28 martie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea şi completarea articolului 27 al Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare (Pl-x 380/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 25? A, scuzaţi! 25, corect. 25. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. Iniţiatori? Comisii? Iniţiator? Comisia.

Ilie Toma Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, transmisă cu adresa nr. Pl-x 380 din 26 septembrie 2016. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 20 septembrie 2016. Consiliul Legislativ - aviz favorabil. Guvernul României a transmis, cu Adresa nr. 1.666 din septembrie 2016, punctul de vedere negativ. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în sensul introducerii unor noi dispoziţii referitoare la drepturile şi obligaţiile operatorilor, care exercită dreptul de trecere pentru utilităţi, în situaţia executării lucrărilor de utilităţi noi, retehnologizare, revizii, reparaţii şi intervenţii la avarii. Comisia pentru industrii şi servicii şi-a desfăşurat lucrările în data de 4 octombrie 2016. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în data de 25 octombrie 2016. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond, cu unanimitate de voturi, au propus respingerea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Vă rog. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect de lege care, practic, suprareglementează această parte de lucrări de apă şi de canalizare. În plus, această lege nu rezolvă o problemă mult mai veche, şi anume refacerea la stadiul iniţial a lucrărilor, acolo unde se execută lucrări la reţelele de apă şi canalizare. Practic, se doreşte nu doar o suprareglementare, ci şi oferirea unor drepturi suplimentare operatorilor, care papă bani destul de frumoşi pentru reţelele de apă şi de canalizare, dar uită, după ce-şi fac treaba, să refacă infrastructura rutieră la starea iniţială. Din acest motiv, vom vota pentru respingere. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, altcineva? Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Şi noi vom vota pentru respingere, din motive foarte clare: cei care am lucrat în administraţia publică locală ştim, dar ştiu toţi cetăţenii acestei ţări, că operatorii mănâncă banii cetăţenilor. Se pierd cantităţi uriaşe de apă pe parcurs, atunci când sunt avarii acestea ţin două, trei, cinci zile; toate supărările intră în casele oamenilor. Eu nu concep ca într-o ţară - iar vorbim de apă -, unde apa este suficientă, noi să plătim mai mult decât în Sahara. De aceea, vă spun să respingeţi cu toată tăria astfel de proiecte de lege care izvorăsc din mintea unor parlamentari - nu mai sunt pe aici - care nu au ce face! Vă mulţumesc. ...ca şi cel cu stropitorile, de săptămâna trecută. Aveam de toate în România, numai familii formate din doi bărbaţi şi stropitori agăţate în tavan. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Cred că nu putem aborda acest proiect legislativ la modul peiorativ sau să persiflăm. Această situaţie reală porneşte, de fapt, dintr-o necesitate. Deseori, pe domeniul public se execută lucrări, sunt invocate situaţii de urgenţă, avarii etc., iar mai apoi, după lucrările respective, e potopul. Pe de o parte, se porneşte de la realitatea organizării de şantier: unde se depun utilajele, unde se creează acea organizare, unde este dirigintele care răspunde de execuţie şi după ce pleacă, fireşte, aproape că nu mai vede nimeni sau nu ştie nimeni cui să te adresezi - adeseori se ajunge la instanţă - pentru a se remedia zona la situaţia iniţială. Este, din acest punct de vedere, nevoie de o reglementare. Cea de faţă, din păcate, nu rezolvă şi nu răspunde acestei necesităţi, şi din punct de vedere al neclarităţii. Se stabileşte cum se organizează şantierul, cum se intervine, dar mai apoi nu se finalizează cine răspunde cum se fac evaluările pentru pagube, cum sunt despăgubiţi proprietarii. Dar este un subiect care ar trebui să ne dea de gândit şi poate chiar să genereze, din partea Comisiei pentru administraţie publică, un proiect de lege, un act normativ coerent şi care să răspundă acestor imperative ale zilei. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Altcineva? Vot final.