4 aprilie 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local (PL-x 772/2015/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 18. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. Iniţiatorul? Nu. Comisia pentru administraţie? Domnul Avram.

Constantin Avram Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra Legii pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. În conformitate cu art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, spre dezbatere, cu Legea pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat, de interes local, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a cererii Preşedintelui României. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a admis cererea de reexaminare a Preşedintelui României şi a respins Legea pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa nr. 71. Conform cererii de reexaminare, se consideră că se impun intervenţii legislative suplimentare în conţinutul unor norme ale Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, intervenţii care să permită conturarea unui regim juridic distinct pentru acest tip de servicii, pe de o parte, şi identificarea elementelor lui comune cu celelalte servicii de administrare a domeniului public şi privat, pe de altă parte. În caz contrar, soluţia legislativă propusă prin legea transmisă la promulgare apare ca neavând legătură cu obiectul de reglementare al actului normativ supus modificării. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii comisiei au reexaminat iniţiativa legislativă sus-menţionată şi cererea de reexaminare a Preşedintelui României, în şedinţa din 4 octombrie 2016. În şedinţa din 17 octombrie 2016, Camera Deputaţilor, în temeiul art. 70, a hotărât retrimiterea reexaminării, în vederea unei noi examinări şi a depunerii unui nou raport de către comisie. În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - 5 voturi împotrivă şi două abţineri - menţinerea raportului iniţial, şi anume, admiterea cererii de reexaminare şi respingerea Legii pentru modificarea şi completarea alin. (1) al art. (3) al Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Roman Florin, dezbateri generale. (Domnul deputat Lucian Nicolae Bode solicită cuvântul.) Domnul Roman Florin, am spus. Am trecut de etapa aceea. Vorbiţi la dezbateri generale, dar era domnul Roman, înaintea dumnealui înscris. Domnul Bode.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Cu toate că prezenta iniţiativă legislativă propune modificarea şi completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aş vrea să vă spun, pentru că suntem la dezbateri generale, faptul că la baza acestei iniţiative stă încercarea mea de a modifica Legea nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naţionale, astfel încât să avem o lege funcţională, în interesul românilor. În anul 2010, am iniţiat un Proiect de Lege, de modificare a Legii nr. 16/1996, Legea Arhivelor Naţionale, devenită lege. Practic, am pornit de la faptul că în România, după 1989, foarte multe societăţi au falimentat, iar documentele cu valoare practică, cele în baza cărora foştii angajaţi îşi stabileau dreptul la pensie, erau imposibil de accesat din partea acestora şi în aceste situaţii, foarte mulţi români - vorbesc de zeci de mii de români - nu aveau cum să-şi dovedească dreptul la pensie, contribuţia la fondul de pensii, pentru că nu era cine să le elibereze un document în acest sens. În 2010 am modificat legea şi am dat posibilitatea agenţilor economici să se autorizeze ca gestionari de fond arhivistic şi să poată să elibereze astfel de documente cu valoare practică, documente care să ateste dreptul la pensie al acestor cetăţeni români. Din păcate, aceşti agenţi economici au preferat - sigur nu sunt de condamnat - să facă un business, să gestioneze arhiva unor societăţi, a unor instituţii finanţate din bani publici şi să nu rezolve problema zecilor de mii de români care aşteaptă un document în baza căruia să poată fi stabilit dreptul la pensie. Şi am venit azi în faţa dumneavoastră cu o iniţiativă legislativă - de fapt iniţiativa este de 3 ani de zile în circuit parlamentar - prin care propun ca societăţile comerciale, societăţile aflate în portofoliul consiliilor locale, consiliilor judeţene, după caz, să se poată autoriza ca gestionari de fond arhivistic şi să rezolve cu celeritate problema zecilor de mii de români care nu-şi pot dovedi dreptul la pensie, pentru că arhiva companiilor la care au lucrat înainte de 1989 nu este disponibilă. Am obţinut votul a 283 de parlamentari, deputaţi, în data de 3 februarie 2016. Legea a mers la promulgare şi, din păcate, a fost trimisă spre reexaminare. Practic, noi, azi, prin acest articol, dacă vom respinge cererea de reexaminare a Preşedintelui pe această iniţiativă legislativă şi vom adopta proiectul în forma iniţiată de mine, vom da posibilitatea, fără să obligăm - subliniez, fără să obligăm - ca în continuare acest gen de serviciu să fie prestat de operatorii economici autorizaţi conform Legii Arhivelor Naţionale, operatori economici aflaţi în portofoliul consiliilor locale, consiliilor judeţene, după caz. Deci practic societăţile aflate în portofoliul consiliilor locale, consiliilor judeţene, să poată să se autorizeze, fără să fie obligate, ca gestionari de fond arhivistic, şi să rezolve cu celeritate problema zecilor de mii de români aflaţi în această situaţie. La nivelul judeţului Sălaj sunt aproape 1.000 de astfel de cetăţeni...

Petru Gabriel Vlase Încheiaţi, domnule deputat...

Lucian Nicolae Bode ... în imposibilitatea... Închei, domnule preşedinte... ... aflaţi în imposibilitatea de a-şi dovedi dreptul la pensie. Vă rog, aşadar, să votaţi împotriva cererii de reexaminare, adoptând practic, aşa cum în 3 februarie 2016, a făcut-o Camera Deputaţilor, adoptând această iniţiativă legislativă. Mulţumesc foarte mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sigur că este o realitate faptul că fondurile arhivistice rămase în urma lichidării unor societăţi comerciale sunt neadministrate, în condiţiile în care sunt foarte multe documente cu un caracter de durabilitate mai lungă sau cu caracter permanent. S-a încercat, odată cu adoptarea unor modificări la Legea Arhivelor Naţionale, ca acest fond arhivistic să treacă la Arhivele Naţionale, la filialele judeţene. Numai că nu s-au putut prelua, din lipsa de spaţii necesare la aceste instituţii. De asemenea, s-au creat societăţi private de administrare a fondului arhivistic, dar aceste societăţi trebuie să facă o serie de lucrări, de selectare, de ordonare a acestor arhive, ceea ce necesită fonduri. Or aceste fonduri de transfer de la lichidator către aceste firme nu sunt asigurate. În aceste condiţii, colegul nostru a depus această modificare la Ordonanţa de urgenţă. Numai că trebuie să recunoaştem că şi în cererea de reexaminare... cele inserate în cererea de reexaminare sunt reale şi că arhivarea, serviciile de arhivare au un anumit specific, un anumit regim juridic, ceea ce s-a omis să se introducă în modificarea Ordonanţei de urgenţă. Oricum, chiar dacă respingem astăzi Ordonanţa de urgenţă şi îi dăm loc cererii de reexaminare, problema arhivelor societăţilor lichidate, a cererilor cetăţenilor pentru diferite motive şi, în primul rând, pentru a putea dovedi anii lucraţi pentru pensionare rămâne o problemă reală. Deci noi această chestiune trebuie să o rezolvăm într-un viitor foarte apropiat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Sigur că premisele de la care colegul deputat Lucian Bode a pornit în elaborarea acestui proiect de act normativ sunt legitime, situaţia este reală. Şi tocmai din acest motiv sunt argumentele pentru care s-a modificat anterior legea arhivistică, Legea privind Arhivele. Problema este următoarea: această activitate care se încearcă într-un fel sau altul a fi legitimată, prin administraţiile publice locale, este nerentabilă. Este şi motivul pentru care, extinzând sfera, paleta celor care o pot aplica în zona societăţilor comerciale, nu s-au aplecat tocmai către acest domeniu, care este unul neprofitabil. Prin urmare, chiar dacă admitem că am promova proiectul, în forma actuală, nu avem niciun fel de garanţie că administraţiile publice locale vor prelua ceea ce nu vor să preia societăţile comerciale din acest domeniu. La urma urmei, este o concurenţă liberă pe piaţă. Orice piaţă economică trebuie să fie profitabilă. Şi dacă vorbim de cazuri izolate, evident, este o muncă nerentabilă. Prin urmare, nu cred că s-ar rezolva problema, neputând nici într-un fel să obligăm administraţiile publice locale. Ar fi şi o imixtiune în autonomia locală să le obligăm să preia gestionarea acestor fonduri arhivistice ale unor societăţi comerciale, companii care între timp au dispărut. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Nechifor.

Cătălin-Ioan Nechifor Domnule preşedinte, Sunt de acord şi cu ce spunea colegul Paşcan înainte, şi cu ce spunea colegul Bode, dar o societate înfiinţată de un UAT, indiferent că e comună, oraş, municipiu sau consiliu judeţean, trebuie să fie profitabilă. Punct. Deci nu există noţiunea că înfiinţăm o societate comercială care să meargă în pierdere. În mod evident, şi în expunerea de motive a colegului Bode, se vorbea de cazul de la Sălaj. Deci dacă la Sălaj, unde este cerinţă foarte mare, nu s-a găsit operator privat, vă daţi seama că nimeni nu vrea să intre într-o zonă în care nu sunt garantate câştigurile. În al doilea rând, înfiinţarea companiei de către UAT înseamnă logistică, oameni, costuri, înseamnă buget şi, în mod evident, va costa foarte mult preluarea arhivei, în conformitate cu legea specială pe care o avem în vigoare, drept pentru care cred că această iniţiativă, chiar dacă este foarte bună, nu poate fi pusă în practică. Vă mulţumesc foarte mult.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Domnule Bode, vreţi din nou? Atunci, opriţi-vă microfonul. Mulţumesc. Vot final. Păi... ce? Procedură.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că s-au transmis de la acest microfon câteva mesaje, trag o concluzie: toată lumea e de acord cu această iniţiativă legislativă. Dar s-a transmis în acelaşi timp un mesaj eronat: că am obliga companiile, am obliga consiliile locale, consiliile judeţene să-şi înfiinţeze astfel de companii. Nu. Scrie în lege foarte clar, nu eşti obligat să înfiinţezi astfel de companii. Dacă aceste companii există şi tu doreşti, ca şi consiliu local, să ţi le autorizezi, ca gestionar de fond arhivistic, o faci, dacă nu, nu. Până la urmă, fiecare consiliu local, consiliu judeţean, după caz, se gândeşte dacă vine în interesul şi serveşte interesul cetăţeanului sau nu. Nu este obligatoriu. De aceea, este o interpretare, cred eu, greşită, în cererea de reexaminare, că am obliga aceste companii. Nu le obligăm, dragi colegi. Lăsăm la latitudinea consiliilor locale, consiliilor judeţene să decidă dacă le autorizează sau nu. Dacă nu le au, să le înfiinţeze sau nu. Mulţumesc pentru că mi-aţi dat posibilitatea să fac aceste precizări.

Petru Gabriel Vlase Nu mi-aţi spus care e procedura. Data viitoare. Mulţumesc. (Vociferări.)