23 mai 2017 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Rog liderii de grup să-şi invite colegii în sala de şedinţe. Să luăm loc în bănci, stimaţi colegi. Vă rog. Luăm loc în bănci şi facem un vot de control. Domnule Nicolăescu, putem începe? Verificarea prezenţei. Vot test, vă rog. Începem. Procedură.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Vă rog să supuneţi votului retrimiterea la comisiei a punctului 7 de pe ordinea de zi, respectiv Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia; e PL-x 140/2017, o lege ordinară. O să vă rog să supuneţi votului retrimiterea la comisie pentru maximum două săptămâni. Mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog, vot. 84 de voturi pentru, 159 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg care nu votează. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Începem. Capitolul I. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu - Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria JOIN(2017)11. Vă rog să votaţi. 251 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 colegi care nu votează. Adoptat. 2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763. Vă rog să votaţi. 258 de voturi pentru, un coleg care nu votează. Adoptat. 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social şi economic european, Comitetul regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Energie curată pentru toţi europenii -COM(2016) 860 şi la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă a energiei electrice (reformare) COM(2016)861. Vă rog să votaţi. 259 de voturi pentru, două împotrivă. Adoptat. 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene - Un plan de acţiune reînnoit, COM(2017)200, însoţită de Recomandarea Comisiei din 7 martie 2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, C(2017)1600. Vă rog să votaţi. În unanimitate adoptat. Capitolul II. Legi ordinare. Adoptări. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Comisia pentru administraţie şi Comisia juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 234 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, o abţinere. Adoptată. 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4 1 ) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 269 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. Vă rog. Explicarea votului, domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vă mulţumesc pentru votul dat astăzi. E foarte important că acest proiect devine lege şi cred că era obligatoriu să reglementăm această prorogare de termen până la 30 septembrie. Vă mulţumesc, în numele colegilor din Comisia pentru administraţie, că acest proiect a trecut şi cu amendamentele comisiei şi este foarte important de ştiut că toţi cei care depun sau încep procedura de autorizare nu pot fi amendaţi până la sfârşitul anului. Amendamentele din cadrul comisiei vin în sprijinul celor care doresc să intre în legalitate, să respecte prevederile legate de securitatea la incendiu, dar din diferite motive au depus această documentaţie mai târziu. Trebuie să ţinem cont şi de faptul că multe şcoli au primit cu întârziere banii pentru lucrările de autorizare, dar şi de faptul că ne lovim de o supraaglomerare la nivelul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, unde au ajuns munţi de documente, iar personalul însărcinat cu verificarea lor este prea puţin, comparativ cu nevoile la nivel naţional. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Simona Bucura-Oprescu.

Simona Bucura-Oprescu Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie s-a aplecat cu multă atenţie asupra acestui act normativ, plecând de la situaţia din teren, plecând de la situaţia cu care administraţia publică locală se confruntă. Într-adevăr, din păcate, în momentul acesta sunt insuficient de mulţi experţi pentru autorizarea situaţiilor de incendii. În acelaşi timp, situaţia unităţilor şcolare construite înainte de 1998 cu cele construite după 1998 e diferită şi, nu în ultimul rând, faptul că Programul Naţional de Dezvoltare Locală II prevede fonduri pentru 2.000 de obiective care să obţină aceste autorizaţii pentru incendii. Prin urmare, în urma grupului de lucru pe care noi, în Comisia pentru administraţie, l-am avut, am considerat necesar ca această prorogare a termenului să fie luată în calcul şi propusă de comisie plenului, astfel încât, pe de o parte, să prelungim termenul până la 30 septembrie pentru obţinerea acestor autorizaţii, iar pentru cei care au aceste autorizări în curs, să nu fie amendaţi până la data de 31 decembrie. Grupul PSD a susţinut această formă a actului normativ şi sper ca fiecare dintre dumneavoastră, prin vot, să-l susţineţi. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei. Comisia pentru cultură propune adoptarea proiectului de lege privind respingerea ordonanţei de urgenţă. Vă rog să votaţi. 178 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă, 13 abţineri. Adoptat. Vă rog. Domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, după care... Vă rog, domnule Nicuşor Dan.

Nicuşor Daniel Dan Stimaţi colegi, Cred că este un moment trist pentru noi, toţi. Avem în stradă şi avem în balcon nişte oameni care au câştigat nişte premii internaţionale pentru cinematografia românească, nişte oameni care au organizat nişte festivaluri, cu care ne mândrim cu toţii, şi ei au venit să ne ceară un singur lucru: să le permitem să-şi explice argumentele în Comisia pentru cultură. Parcursul ordonanţei a fost: aprobare tacită la Senat, nicio dezbatere, a fost pus în dezbatere la comisie, nimeni nu a fost invitat, a fost pus ieri, prin decizia Biroului permanent, pe ordinea de zi, a fost dezbătut ieri, nu a existat nicio posibilitate ca ei să poată să-şi expună argumentele în faţa Comisiei pentru cultură. E regretabil. USR a votat împotriva respingerii ordonanţei. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Ciolacu.

