19 septembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (Pl-x 216/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 13, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisia? Domnul Călin.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării obligaţiei autorităţii publice locale de a da posibilitatea reprezentanţilor societăţii civile să participe la şedinţele consiliului local ori la şedinţele consiliului judeţean, prin punerea la dispoziţia acestora a unui număr de locuri, precum şi instituirii unei noi contravenţii, constând în neîndeplinirea acestei obligaţii. Vreau să vă spun, stimaţi colegi, că în cadrul comisiei au fost ample dezbateri pentru că, aşa cum rezultă din Legea nr. 215, foarte clar stipulat, şedinţele consiliului local, consiliului judeţean sunt publice şi la ele pot participa cetăţenii. A crea această obligativitate de a pune la dispoziţie locuri în condiţiile..., în miile noastre de comune, nu există... peste 2.900... posibilitatea.... S-a hotărât cu majoritate de voturi - 7 voturi împotrivă şi o abţinere - respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva respingerii acestui proiect legislativ, deoarece şedinţele sunt deja publice şi cred că cetăţenilor care doresc să participe, să afle ce se întâmplă în acea comunitate, trebuie să li se pună la dispoziţie cel puţin câteva scaune, să poată sta jos. Nu suntem de acord neapărat cu forma de sancţionare a primăriilor, dar noi susţinem şi o să votăm împotriva respingerii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Stimaţi colegi, Primarii, când ajung primari, depun un jurământ şi spun aşa: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei sau oraşului". Numai că această bună-credinţă din acel jurământ la unii se transformă foarte repede în rea-credinţă şi folosesc şi tratează primăria ca pe propria feudă şi astfel, în practică, există cazuri, şi în Bucureşti avem unul de notorietate la Primăria Generală, în care oamenilor, cetăţenilor şi reprezentanţilor organizaţiilor nonguvernamentale li se refuză accesul de drept, accesul legal la şedinţele consiliilor locale. Iniţiatorul a avut o intenţie bună şi, bazându-ne pe această intenţie, dacă aţi fi dorit să faceţi o lege bună, împreună cu Ministerul Administraţiei, aţi fi găsit varianta s-o amendaţi, astfel încât să nu mai fie probleme punctuale, legale, pe care le-a subliniat colegul dinainte şi aţi fi întins o mână cetăţenilor, astfel încât să nu mai poată fi sfidaţi de către primarii care, repet, sunt şi primari de bună-credinţă, însă sunt primari care nu vor ca oamenii să vină în sălile în care se desfăşoară şedinţele de consilii locale. Ce pot face oamenii? Să pună o întrebare. Nu cred că trebuie să-i fie frică unui primar de întrebarea unui cetăţean. Domnilor, dacă această lege înţelegem că este perfectibilă, haideţi să lucrăm împreună. Împreună cu colegii mei o să întindem o mână, noi, cetăţenilor, de data aceasta, şi sper să avem suportul tuturor să le asigurăm accesul la şedinţele de consiliu, indiferent de opiniile unor primari. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Aşa cum a spus şi antevorbitorul meu, aici ori nu s-a înţeles, ori nu se vrea să se înţeleagă. Nu discutăm despre şedinţele de consiliu local şi consiliu judeţean, care, evident că sunt publice. Problema aflată în discuţie şi ridicată de colegul iniţiator este ca la aceste şedinţe de consiliu local, de consiliu judeţean, să li se dea posibilitatea participanţilor să participe la aceste şedinţe, dar în mod civilizat, adică să vină să li se ofere un loc unde să stea, să poată urmări şedinţa de consiliu. Am discutat această problemă la comisie, am cerut la momentul respectiv s-o îmbunătăţim, în ideea ca cei care doresc să vină să participe la astfel de şedinţe să anunţe cu un termen de 48 de ore înainte participarea la şedinţă, după sistemul de audienţe, şi atunci, cu siguranţă, orice consiliu local, orice consiliu judeţean ştie foarte bine că în data de..., când are şedinţă, are un număr de participanţi care s-au înscris pentru acest lucru. E un semn de civilizaţie, e un semn de respect faţă de cei care-şi doresc să fie implicaţi în viaţa comunităţii. Respingerea acestui proiect, din punctul nostru de vedere, este total inoportună. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Seres Dénes.

Dénes Seres Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Intenţia legiuitorului, când a stabilit că şedinţele autorităţilor locale sunt publice, a fost clară. Aceasta înseamnă că pot participa cetăţenii la aceste şedinţe. A prestabili că trebuie puse patru scaune, sau cinci scaune, sau 20 de scaune, din punctul meu de vedere este o jignire la adresa autorităţilor locale, pentru că ei pot să rezolve această problemă. Trebuie să lăsăm la latitudinea lor ca cetăţenii, în momentul în care doresc să participe la şedinţele autorităţilor locale, să aibă această posibilitate. Numai că mi se pare că se confundă publicitatea şedinţei cu consultarea populaţiei, ceea ce este cu totul altceva. Consultarea populaţiei se poate face în cămine culturale, în săli de şedinţe şi aşa mai departe sau chiar în manifestări populare, dar a nu se confunda acest lucru cu publicitatea şedinţei autorităţilor locale. Sunt pentru respingere.

Petru Gabriel Vlase Ne-am lămurit. Mulţumesc. Vot final. Procedură...

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte de şedinţă, V-aţi grăbit să o trimiteţi la vot final, pentru că Grupul PNL are o propunere de retrimitere la comisie, întrucât e o dezbatere importantă, interesantă şi probabil trebuie aprofundată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, eu nu m-am grăbit, dar ţinând cont că a vorbit un lider important al partidului, domnul Roman, care nu a cerut acest lucru... Vă rog, pregătiţi-vă cartelele de vot. Retrimitere la comisie două săptămâni. Vot. 47 de voturi pentru, 53 de voturi împotrivă. A rămas aşa.