9 mai 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Vă rog să ne pregătim pentru şedinţa de vot final. (Vociferări.) Am spus să ne pregătim. Stimaţi colegi, Până începem şedinţa de vot final, vă rog... domnule Borza... până începem şedinţa de vot final... deja a venit lista, o să o distribuim şi liderilor, şi în sală, vreau doar să salutăm delegaţia Comisiei juridice din Parlamentul Republicii Finlanda, condusă de către...

Ioan Munteanu Comisia pentru agricultură...

Petru Gabriel Vlase E agricultură? Eu am primit altceva aici... Am avut o contestaţie din sală... Nu, e delegaţia Comisiei juridice - probabil că agricultura din Suedia, mai târziu, aşa -, condusă de domnul Kari Tolvanen, preşedintele comisiei. (Aplauze.) Mulţumesc. După o scurtă pauză

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Vot de control, vă rog. Mai facem o dată, că n-a ieşit. Vot, vă rog. Stafful tehnic, vă rog, ştergeţi tot ce se s-a întâmplat până acum. Putem face acum? Acum vă rog să votaţi. 272. Începem. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861. Vă rog să votaţi. 272 de voturi pentru, 2 colegi care nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor. Comisia pentru regulament propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 171 de voturi pentru, 98 de voturi împotrivă, o abţinere, 3 colegi care nu votează. Adoptat. Capitolul II. Legi ordinare... Explicarea votului, vă rog. Vă rog. Doamna Săftoiu? Vă rog.

Ana Adriana Săftoiu Bună ziua, dragi colegi. Pentru explicarea votului. Trebuie să vă spun că Partidul Naţional Liberal susţine modificarea Regulamentului, dar nu modificările pe care le-am propus noi acum. Noi invocăm aici că avem nevoie de autoritate. Trebuie să vă spun - şi probabil că ştiţi - eurobarometrul din 2016 arăta că românii au încredere în Parlament în proporţie de 14%. Doar 14% credeau în noi. Eu sunt de acord, şi Partidul Naţional Liberal este de acord, să modificăm Regulamentul, dar nu aşa cum o facem noi acum şi nu prin aceste măsuri. Şi probabil că prima modificare a Regulamentului pe care ar trebui s-o facem e programul de lucru. Oare lucrăm prea mult, luni şi marţi, câteva ore? Oare e suficient ca într-adevăr cetăţenii să creadă în noi? Oare e destulă transparenţă? (Rumoare.) Faptul că e rumoare înseamnă că e în regulă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 3. Legea privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru cultură propune adoptarea. Vot, vă rog. 212 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 18 abţineri, 2 colegi care nu votează. Adoptată. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; în procedură de urgenţă. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 186 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră; lege ordinară. Comisia pentru transporturi propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 166 de voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 74 de abţineri. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 175 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, 20 de abţineri. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 219 de voturi pentru, 54 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 219 de voturi pentru, un vot împotrivă, 58 de abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 9. Propunerea legislativă - (iniţiativă cetăţenească) privind revizuirea Constituţiei... Doamnă Oprescu, nu înţeleg, explicarea votului sau ce...? Da, nu mai vreţi... Propunerea legislativă privind revizuirea Constituţiei României; lege constituţională. Comisia juridică propune adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 232 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă (Aplauze.) 13 abţineri, 3 colegi care nu votează. Adoptată. Încheiem şedinţa de vot final. Explicarea votului, domnul Barna.

Ilie Dan Barna Stimaţi colegi, Este oare modul în care o societate îşi defineşte familia important? Fără îndoială că da! Este oare familia tradiţională o valoare importantă a societăţii noastre? Fără îndoială că da! Este oare toleranţa şi respectul minorităţilor o valoare importantă pentru societatea noastră? Fără îndoială că da! Respectăm dreptul de iniţiativă al cetăţenilor, dar prezentul referendum nu rezolvă o problemă actuală. Să fim oneşti şi să ne privim în ochi. Acest referendum forţează cetăţenii României să pună cele două valori într-o ordine sau alta. Acest referendum adânceşte o fractură în cadrul actualei noastre societăţi. Nivelul actual de toleranţă al societăţii noastre, mult sau puţin, va rămâne negreşit acelaşi. Grupul parlamentar al USR a exprimat un vot de conştiinţă pe acest subiect, votând cu majoritate împotriva acestui recensământ pentru dezbinare. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Doamna Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu Domnule preşedinte, Distinşi colegi, Ca români, ne definim prin rădăcina şi identitatea naţională româneşti. Ne definim prin apartenenţa creştină şi prin familie. Familia este ceea ce noi toţi cunoaştem şi putem să definim prin exemplul personal. Dincolo de noţiunile abstracte sau teoretice, fiecare dintre noi am simţit ceea ce înseamnă cu adevărat o familie - părinţi, bunici, copii. Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei României - Pl-x 127 din februarie 2017 are ca obiect de reglementare modificarea art. 48 alin. (1) din Constituţia României şi a fost susţinută, prin semnături, de 3 milioane de români. Prin semnături, de 3 milioane de români şi este susţinută de o mare parte a societăţii româneşti. Acesta reprezintă un demers legitim pe care Grupul PSD l-a susţinut şi îl susţine în folosul românilor şi al României . (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Tomac.

