7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr.200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 304/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 21. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr. 200 din 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Comisii? Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. Pl-x 304/2016 din 28 iunie 2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, precum şi a Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, precum şi a Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative vizând elaborarea unui nou cadru legislativ prin care să se recunoască atât autoritatea consilierilor juridici, constituiţi ca un corp profesional autonom şi independent, cât şi atributele şi actele încheiate de această categorie în exercitarea profesiei. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: - se introduce ideea unei liberalizări a profesiei de consilier juridic, prin preluarea de atribuţii specifice profesiei de avocat. Dar, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 101/2014, care prevede că "profesia de consilier juridic, nefiind o profesie liberală, asemeni celei de avocat, nu poate fi exercitată decât în limitele cadrului legal al raportului de serviciu şi al raportului juridic de muncă", a fost interzisă posibilitatea transformării profesiei de consilier juridic într-o profesie liberală; - în cuprinsul iniţiativei legislative sunt necorelări cu legislaţia românească în vigoare, în special cu Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare. Conform art. 26 alin. (1) din această lege, "exercitarea oricărei activităţi de asistenţă juridică specifică profesiei de avocat (...) de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe tabloul avocaţilor acelui barou constituie infracţiune". - prin textul propus se creează o suprapunere a activităţii profesionale a consilierilor juridici pe activitatea profesională a avocaţilor, nefiind creată o delimitare între cele două profesii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o lege neconstituţională şi există o decizie foarte clară, a Curţii Constituţionale, în acest sens. Profesia de consilier juridic nu este considerată liberală şi nu se poate face decât în cadrul unui raport de muncă sau al unuia de serviciu, aşa că un astfel de demers legislativ nu poate fi susţinut. Invit toate grupurile parlamentare să respingem acest proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Romanescu.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota pentru respingerea acestei propuneri legislative pentru că, prin textul propus, se creează o suprapunere a activităţii profesionale a consilierilor juridici pe activitatea profesională a avocaţilor, nefiind creată o delimitare între cele două profesii. Crearea prin lege a posibilităţii altor persoane decât avocaţii, de a acorda consultanţă, reprezentare şi asistenţă juridică prin intermediul societăţilor civile profesionale semnifică o eludare a dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 51/1995. Mai mult. Dintotdeauna, trăsătura esenţială a profesiei de consilier juridic a fost aceea, a apărării drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public. Astfel încât, considerăm că acest text este lacunar, făcându-se referire doar la persoanele juridice de drept public şi de drept privat. Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru respingerea iniţiativei.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă sau, mai exact, încercare de a forţa porţile legii este încă un exemplu al nefericitului fenomen de inflaţie care, în ultimii 27 de ani, a dinamitat toate valorile structurale ale statului român. Vă cer din toată inima să votăm contra acestui fenomen care roade permanent. Să ne gândim numai la inflaţia de doctorate fără valoare.

Petru Gabriel Vlase Domnul Csoma Botond.

Botond Csoma Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, UDMR va vota pentru respingerea acestui proiect de lege, dar în acelaşi timp aş dori să precizez că trebuie să facem o distincţie între doctorate, să zic aşa, şi facultăţile de drept. Cine absolvă o facultate, este absolventul unei facultăţi de drept, nu este şi... n-are calitatea de doctor. Deci nu cred că... să facem o confuzie în acest sens. Şi cred că România are nevoie de jurişti. Sigur că această lege este neclară şi ar asimila activitatea consilierilor juridici activităţii avocaţilor, ceea ce este nepermis. Dar nu cred că ar trebui să intrăm într-o asemenea discuţie, să facem o eventuală paralelă între jurişti şi doctoranzi, în alte domenii. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii? Nu mai sunt.