6 noiembrie 2017 – Solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (Pl-x 211/2017) ( aprobată )

Petru Gabriel Vlase 5. Solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la prelungirea termenului constituţional de dezbatere şi vot final de la 45 la 60 de zile a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Dacă sunt obiecţii? Vă rog.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Nu putem vota să încălcăm Constituţia. Termenul prevăzut pentru adoptare tacită este imperativ în Constituţie, la art. 75. Noi nu putem să supunem la vot aici că nu îl respectăm. Este o prevedere constituţională care se asigură că prima Cameră sesizată respectă un anumit termen pentru dezbaterea unui proiect de lege. Dacă nu s-a întâmplat - înţeleg că oricum mai e timp până lunea viitoare - asta e, merge la Senat, care este Cameră decizională; acolo nu e prevăzut un termen de adoptare tacită. Deci vă solicit retragerea de la vot a acestei propuneri, pentru că nu putem vota ceva ce este vădit ilegal, vădit neconstituţional.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Urmează votul asupra acestei solicitări. Vă rog să vă pregătiţi cartelele. Să înceapă votul. (Vociferări.) Prelungirea termenului. 102 voturi pentru, 13 voturi împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează.