13 februarie 2018 – Desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. - Prezentarea raportului Comisiei pentru administraţie. ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 13... comisii. 14. Desemnarea reprezentanţilor Parlamentului României, Camera Deputaţilor, în cadrul Consiliului de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie. Raportul? Domnul Roman?

Florin-Claudiu Roman Da. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Ca urmare a adreselor transmise Biroului permanent al Camerei Deputaţilor de către secretarul general, prin care sunt transmise propunerile Grupului parlamentar al PSD pentru Institutul Naţional de Administraţie, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a decis ca aceste propuneri să fie transmise Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru întocmirea unui raport care să fie prezentat plenului. Astfel, Grupul parlamentar al PSD l-a propus pe domnul deputat Ion Călin, în calitate de membru titular, şi supleant - doamna Rodica Paraschiv, în urma renunţării doamnei deputat Simona Bucura. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi de 20 de deputaţi, din totalul de 25. Şi, prin urmare, vă spunem că membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, prezenţa domnului deputat Ion Călin, în calitate de membru titular, şi a doamnei deputat Rodica Paraschiv, ca membru supleant.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Intervenţii? Nu sunt intervenţii. Votul va fi la votul final, cu buletine de vot.