare a voturilor, pentru prezentarea procesului-verbal şi rezultatului votului. Vă rog.

Ioana Bran-Voinea Proces-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi, prin vot secret cu bile, asupra candidatului propus în vederea alegerii unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Comisia de numărare şi validare a voturilor a constatat următoarele: Ca urmare a faptului că din totalul de 328 de deputaţi au fost prezenţi 298, şi-au exprimat votul 290, din care au votat pentru 211, se constată că este întrunită majoritatea de voturi necesare pentru alegerea domnului deputat Iordache Florin în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Vă mulţumesc.

Carmen-Ileana Mihălcescu Îi urăm succes domnului vicepreşedinte Florin Iordache. Declar închisă şedinţa de astăzi a Camerei Deputaţilor. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,35.