20 decembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art.9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 306/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 32. Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Vă rog, comisia. Doamna Şotcan. Microfonul la tribună!

Theodora Şotcan Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor a fost înaintată spre dezbatere în fond Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul ca statul să asigure finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de masă şi special, de stat, particular şi confesional acreditat. Se doreşte în acest fel să se elimine situaţiile discriminatorii în care se află unităţile private de învăţământ special. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii, în şedinţa din 14 noiembrie 2017, comisia a propus, cu 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 6 abţineri, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu. Da? Vă rog. Nu sunteţi aici, domnule Balan.

Ioan Balan Stimaţi colegi, Prin Propunerea legislativă privind modificarea art. 9 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 se doreşte reglementarea unei situaţii considerate de către iniţiatori ca fiind discriminatorie, în care se află instituţiile private de învăţământ special, faţă de cele de stat. Finanţarea învăţământului special, atât a unităţilor de stat, învăţământ de stat, cât şi a celor particulare, nu se face în limitele şi în baza costului standard per elev/per preşcolar, reglementat prin H.G. nr. 136/2016, ci conform art. 110 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. Deşi intenţia poate fi una bună, considerăm că iniţiatorii nu au luat în calcul toate actele normative care reglementează acest subiect. Având în vedere cele de mai sus, Grupul parlamentar al PNL se va abţine la votul acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu. Vot final.