16 mai 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 142/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; în procedură de urgenţă. Guvernul? Scurt, dacă este domnul secretar de stat.

Petru Gabriel Vlase Comisii? Domnule preşedinte, am o rugăminte la dumneavoastră. După ce citiţi raportul, să cereţi timp de dezbatere.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea majorării salariilor pentru unele categorii de personal din sistemul bugetar, majorării burselor studenţilor, majorării pensiilor, prin creşterea valorii punctului de pensie, majorării indemnizaţiilor sociale pentru pensionari, precum şi pentru asigurarea gratuităţii transportului pe calea ferată pentru studenţi. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de lege, cu amendamentele admise şi respinse, prezentate în Anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport comun. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 5 minute, cu 5 minute.

Petru Gabriel Vlase 5 minute, cu...? Păi, la dezbateri generale avem 5 minute din Regulament, că e procedură de urgenţă. La articole, 5 minute, cu intervenţii de un minut. Vot. 134 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, o abţinere. La dezbaterea pe articole, 5 minute, cu un minut intervenţia. Vă rog, dezbateri generale, acum. Domnul Roman. Domnul Roman Florin? Nu. Nu sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul Neagu. Acum a apărut şi la mine, vă rog. Îmi cer scuze.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul parlamentar al PNL va susţine această ordonanţă de urgenţă. Şi sensul deciziei noastre de a susţine, în speranţa că şi amendamentele pe care... sau cel puţin unul din amendamente, pe care l-am justificat şi ieri în plenul şedinţei comune, muncă-buget, va fi susţinut, cel referitor la creşterea pentru bursieri, întrucât el vine pe fond, acest act normativ vine pe fond să reglementeze câteva diferenţe salariale între anumite categorii profesionale, care ar trebui rezolvate până la adoptarea Legii salarizării. Bineînţeles că în momentul în care Legea unitară, Legea salarizării unitare va intra în dezbaterea Parlamentului, ne vom exprima principial şi corect punctele de vedere pe ansamblul acestei legi. Până atunci, credem - cu atât mai mult cu cât noi am avut şi un amendament pe Ordonanţa Guvernului nr. 9, care a fost corect recepţionat în plenul Parlamentului, cel referitor la majorarea salariilor cu 30% a primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor, vicepreşedinţilor de consilii judeţene - că şi acest act normativ e bine să fie susţinut de noi, toţi. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Bichineţ?

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Din întreaga ordonanţă, mie mi s-au părut a fi stimulative două aspecte pentru studenţi. În primul rând, mărirea cuantumului bursei, ceea ce îi determină - pentru că majoritatea avem copii studenţi - ca aceştia să înveţe şi mai mult şi mai bine. Şi a doua chestiune este gratuitatea transportului pe CFR. Două ar fi, mă rog, câştigurile. În primul rând, că studenţii vor cunoaşte mai bine realităţile patriei, mai ales cele care duc spre mare, la sărbători. Şi, în al doilea rând, CFR-ul să nu aibă soarta TAROM-ului. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu. La amendamente? Vă rog. Vă rog, domnule Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. La art. 1 alin (1)...

Petru Gabriel Vlase Respinse, da?

Victor Paul Dobre La respinse, exact.

Petru Gabriel Vlase Da...

Victor Paul Dobre Este o precizare, "precum şi funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul instituţiilor Prefectului". Fac parte din acelaşi sistem al administraţiei publice şi mi se pare o discriminare ca această categorie de salariaţi, foarte puţin numeroasă, vizavi de cei din primării şi consilii judeţene, să nu beneficieze de prevederile acestei ordonanţe. Este discriminatoriu. Şi vă rog să fiţi de acord ca acest amendament să fie acceptat în plen.

Petru Gabriel Vlase Vot. 68 de voturi pentru, 76 de voturi împotrivă, o abţinere. Vot pentru forma iniţială. 94 de voturi pentru, 53 de voturi împotrivă, o abţinere. A rămas forma din raport. Vă rog, domnule Ciolacu.

Ion-Marcel Ciolacu La amendamente respinse, la art. 4 alin. (9) pct. 2. În urma discuţiilor avute cu Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Partidul Social Democrat a hotărât să susţină amendamentul respins, referitor la cuantumul alocat pentru constituirea Fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor. Este de 201 lei pe lună, pe perioada derulării activităţilor didactice, studenţi de la învăţământul cu frecvenţă fără taxă de studiu. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Deci art. 4 alin. (9) pct. 2, la respinse, da? Vă rog, vot. 144 de voturi pentru, două abţineri, un coleg care nu votează. Amendamentul respins a fost admis. Vă rog, domnule profesor Oprea.

Dumitru Oprea A fost o mică desincronizare. Eram, de data asta, pe aceeaşi frecvenţă de undă, pentru că era o propunere venită de la un coleg de la Partidul Naţional Liberal, un om de şcoală, rectorul de la Universitatea de Vest din Timişoara. Iar la comisie, ieri, am avut discuţii. Şi acum, vă spun sincer, s-au reparat mai multe lucruri, pentru că ideea de... beneficiază în timpul procesului didactic, în şcoală, are mai multe accepţiuni, inclusiv vacanţele de Paşti şi toate celelalte, în care nu se studiază, şi nefiind activităţi didactice, scurtează numărul de săptămâni pe care se primeşte finanţare. Finanţarea, în cazul acesta, operează doar pentru burse şi activităţile de tip social, nu pentru finanţarea de bază şi nici finanţarea complementară. Şi mulţumesc pentru varianta aceasta, finală, care rezolvă problema şcolilor din România. Într-o variantă s-a dus la 201 lei pe lună, dar nu se duc în buzunarul fiecărui student. Se măreşte fondul cu o astfel de destinaţie...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule profesor.

Dumitru Oprea ... pe unităţile educaţionale.

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Alte intervenţii la amendamente? Vot final. Punctul 9. Reexaminarea, la cererea... Domnul Munteanu, procedură.