28 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie (PL-x 176/2015). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 41. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. Iniţiatorii? Comisiile? Comisia pentru agricultură, Comisia pentru mediu. Domnul Borza. Avem omul nostru.

Remus-Adrian Borza Domnule preşedinte, Dragi colegi...

Petru Gabriel Vlase Sintetizaţi, vă rog.

Remus-Adrian Borza Voi prezenta Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002, transmis cu adresa PL-x 176 - 4 martie 2015. Proiectul de lege vizează amendarea Legii privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu completările ulterioare, în sensul: Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 3 martie 2015, în calitate de primă Cameră sesizată. Potrivit prevederilor art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, împreună cu membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege, în şedinţă comună, la data de 18 octombrie 2016. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, la dezbateri a participat şi doamna Erika Stanciu, secretar de stat în Ministerul Mediului şi Apelor. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, în şedinţă comună, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1 şi cu amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din acest raport. Conform prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sintetic, domnule preşedinte, data viitoare. Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Tinel.

Tinel Gheorghe Stimate colege şi stimaţi colegi, Un antevorbitor spunea, venind la acest microfon, că trebuie să facem..., să ieşim din zona declarativă şi să facem mult mai mult pentru pădurea românească. (Vociferări.) Nu, era corect, ca abordare. Iată, venim în "meandrele concretului" - ca să folosesc o expresie dragă unora - şi discutăm concret despre ce trebuia să facă statul român, autoritatea statului, în privinţa perdelelor forestiere de protecţie. Pentru că Legiuitorul, pe bună dreptate, în 2002, s-a gândit să acopere acest vid legislativ şi a emis o lege. A elaborat, aprobat o lege: nr. 289. A trasat cadrul, a zis, domnule, ce reprezintă perdelele forestiere, unde trebuie să le plantăm, să le înfiinţăm. A venit pe urmă autoritatea statului, o anumită autoritate a statului, şi în 5 judeţe din ţară - Buzău, Brăila, Ialomiţa, Giurgiu, Călăraşi - prin institutul de specialitate, a fundamentat studii de fezabilitate pentru înfiinţarea a aproximativ 20.000 de kilometri de perdele forestiere. Se întâmpla în anul 2005. Legea e nr. 289/2002. Studiile de fezabilitate zac şi acum în sertarele autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, fără ca statul să găsească resursă financiară necesară pentru a aloca bani pentru înfiinţarea acestor perdele forestiere de protecţie. Eu vă reamintesc că statul român, înainte de 1989, mint sau spun un neadevăr, înainte de 1970, avea pe teritoriul României, şi cine îşi aduce aminte... aproape 6.000 de kilometri de perdele forestiere. Cine a fost în Bulgaria, în Turtucaia, şi a văzut perdelele forestiere de protecţie de acolo, trebuie să se gândească că ele sunt o prelungire a celor care au fost înfiinţate în România, din 1950 până în 1964. Le-am făcut praf! Ei, când discutăm acum de efectele climatice deosebite, de ceea ce se întâmplă în Brăila, în Buzău, în toate judeţele, cele mai afectate de fenomenele climatice extreme, să ne reamintim că... cele aproape 6.000 de kilometri de perdele forestiere le-am făcut praf. Aşa cum am făcut praf, în multe domenii, şi sistemul de irigaţii. Dar acum discutăm de perdelele forestiere. Orice iniţiativă legislativă, dacă nu are şi acceptul Guvernului de a aloca resursa financiară necesară transpunerii în practică, rămâne o simplă iniţiativă legislativă. Noi venim la microfonul Camerei Deputaţilor, atragem atenţia, tot spunem, subliniem de fiecare dată rolul şi importanţa actului normativ, dar de fiecare dată cel care guvernează pasează responsabilitatea sau trece subiectul la "şi altele". Or, chestiunea aceasta este de o importanţă primordială în momentul de faţă - trecerea la efectuarea, la executarea de perdele forestiere. Pentru că o să vedeţi, la amendamente respinse, avem o propunere de a susţine necesitatea unei strategii naţionale în privinţa... în domeniul înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie. Şi noi o respingem. Şi eu întreb atunci majoritatea: cui îi e frică de o strategie naţională care să aibă termene precise şi alocări financiare exacte? De ce respingem noi un astfel de demers? Pentru că nu am înţeles. Susţinem iniţiativa legislativă, dar sper să nu rămână un simplu document aprobat de Parlamentul României şi evidenţiat ca atare în analele Camerei Deputaţilor. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri? Doamna Pană.

