19 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe (PL-x 451/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră, organizate în punctele de trecere a frontierei, stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră, responsabile pentru controalele sanitar-veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe, şi pentru controalele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe; în procedură de urgenţă. Comisia? Domnul Stănescu.

Alexandru Stănescu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră, organizate în punctele de trecere a frontierei, stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră, responsabile pentru controalele sanitar-veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe, şi pentru controalele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe, aprobată cu modificări, prin legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării unei puneri în aplicare a recomandărilor Comisiei Europene pentru eficientizarea activităţii de preluare transport şi distrugere a produselor de origine animală şi nonanimală, în scopul eliminării riscurilor la adresa sănătăţii şi a siguranţei animalelor, precum şi pentru organizarea posturilor de inspecţie la frontieră, în cadrul direcţiilor judeţene sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, un vot împotrivă şi o abţinere, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale? Domnul Oros.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege şi am să spun de ce. Aceste posturi de inspecţie în frontieră erau şi până acum, îşi făceau treaba foarte bine, colegii mei care lucrau acolo. Acum se doreşte doar trecerea de la Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor la DSVSA-uri, ceea ce nu cred că va creşte eficienţa activităţii acolo. Ce nu s-a spus aici este că se introduce - cred că este printre puţinele deconcentrate la care se prevede că toţi care au funcţii de conducere, toţi funcţionarii publici cu funcţii de conducere să aibă Certificate ORNISS. Acum, eu mă întreb câte deconcentrate sunt care presupun deţinerea certificatelor ORNISS de cei cu funcţii de conducere. Eu ştiu, cu siguranţă, că sunt foarte puţine. Cel puţin în DSVSA-uri, până acum, nu a fost aşa ceva. Am fost de două ori director de direcţie sanitar-veterinară, dar niciodată, nimeni nu a cerut Certificat ORNISS. Ce informaţii pot primi cei cu funcţii de conducere în DSVSA-uri, informaţii care să nu fie publice? Dimpotrivă, ele au caracter public. Cu siguranţă, motivul principal este schimbarea funcţionarilor publici având funcţii de conducere care, până acum, nu au putut fi schimbaţi. De aceea, Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Păle.

Dănuţ Păle Stimaţi colegi, S-a dorit trecerea PIF-urilor la direcţiile sanitar-veterinare tocmai pentru a întări şi mai mult controlul şi colaborarea la fiecare judeţ, întrucât era un paradox. Comanda era la nivel central, iar la nivel de judeţ, cei care erau în PIF-uri nu răspundeau cerinţelor imediate ale directorului de la direcţia sanitar-veterinară. Eu cred că este un bun câştigat şi le doresc tuturor colegilor din PIF-uri să fie foarte vigilenţi şi să lucreze pentru patrie. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu mai sunt. La articole? Nici la articole. Vot final.