21 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale (PL-x 458/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Continuăm cu punctul 8. Este cel adus din spate, de la 20, cred. (Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale.) Domnule Munteanu, 8-ul e cel de la 20, da? PL-x 458/2017? Vă rog, Comisia pentru buget. (Discuţii în sală.) ... mă rog, pe care l-aţi adus la 8, PL-x 458... Aţi cerut pe poziţia 8. Comisia pentru buget, vă rog. Vă rog. Voci din sală : Iniţiatorul.

Petru Gabriel Vlase Iniţiatorul, îmi cer scuze. Domnul... doamna... domnul... am pe domnul Huţucă, domnul Răcuci, domnul Ştefan, doamna Turcan. Nu mai vrea iniţiatorul? Da. OK.

Lucian-Ovidiu Heiuş Bună ziua! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest act normativ are ca obiect de reglementare anularea unor obligaţii fiscale, în vederea evitării dublei impuneri pe fondul interpretării neunitare a legislaţiei fiscale. Anularea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, respectiv impozitul pe venit, contribuţii sociale şi obligaţii fiscale accesorii aferente acestora, în cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al persoanelor fizice, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinută de către persoane fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, cât şi anularea diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată realizate de persoane care au întreprins activităţi agricole prin alte metode decât cele industriale. Practic, prin acest proiect de lege corelăm nişte modificări ale Codului fiscal, care au fost făcute ulterior şi să nu fie aplicate pentru oameni care au desfăşurat activităţi înaintea apariţiei acestor modificări. Vă mulţumim frumos.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Comisia?

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din data de 7 noiembrie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are un obiect de reglementare prezentat pe larg de colegul nostru de la PNL, Lucian Heiuş. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în data de 5 decembrie 2017. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind anularea unor obligaţii fiscale, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Neagu.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va susţine această iniţiativă legislativă. Ea este corectă pentru că vine să pună la locul lor şi în ordine ceea ce la un moment dat, dintr-o interpretare anume, în acea perioadă, a dus la o dublă impunere. Eu aş vrea să vă reamintesc că în conţinutul acestui proiect de lege există şi acea chestiune care a fost reclamată de mai mult timp de crescătorii de ovine. Şi, în mod special, am venit pentru această chestiune, întrucât iniţiativa legislativă, practic, cuprinde două părţi, a două iniţiative legislative distincte, pe acelaşi subiect. La una dintre ele am fost şi eu coiniţiator. Şi bineînţeles că această reglementare - care anulează diferenţele de TVA stabilite până la 31 decembrie 2016, care, începând cu data de 1 ianuarie 2017, ducea la această dublă impunere, aplicându-se regimul special pentru agricultori, prevăzut la art. 315 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 - vine în definitiv să aducă în echilibru şi în bună înţelegere situaţia agricultorilor care s-au confruntat cu această perioadă a dublei impuneri. Deci Partidul Naţional Liberal va susţine iniţiativa legislativă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Nu mai sunt? Domnul Erdei? Domnule Erdei, vreţi să interveniţi? Vă rog.

István Erdei Dolóczki Bună ziua! Doamnelor şi domnilor, Domnule preşedinte de şedinţă, Mulţumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul în această privinţă. Este vorba de modificarea Codului de procedură fiscală, în sensul în care să reparăm măsura luată acum doi ani, în 15 decembrie 2015, când, printr-un ordin al ANAF-ului, administrarea fiscală a contribuabililor mici a fost transferată la nivel de regiune. S-ar fi părut, la momentul respectiv, că este o măsură bună, ajută la colectarea banilor, dar nu s-a dovedit acest lucru. Din contră, există foarte mari nemulţumiri din partea contribuabililor mici, care până atunci, până la reorganizare, trebuiau să meargă până la centrul de judeţ, acum trebuie să meargă la centrul de regiune. Tocmai pentru acest lucru am introdus un alineat în Codul de procedură fiscală, în sensul ca administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii să se facă la nivel de judeţ în mod obligatoriu, începând cu prima zi a trimestrului care urmează apariţiei legii. Eu mulţumesc pentru sprijinul colegilor din celelalte partide pentru această iniţiativă şi vă rog să susţineţi această modificare. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Da. Alte intervenţii? Domnul Heiuş.

Lucian-Ovidiu Heiuş Partidul Naţional Liberal va susţine acest act normativ care aduce de fapt contribuabilii aproape de fisc, ca să fie administraţi în localităţile unde îşi desfăşoară ei activitatea. Nu considerăm normal ca printr-o lege să ne implicăm în modul de organizare a ANAF-ului. Dar, trecând peste acest lucru, considerăm că este un lucru bun ca contribuabilii mijlocii să fie administraţi de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi vom vota în favoarea acestui proiect de lege.

Petru Gabriel Vlase Domnule Heiuş, eu nu vă văd la iniţiatori. Nu, dar aţi vorbit ca iniţiator, nu? Nu? OK. Nu mai sunt intervenţii. La articole dacă sunt? Nu. Vot final.