20 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (PL-x 481/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 30. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; PL-x 481/2016; procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă?

Irinel Ioan Stativă Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, în scopul actualizării prevederilor sale cu actele normative emise ulterior. Principalele modificări se referă la revizuirea mecanismului de finanţare a căminelor pentru persoanele vârstnice, stabilirea ordinii surselor de finanţare şi corelarea cu dispoziţiile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. Face parte din categoria legilor organice, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Comisia vă propune adoptarea, cu amendamentele admise şi respinse.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Oprea.

Dumitru Oprea Sunt primul dintre cei care, pe ziua de astăzi, ar fi trebuit să spună "Mulţumim din inimă partidului, că ne-a pus butoanele la loc!". (Rumoare.) Da. Prin...

Petru Gabriel Vlase Domnule profesor, numai o secundă! (Discuţii în sală.) Domnule Pau şi cu grupul ăla de iniţiativă...

Dumitru Oprea Grupul PSD!

Petru Gabriel Vlase Domnule profesor, eu vorbesc cu... Vă rog, continuaţi.

Dumitru Oprea Dar îi cunosc şi eu, că sunt prietenii mei! (Râsete.)

Petru Gabriel Vlase Continuaţi. Deci eu v-am făcut linişte şi acum faceţi dumneavoastră gălăgie?!

Dumitru Oprea Da. Vreau să vă spun că Partidul Naţional Liberal... discutând şi acest proiect de lege, este unul dintre cele care aşază lucrurile într-o matcă normală, fiindcă Legea nr. 17/2000 se referea la asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi erau multe nesincronizări. Printr-un alineat în care sunt consemnate serviciile prevăzute pentru astfel de persoane, se consemnează foarte clar că se asigură fără plată contribuţiile persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri şi de aici sunt coroborate o mulţime de amendamente care fac lumină în categoria aceasta şi căldură în casă, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase 30. Eram la dezbateri generale şi l-am întrerupt pe domnul Ciuhodaru.

Tudor Ciuhodaru Mulţumesc, domnule preşedinte. Vorbim tot despre asistenţa persoanelor vârstnice. În afară de facilitarea asigurării acesteia gratuit, eu o să pun o problemă din punct de vedere medical, reglementată printr-un amendament la această ordonanţă. Era o problemă în a asigura asistenţa medicală, mai ales atunci când nu aveai aparţinători şi când pacientul nu-şi putea da consimţământul. Acum, în urma anchetei sociale, la recomandarea medicului de familie şi cu aprecierea specialistului, se poate face acest lucru, iar rudele de gradul I sau alt membru al familiei îşi pot da consimţământul. Sper că în acest context va putea fi asigurată cu succes asistenţa medicală gratuită pentru aceste categorii, mai ales că de multe ori am avut probleme în sistemul de urgenţă în ceea ce priveşte consimţământul informat şi acordul pentru această asistenţă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Éva-Andrea Csép.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Citind raportul Comisiei pentru muncă, nu regăsesc un amendament formulat de către UDMR privind finanţarea acestor centre pentru persoanele vârstnice. Este foarte important să clarificăm cu cât la sută contribuie autoritatea publică locală, cu cât la sută contribuie aparţinătorii sau chiar persoana vârstnică sau cu cât contribuie bugetul de stat. Acest amendament nu se regăseşte în raportul comisiei, care mă face să pun nişte semne de întrebare, pentru că aşa nu se poate lucra. Când avem un amendament supus la vot, care este respins de comisie... În acest fel nu pot să supun în plenul Camerei acest amendament prin care am fi dorit ca autorităţile publice locale, persoanele aparţinătoare persoanelor vârstnice, precum şi ministerul de resort, să contribuie cu cât se poate în termeni legali. Şi propunerea noastră era ca această contribuţie să fie de minimum 10%, care nu apare în amendamentele respinse. Deci, domnule preşedinte de şedinţă, acest amendament, din moment ce nu apare în raportul comisiei, nu pot să-l supun la vot acum.

Petru Gabriel Vlase Aveţi dreptate. Ce amendament? Aveţi un amendament respins?

Éva-Andrea Csép Avem amendamentul respins...

Petru Gabriel Vlase Păi eu îl am... Doamna deputat Éva-Andrea Csép propune reformularea textului, la art. 18 alin. (5), da?

Éva-Andrea Csép Pe site nu îl găsesc în raport.

Petru Gabriel Vlase Eu îl am.

Éva-Andrea Csép Atunci ajutaţi-mă să-l supun la vot.

Petru Gabriel Vlase Deci vreţi să vă supun amendamentul respins la vot?

Éva-Andrea Csép Da.

Petru Gabriel Vlase OK.

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase E în regulă. Amendamentul respins de la art. 18 alin. (5) lit. c). Vă rog, vot. 110 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abţinere. Adoptat. Vă rog, doamnă Csép, să verificaţi din nou dacă nu modifică ceva pe la "admise"?

Éva-Andrea Csép Nu.

Petru Gabriel Vlase Nu. Bine. Mai avem intervenţii la articole? Procedură.

Andrei Daniel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Avem o rugăminte la dumneavoastră. Vă rugăm ca la fiecare amendament care se supune la vot să ne spuneţi ceea ce supuneţi - aprobarea sau respingerea respectivului amendament, că nu se înţelege nimic în sală, nu se aude nimic! Vă rog să mă credeţi.

Petru Gabriel Vlase Sunt no comment! Atât. La articole dacă mai sunt intervenţii? Nu. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Éva-Andrea Csép. Mai bine mă lăsaţi pe mine să explic, că e mai simplu.

Éva-Andrea Csép Bine.

Petru Gabriel Vlase Am admis un amendament respins. Am întrebat la microfon dacă nu cumva avem şi un amendament admis deja şi avem două texte admise acum. Mi s-a răspuns că nu. Între timp am constatat că am avut dreptate eu. Deci avem două texte acum. Acum vă supun votului amendamentul admis iniţial din raport, pe care trebuie să-l respingem, să rămână amendamentul respins valabil. Da?

Éva-Andrea Csép Deci, domnule preşedinte, Supuneţi la vot respingerea amendamentului admis de comisie?

Petru Gabriel Vlase Da.

Éva-Andrea Csép Bine. Deci rămâne cel pe care l-am admis înainte. A fost o neatenţie din partea mea şi îmi cer scuze.

Petru Gabriel Vlase Mai spun o dată? Voci din sală : Nu.

Petru Gabriel Vlase Nu. Vot. (5 voturi pentru, 124 de voturi împotrivă, două abţineri.) Am respins amendamentul admis iniţial. Pauză până la 11,15. Reglaţi tehnic site-uri, rapoarte şi altceva...