Adriana-Doina Pană Mulţumesc. Înainte de a mă referi strict la această iniţiativă legislativă, vreau să răspund antevorbitorului. Problema nu e că nu sunt bani pentru perdelele forestiere. Problema este legată de modul cum a fost gândită legea, pentru identificarea tuturor proprietarilor. Deci e un proces foarte, foarte greoi. Aici trebuie umblat şi asta se va rezolva. Doi. Noi nu ne opunem unei strategii naţionale. Chiar avem, în programul de guvernare, prinsă o strategie naţională. Iar revenind la proiectul de astăzi, vreau să subliniez două lucruri. Da, chiar dacă nu era neapărat o prioritate, în sensul că perdele forestiere agricole evident că trebuie să fie. Sunt bani alocaţi de Uniunea Europeană, prin PNDR. Deci e ceva absolut firesc. Dar vrem să susţinem această iniţiativă legislativă, noi, PSD-ul, din două motive. 1. Că apare o monitorizare a Parlamentului, legat de această activitate a ministerului, respectiv, plantarea de perdele forestiere. Şi anual ministerul trebuie să vină cu un raport în faţa comisiilor de specialitate. Şi 2, şi aş ruga pe toţi colegii din opoziţie să mă asculte, că e vorba de câteva secunde, ce spun. Este o iniţiativă legislativă strict a PNL-ului. Absolut toţi iniţiatorii, coiniţiatorii sunt de la PNL. Stimaţi colegi, PSD susţine această iniţiativă legislativă, ca dovadă că în Parlament trebuie să facem ce-i bine şi să nu votăm împotrivă, doar pentru că ne numim în opoziţie. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Alexe.

Costel Alexe Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă bucur foarte mult că şi Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va susţine această iniţiativă legislativă, mai ales că în ultimii ani defrişările au dus la degradarea acestor terenuri. Şi am speranţa că prin acest raport, de care vorbea şi doamna Pană, şi colegul meu, Tinel Gheorghe, prin care vom monitoriza efectiv, în fiecare an, care este stadiul de realizare a acestor perdele forestiere, situaţia se va îmbunătăţi în România. Aşa că la votul final sperăm să avem votul tuturor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Forţa numerică a PMP-ului mă determină să spun că şi noi vom susţine acest proiect de lege, indiferent de la cine provine. Şi cred că în timpul vieţii mele o să prind şi eu vremea când în România vor fi perdele forestiere. Dar mă gândesc că, având 60 de ani, eu ştiu...? Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim foarte mult pentru susţinerea numeroasă, domnule deputat. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. Avem un amendament respins pe care trebuie să vi-l supun atenţiei. Dacă îl susţine cineva? Amendamentul respins. La nr. 1, art. 34, da.

Tinel Gheorghe Stimate colege şi stimaţi colegi, La art. 34, se introduce un alineat nou, alin. (3), cu următorul cuprins: "În termen de 6 luni, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va depune, în plenul Camerei Deputaţilor, strategia naţională de realizare a sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi un plan multianual care să cuprindă termenele, sumele şi autorităţile respective pentru realizarea acestora". Eu cred că n-avem absolut niciun motiv să eliminăm un astfel de amendament, o astfel de propunere, pentru că ea creează obligaţii absolut pentru toţi cei care vor ocupa vremelnic funcţii de conducere în administraţia publică centrală. Până la urmă trebuie să instituim un cadru general, sub auspiciile căruia să se desfăşoare această campanie de înfiinţare a perdelelor forestiere şi să monitorizăm această activitate, că avem capacitatea să monitorizăm această activitate. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Da. Vot. 43 pentru, 73 împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Amendamentul a fost respins. Vot pentru forma iniţială. 96 pentru, 27 împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat în forma iniţială. Iniţiativa merge la votul final.