25 aprilie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 440/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 26. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; Pl-x 440/2016. Iniţiatori? Comisia pentru muncă? Vă rog.

Ionela Viorela Dobrică Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 76, în sensul subvenţionării antreprenoriatului absolvenţilor, prin acordarea unor sume pentru începerea unei activităţi independente. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 octombrie 2016. Face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative, deoarece măsura propusă conduce la creşterea deficitului bugetar, deficit ce ar urma să fie acoperit din excedentul estimat la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim şi noi. Dezbateri? Fără dezbateri.