4 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 (PL-x 156/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. Guvernul? Procedural. Stimaţi colegi, cei care aţi fost înscrişi la cuvânt şi aţi vorbit deja, opriţi-vă atenţionarea, pentru că nu mai ştiu care sunt şi cum sunt. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Comisia pentru buget? Domnul Badea.

Leonardo Badea Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul mai sus-menţionat. La întocmirea raportului s-au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru industrii, avizul favorabil al Comisiei pentru politică economică şi avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Proiectul de lege, supus dezbaterii, are ca obiect de reglementare instituirea pentru perioada 2017-2020 a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, în acest sens fiind susţinute următoarele tipuri de activităţi: participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, precum şi la misiuni economice organizate în străinătate, crearea identităţii vizuale a unui operator economic român, participări la cursuri de pregătire în ţară şi în străinătate, realizarea de site-uri pe internet. În urma examinării proiectului, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege, cu un amendament admis, prezentat în anexă. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Doamna Bran. O voce din sală : Domnişoara.

Petru Gabriel Vlase Domnişoara.

Ioana Bran Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi, poporul român, suntem naţionalişti. Şi indiferent de cât de multe lucruri urâte s-au spus despre ţara noastră sau despre români, noi am găsit mereu o cale să le demonstrăm contrariul. Avem medalii câştigate de sportivi români, avem olimpici, avem oameni muncitori, avem o ţară frumoasă şi un pământ roditor, avem un frumos litoral, avem Dunăre, munţi şi câmpii. Suntem un popor muncitor şi păstrăm în suflet tradiţiile populare vechi. Munca producătorului român, a antreprenorului român trebuie promovată la nivel internaţional, iar, implicit, prin el, imaginea României. Promovarea produselor şi serviciilor întreprinderilor mici şi mijlocii pe pieţele externe, la târguri, expoziţii şi misiuni economice, va avea urmări pozitive şi prin creşterea numărului locurilor de muncă, atragerea de noi investitori, dar şi stimularea unor noi producători de a se dezvolta, iar a celor existenţi de a-şi diversifica producţia. Aşadar, stimaţi colegi, Proiectul legislativ nr. 156/2017, Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români are nevoie de implementare, într-un timp cât mai scurt, pentru a putea vedea cât mai multe produse româneşti pe rafturile magazinelor din alte ţări. Aşadar, Grupul parlamentar al PSD susţine acest proiect de susţinere a operatorilor economici români. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al PNL va vota pentru susţinerea acestui Proiect de Lege cu privire la adoptarea Ordonanţei de Guvern nr. 8/2017, care propune planul de susţinere a internaţionalizării activităţii societăţilor româneşti privind crearea de instrumente pentru promovare prin participarea la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate, misiuni economice organizate în străinătate, acces la documentaţii de piaţă prin finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Considerăm că prin această măsură se realizează o bună propagandă pentru societăţile comerciale româneşti, promovarea produselor şi serviciilor, în acest sens, având o consecinţă în creşterea exportului, prin urmare, încasări suplimentare valutare, dar în acelaşi timp şi eliminarea sau micşorarea şomajului prin asigurarea de noi locuri de muncă. Aşadar, vom vota pentru susţinerea acestui act normativ. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt convins că absolut toţi parlamentarii vor susţine Ordonanţa nr. 8, pentru că la Ordonanţa nr. 13 aţi văzut că părerile au fost împărţite. (Rumoare.) De asemenea, cred că ar trebui să contracarăm, prin seriozitatea acestor acţiuni, duritatea acţiunilor antinaţionale promovate de o serie de oameni pe care lumea îi consideră elita naţională. Mă refer la domnul Liiceanu şi apariţiile sale neinspirate împotriva neamului românesc, de asemenea, la barbarismele promovate de ilustra Monica Macovei. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt la dezbateri generale? Nu. Cu amendamentele admise din raport, proiectul de lege merge la votul final.