16 aprilie 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Pl-x 13/2018). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisii? Administraţie. Domnul deputat Nechifor.

Cătălin-Ioan Nechifor Domnule preşedinte, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa Pl-x 13 din 12 martie 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Vreau să vă informez: Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativă legislativă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 215/2011, în sensul stabilirii obligaţiei delegării anumitor atribuţii viceprimarilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 27 martie 2018. Din numărul total de 25 de membri ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au participat la dezbateri 25 de deputaţi. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 4 aprilie 2018. La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Această propunere legislativă, într-adevăr, are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 215 cu privire la stabilirea obligaţiei de delegare de atribuţii pentru viceprimari şi vicepreşedinţi. Noi credem că aici ar restrânge autonomia locală. Mai mult, este precizat că dacă există un singur viceprimar, atunci acesta ar trebui să preia domeniul social, dacă sunt doi viceprimari la unităţile administrativ-teritoriale sau doi vicepreşedinţi la consiliul judeţean, unul să preia domeniul social, celălalt domeniul infrastructurii. Credem că lucrurile ar restrânge matricea de lucru, drept pentru care Partidul Naţional Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect legislativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Movilă.

Petru Movilă Sărut mâinile! Bună seara! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din ciclul poveştilor pentru români, cu scuzele de rigoare pentru colegul care a prezentat matricea autonomiei locale, nu pot să constat decât că, de foarte multe ori, Parlamentul s-a făcut scut pentru a proteja ineficienţa, lipsa de responsabilitate şi, sigur, funcţionarea eficientă a administraţiei locale. Nu s-a dorit nici transparentizarea activităţii, prin publicarea ordinii de zi la şedinţele de comisii, consilii locale, contracte publice, nu s-a dorit nici ca proiectele de hotărâri ale consilierilor locali să fie dezbătute în plenul consiliului local sau judeţean, dintr-un anume timp. Şi acum am citit şi răspunsul Guvernului, punctul de vedere, şi am văzut ce au spus comisia şi antevorbitorii. Venim foarte clar şi spunem că se încalcă autonomia locală. Nu se ştirbesc în niciun fel autonomia locală, drepturile, responsabilităţile primarului ales, care este citat în răspunsul Guvernului, şi instituţiei consiliului local. În interiorul acestei instituţii este nevoie ca cei care au funcţii executive - vicepreşedinţi, viceprimari - să facă ceva. Sunt foarte multe consilii locale, consilii judeţene în care funcţionează alianţe doar la nivelul că cei mai puţini au dat nişte voturi, au funcţii de viceprimari, vicepreşedinţi de consilii judeţene. Nu fac nimic, nu au niciun fel de responsabilităţi! Despre aceasta vorbim! Iar acest proiect de lege vine să-i responsabilizeze şi să-i introducă, dacă vreţi, în muncă, direct, pe cei care, vremelnic s-au întâmplător, au ajuns viceprimari, vicepreşedinţi, şi primarul, stăpânul tuturor lucrurilor dintr-o administraţie locală, nu-i dă nicio responsabilitate. Aşa că, încă o dată, vă spun: Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva acestui proiect de lege şi, gândiţi-vă, chiar dacă veţi vota pentru respingere, că cele spuse de mine sunt corecte şi adevărate. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Tudor Benga.

Tudor - Vlad Benga Bună ziua! Pe de o parte sunt de acord cu unul dintre antevorbitorii mei, legat de faptul că administraţia locală funcţionează extrem de ineficient şi este destul de limpede că posturile acestea, de viceprimari, de vicepreşedinţi, sunt folosite pentru varii trocuri politice. În egală măsură, trebuie să acceptăm că există o diferenţă de legitimitate între primarul care este ales direct de către populaţie şi viceprimari, vicepreşedinţi. Şi această diferenţă de legitimitate trebuie gestionată ca atare. Deci, chiar dacă pe de o parte ar fi util să responsabilizăm aceşti extraoameni din aparat, pe de altă parte nici nu sunt de părere că a-i lega mâinile omului ales de comunitate este o idee bună. Prin urmare, Grupul parlamentar al USR se va abţine pe această propunere. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Nu avem amendamente. Vot final.