7 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015 (PL-x 437/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Proiectul de lege pentru modificarea art. 52 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015. Iniţiatori? Nu. Domnul Munteanu? Comisia? Vă rog.

Ioan Munteanu Domnul preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură şi cea pentru industrii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege respectiv. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 4 octombrie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul legislativ a avizat favorabil prezentul proiect de lege. Guvernul susţine adoptarea proiectului de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare doar faptul că această instituţie trece în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Membrii Comisiei pentru industrii şi agricultură au adoptat cu majoritate de voturi proiectul de lege. Legea face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Vă rog. Domnul Giugea.

Nicolae Giugea Doamnelor şi domnilor colegi, Domnul preşedinte, Industria vinificaţiei aşază România acolo unde ne-am dori să fie absolut toate domeniile. Este în primele zece ţări producătoare la nivel mondial, iar deşi pentru unii este un sector cu anumite picanterii, vreau să vă spun că vorbim despre industria vinificaţiei, nu despre producţia artizanală a vinului. Legea viei şi vinului, prima care a apărut în 1926, este o lege care a fost perfect armonizată cu legislaţia europeană. Avem marea obligaţie de a ne menţine acolo unde suntem, între promotorii vinului la nivel mondial. Vreau să vă reamintesc faptul că vinul este cel mai eficient ambasador al României şi mai ales cel care nu gafează. De aceea, vă aduc la cunoştinţă faptul că Grupul PNL va vota acest proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Gheorghe Tinel. Vă rog.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, Noua sau ultima lege a viilor şi vinului, Legea nr. 164/2015 a stabilit pentru Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, o natură juridică faţă de autoritate, de coordonare nu de subordonare. Acum, eu cred că cea mai mare problemă a noastră, a legislativului, este impredictibilitatea actului normativ. Eu întreb ce s-a întâmplat din 2015, iunie, până acum, de schimbăm natura juridică a relaţiei dintre minister şi structura respectivă. După părerea mea, nu s-a întâmplat nimic. Poate interesul ministerului şi al actualului Guvern de a mai călări, între ghilimele, încă o structură. Poate interesul... aş fi interesat - văd că este şi reprezentantul Ministerului Agriculturii aici - să ne spună care este motivul pentru care susţine, pentru că în punctul de vedere al Guvernului, referitor la această iniţiativă legislativă, nu se precizează nimic. Este pur şi simplu un răspuns afirmativ. Susţinem, fără nicio motivaţie. Şi întrebarea este: care este adevărul ascuns al acestei iniţiative? De ce nu coordonare, cum spune legea, şi subordonare? Întreb şi eu, care este beneficiul schimbării naturii juridice a acestei structuri? Un interes politic, poate? Nu convine actuala conducere a Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole? Poate! Oricum bugetul, conform legii, se fundamentează la actuala structură din surse exclusiv proprii, deci nu avea nicio legătură. Deci sunt câteva lucruri pe care aş fi vrut să le lămurim aici. Modificăm o lege, modificăm natura juridică a unei autorităţi, cu un rol şi o importanţă formidabile pe piaţa vinului... este autoritatea care reglementează producţia şi comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată. Deci eu cred că aici ar trebui să vedem ce se întâmplă. De ce se susţine această iniţiativă? A spus colegul meu că Partidul Naţional Liberal o susţine. Sunt însă întrebări la care nu am primit răspuns nici în Comisie şi mă aşteptam ca în plen reprezentantul Ministerului Agriculturii sau iniţiatorul... pentru că, iată, este o iniţiativă parlamentară... Nu contest dreptul Guvernului de a schimba natura juridică subordonare-coordonare, că e conform unei decizii a Curţii Constituţionale din 2007, dar să vii cu o iniţiativă legislativă la nici măcar un an după ce ai aprobat legea în Parlament, nu trădează un caracter de predictibilitate pentru actul normativ în vigoare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Nu avem amendamente. Vot final. Intrăm... vă rog... Capitolul III. Respingeri.