19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol (PL-x 470/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Vă rog, comisia?

Alexandru Stănescu Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare şi vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru investiţii în locuri de cazare, în ferme de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol; implementarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, de incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, având în vedere îmbunătăţirea nivelului de performanţă şi sustenabilitate a fermelor de creştere, de reproducţie şi a staţiilor de incubaţie, prin îmbunătăţirea producţiilor; se urmăreşte atât menţinerea efectivelor de pasări, cât şi eficientizarea sectorului de creştere a păsărilor, care reprezintă o categorie importantă dintre consumatorii de cereale, respectiv, porumb, grâu şi orz, precum şi de oleaginoase, aceasta determinând creşterea producţiei şi valorificarea superioară a materiilor prime; acordarea acestor ajutoare va duce la îmbunătăţirea balanţei comerciale, prin reducerea importului pentru produsele carne şi ouă de pasare, se vor asigura produse din producţia internă, în acelaşi timp, sporind interesul producătorilor agricoli în dezvoltarea exploataţiilor agricole; nivelul ajutorului de stat, care este cuprins între 40% şi 90% din costul standard/loc cazare al investiţiei; valoarea totală a ajutorului de stat este de 300 de milioane euro, care se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu această destinaţie; durata programului, 2018-2020. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două Comisii au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, cu amendamentele admise, prezentate în Anexa nr.1. Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Da, domnule...

Alexandru Stănescu Am două precizări de tehnică legislativă. S-au strecurat în raport unele greşeli de redactare, referitoare la trimiteri. Vă rog să fiţi de acord ca Departamentul Legislativ să corecteze altfel. În loc de Anexa nr. 3, să se facă trimitere la Anexa nr. 2. În loc de Anexa nr. 2, să se facă trimitere la Anexa nr. 3. De asemenea, să înlocuiască sintagma "în condiţiile legii" cu "în domeniu" sau reglementare de legislaţie în domeniu, care se regăsesc la art. 12 alin. (3) şi la art. 14 alin. (2), cu sintagma "în condiţiile legii".

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Gudu.

Vasile Gudu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege este unul aşteptat atât de crescătorii de păsări, cât şi de producătorii de cereale care, astfel, vor reuşi să-şi valorifice producţia într-un mod... mult mai superior. Vom reuşi astfel să reducem importul pentru produsele de carne şi ouă. Se vor asigura din producţia internă, în acelaşi timp, sporind interesul producătorilor agricoli, în dezvoltarea exploataţiilor agricole. Acest proiect va fi susţinut şi de membrii Partidului Naţional Liberal. Vom vota pentru adoptare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară va susţine acest proiect legislativ. Eu, ca inginer zootehnist, apreciez foarte mult toate măsurile care vin în ajutorul celor care muncesc pământul ţării noastre, al celor care fac agricultură. Să ştiţi că în Comisia pentru agricultură cred că se face mai puţină politică şi apreciez treaba aceasta. Este singurul loc în Parlament unde îmi place să muncesc şi să văd, în afară de grupul nostru, că oamenii doresc binele agricultorilor. Noi vom vota pentru, tot ceea ce înseamnă creştere, înfiinţare de ferme agricole. Este foarte important şi cred că asta trebuie să facem. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Năsui.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Într-un an în care taxele au crescut, birurile au crescut, modalităţile de a stoarce bani din economia privată au crescut, tocmai ne pregătim să votăm o subvenţie pentru un sector anume, al crescătorilor de păsări, de 300 de milioane de euro. Nu aţi spus suma... nu mai ştiu unde era domnul care a citit raportul. Este vorba de 300 de milioane de euro, din banii românilor. Trebuie să înţelegem că banii aceştia nu vin de nicăieri. Suntem generoşi, dar nu cu banii noştri, suntem generoşi cu banii celor care muncesc şi plătesc taxe şi impozite în România. Prin urmare, Uniunea Salvaţi România va vota contra acestor privilegii date unui sector anume din economie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Eu vreau să salut faptul că se reface industria avicolă, distrusă în mod criminal în ultimii ani, dar intervenţia mea se datorează unei nevoi de a-mi completa cultura mea modestă de doctor anestezist. Îi rog pe colegii de la PNL să-mi explice şi mie ce înseamnă "mai superior", pentru că eu în liceu am lipsit la lecţia aceasta.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La articole? Vot final. (Domnul deputat Dănuţ Păle solicită să ia cuvântul.) Am întrebat... la articole...

Dănuţ Păle Domnule preşedinte, La Anexa nr. 2, de la PL-x 470, la amendamente respinse, aş dori să supuneţi votului un amendament care a fost respins - acesta să fie admis.

Petru Gabriel Vlase Care este?

Dănuţ Păle Este art. 17 - "... valoarea totală a ajutorului..."

Petru Gabriel Vlase L-am găsit.

Dănuţ Păle Da?

Petru Gabriel Vlase Deci acesta este respins, da?

Dănuţ Păle Da.

Petru Gabriel Vlase Bun.

Dănuţ Păle Îl citim, da?

Petru Gabriel Vlase Nu, nu este nevoie. Voci din sală : Citiţi-l!

Dănuţ Păle Păi, da, asta ziceam... să-l prezint... "Valoarea totală a ajutorului de stat este de 199,5 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se cuprinde suma de 50 milioane euro, aferentă anului 2018, urmând ca, până la finalul programului, suma să crească anual cu 30%. Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. Plafoanele anuale se aprobă prin Hotărâre a Guvernului. Cursul euro este cel de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României."

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Spun votului amendamentul de la art. 17 alin. (1). Cine este pentru? Votaţi cu cartela, domnilor! 108 voturi pentru, 10 abţineri, un coleg care nu votează. Amendamentul a fost admis. Alte intervenţii? Nu mai sunt. Vot final.