11 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 165/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. Guvernul?

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru agricultură? Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege nr. 165/2017. Camera decizională este Camera Deputaţilor. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 20 martie 2017. La întocmirea acestui raport, s-au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic. Obiectul de reglementare este simplificarea unor criterii pentru atragerea sumelor pe pajiştile naturale. Comisia pentru agricultură a dezbătut prezentul proiect de lege în data de 4 aprilie şi a hotărât, în unanimitate de voturi, să-l supună plenului Camerei Deputaţilor. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Pe scurt, simplifică, uşurează accesarea acestor fonduri. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vom susţine acest proiect de lege, întrucât îi ajută pe cei care lucrează pământul şi în special pe cei din zona montană, care au pajişti. E bine să reamintim tuturor că un fermier român - eu numărându-mă printre ei - primeşte o treime din cât primeşte orice fermier din Europa dezvoltată. Şi asta ar trebui să facem noi, dacă vrem să-i ajutăm pe cei care lucrează pământul, asigurându-i astfel hrana populaţiei, ca să primească aceleaşi sume pe care le primesc agricultorii din Franţa, din Germania, din Italia. Domnule preşedinte, şi la comisie am susţinut acest proiect de lege. Şi cred că dumneavoastră puteţi rămâne în istorie, ca om care faceţi ceva concret. E bine să nu lauzi adversarul, dar în perioada aceasta suntem în zodia lui "a da": "dă Olguţa de dimineaţă până seara şi câteodată şi noaptea". Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Domnul Gheorghe Tinel.

Tinel Gheorghe Da, Partidul Naţional Liberal susţine Proiectul de Lege de aprobare a Ordonanţei, pentru că, pe de o parte, clarifică nişte chestiuni tehnice rămase neclarificate din vechiul ciclu financiar, iar pe de altă parte, introduce nişte chestiuni tehnice noi. De exemplu, la sere, la suprafeţele cultivate pentru sere, reduce suprafaţa minimă a parcelei obligatorii de cultivat, la 0,03 hectare - mă refer la serele pentru tomate. Şi clarifică, de asemenea, şi o chestiune tehnică extrem de importantă: obligativitatea deţinerii documentelor de proprietate, altele decât certificatul de proprietate, cu documente de forţă juridică egală. Deci eu cred că sunt anumite clarificări care vin să uşureze absorbţia fondurilor europene. Sper ca după aceste clarificări, Guvernul să nu mai aibă motive să spună că nivelul de absorbţie la sfârşitul anului este unul scăzut. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? La articole? Nu. Cu amendamentele admise, legea merge la votul final.