Eugen Tomac Stimaţi colegi, Cred că în democraţie ar trebui să ţinem cont de exact ceea ce-şi doreşte majoritatea. Partidul nostru este un partid creştin-democrat şi salută această iniţiativă cetăţenească. Am votat cu conştiinţa împăcată că facem ceea ce trebuie pentru această ţară şi pentru viitorul ei. Cred că este bine să păstrăm certificatul de naştere cu două opţiuni: bărbat şi femeie. De a treia nu avem nevoie. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Csoma Botond.

Botond Csoma Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am votat împotriva acestei iniţiative cetăţeneşti. Cred că într-un stat secular nu putem să avem numai o abordare religioasă asupra instituţiei căsătoriei. Din moment ce căsătoria este şi o instituţie de drept civil, cred că un punct de vedere eminamente religios nu-şi are locul. Cu tot respectul pentru cei care au abordat această chestiune din punct de vedere religios, cred că într-un stat secular unde totuşi există o separaţie între stat şi biserică nu cred că este bine să avem un punct de vedere eminamente religios. Oricum, stimaţi colegi, ştiţi bine că în Codul civil este o interdicţie. Deci nici la momentul actual persoanele de acelaşi sex nu se pot căsători în România. Nu cred că a fost bine ca această interdicţie să fie ridicată la rang constituţional. Dacă la un moment dat totuşi societatea românească va crede de cuviinţă că şi persoanele de acelaşi sex ar avea acest drept, va fi foarte greu să modificăm Constituţia. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Vosganian.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Am ţinut să iau cuvântul nu doar pentru a sublinia faptul că ALDE a susţinut această iniţiativă cetăţenească, ci şi pentru a declara răspicat că această opţiune pe care o avem noi nu este îndreptată împotriva nimănui. Nu este un gest de intoleranţă. Nu m-am gândit niciodată că ideea maternităţii împletită cu ideea paternităţii poate să fie intoleranţă. În fapt, pe asta este construită condiţia umană. În fond, pe asta este construită tradiţia poporului nostru. Tradiţia poporului nostru şi condiţia umană nu sunt intolerante faţă de nimeni. De aceea, vă rog să aveţi în vedere că ceea ce facem noi acum, subliniind că într-o familie un copil trebuie să-i spună unui părinte, mamă, şi unui părinte, tată, nu este îndreptat împotriva nimănui. Oricine este liber, potrivit Constituţiei, să trăiască potrivit dorinţelor, aptitudinilor şi afinităţilor sale. Căsătoria este o instituţie fundamentală a acestui popor. Nu poţi să construieşti un popor pe alt fundament decât pe educarea copiilor în împletirea dintre maternitate şi paternitate. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó. Dar aveţi doi vorbitori la explicarea votului, aţi mai avut pe cineva. Vă rog.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am votat pentru această iniţiativă. Şi, ca şi cosemnatar, alături de 3 milioane de oameni, al acestei iniţiative, eu cred că este un lucru absolut normal ca într-o Europă care, în momentul în care şi-a definitivat proiectul european, cei care au fost părinţii fondatori au spus că Europa se bazează pe rădăcinile creştine ale Europei, acest lucru să se regăsească şi să fie transpus şi în legislaţie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Cherecheş. Doamna Cherecheş.

Florica Cherecheş Sunt femeie şi mă bucur. Sunt doamna Cherecheş. Şi sunt foarte fericită de votul pe care l-am dat astăzi, împreună cu colegii, pe această iniţiativă cetăţenească. Având în vedere faptul că sunt soţie şi sunt mamă a patru copii, bineînţeles că susţin familia, pentru că ea este prima şcoală în care învaţă copiii noştri principiile după care se vor călăuzi în viaţă. Şi este un vot istoric, astăzi, de Ziua Europei, în care ne amintim că Europa a fost fondată pe principii creştine, principii de la care, din păcate, foarte mulţi au abdicat, dar la care ar fi bine să ne întoarcem, pentru a contribui la progresul şi la dezvoltarea acestei Europe. Vă mulţumesc frumos. Şi sper din toată inima ca şi românii să înţeleagă importanţa acestui vot şi apoi, când se va organiza referendumul, să meargă şi să voteze. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Închidem şedinţa. Şedinţă de Birou permanent. Vă invit în sala Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 11,34.