Ion-Marcel Ciolacu Partidul Social Democrat a luat decizia de abrogare a acestei ordonanţe - din punctul nostru de vedere o ordonanţă prost concepută - la solicitarea Societăţii Auditorilor din Audiovizual, care reprezintă interesele organismelor de gestiune colectivă şi a membrilor lor. Cuprinde 29 de membri din 22 de ţări europene, reprezentând 120.000 de regizori şi cineaşti; Federaţia Regizorilor de film din Europa, care reprezintă 29 de ţări europene - peste 20.000 de regizori; Federaţia Scenariştilor din Europa, care are 25 de membri titulari din 20 de ţări europene şi reprezintă 6.000 de scenarişti; Confederaţia Internaţională a Societăţilor de Autori şi Compozitori, care are 239 de membri din 123 de ţări. Toate aceste federaţii ne-au solicitat abrogarea acestei ordonanţe, facerea unei noi legi, cât şi din partea Consiliului Director Dacin Sara, organism care gestionează gestiunea colectivă a intereselor tuturor autorilor de opere, cinematografie şi audiovizual din România, Uniunii Cineaştilor din România, Uniunii Autorilor, Realizatorilor de Film din România, Cinemagix România, distribuitorul autorizat de film românesc, care, de asemenea, ne-au cerut abrogarea, cât şi din partea: Lucia-Hossu Longin, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Mihai Constantinescu, Laurenţiu Damian, Mircea Daneliuc, Mircea Diaconu, Mircea Drăgan, Valeriu Drăguşanu, Bogdan Ficeac, Stere Gulea, Mihai Ispirescu, Nicolae Mărgineanu, Şerban Marinescu, Mircea Mureşan, Vlad Păunescu, Dan Piţa, Cătălin Saizescu şi mulţi alţii. Mulţumim mult.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ştirbu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Reprezentanţii Partidului Naţional Liberal au votat împotriva respingerii acestei ordonanţe. În acest moment lucrurile stau de asemenea manieră încât, cu siguranţă, majoritatea din această sală, cu siguranţă cei ce cunosc domeniul acesta de activitate, înţeleg faptul că ne întoarcem la vechea Lege a cinematografiei. În acest moment, finanţarea tinerilor regizori români, care au fost principalii ambasadori ai României în ultimii ani de zile, se încheie. În acest moment, coproducţiile internaţionale româno-europene nu pot fi finanţate. În atare situaţie, dragi colegi, rog reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare ca începând de luni să ne aşezăm la masă, să gândim împreună cu cei care beneficiază şi îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu de activitate, să gândim o nouă legislaţie în domeniu. S-a demonstrat - şi cu asta închei - că cinematografia, în acest moment, este principalul ambasador al României. Vă mulţumesc mult.

Petru Gabriel Vlase Sunteţi doi înscrişi la cuvânt de la PMP. Vă rog, cu explicarea votului, unul singur.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Chiar dacă nu vom schimba configuraţia votului, sunt trei colegi de la PMP care au votat şi nu figurează că au votat şi vreau să vă rog să reluăm votul. Spuneam, nu va afecta distribuţia şi majoritatea, dar pentru a cuantifica votul lor pe acest proiect de lege vă rog să reluăm votul. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Supun la vot cererea liderului Grupului PMP de reluare a votului. Vă rog să votaţi. 97 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu votează. Domnul Ciolacu.

Ion-Marcel Ciolacu Sunt perfect de acord cu domnul preşedinte Gigel Ştirbu că trebuie o nouă Lege a cinematografiei. Nu trebuie o ordonanţă care să creeze un conflict între generaţii, fiindcă această ordonanţă asta ar fi creat, dar aş vrea un singur lucru să vă spun: să ştiţi că noua lege n-a intrat în funcţiune, aşa că toate premiile care au fost aduse României şi finanţările au fost făcute pe vechea lege. Mulţumesc mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Mă miră toată această dezbatere. Permiteţi-mi să citesc două mici fragmente din raportul comisiei, semnat de domnul Ştirbu. "...s-a înregistrat prezenţa unui număr de 12 deputaţi din totalul de 15 şi s-a decis, cu unanimitate de voturi, respingerea ordonanţei". Asta scrie în raport! (Râsete şi aplauze.) Deci 12 erau prezenţi din 15, şi era unanimitatea voturilor pentru respingere.

Petru Gabriel Vlase Da. Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Domnule preşedinte de şedinţă, Distinşi colegi, Eu vreau să vedem partea plină a paharului. Nu este niciun fel de tragedie, nu s-a sfârşit nimic, este doar un nou început. Adică trebuie să înţelegeţi - şi v-o spun în calitate de membru al Comisiei pentru cultură - că au existat presiuni asupra acestui act normativ, asupra acestui proiect de act normativ, din partea mai multor tabere care astăzi îşi desfăşoară activitatea în cinematografie. Nu puteam să fim mediatorii unei ordonanţe de urgenţă şi să înclinăm balanţa în favoarea unora sau a celorlalţi, fiindcă de la început - şi vreau să precizez acest lucru -, deşi a trecut tacit de Senat, şi Comisia de cultură şi media din Senat a dat tot un raport negativ. Prin urmare, a existat o viziune concretă, şi la data respectivă au fost audiaţi şi reprezentanţi ai spaţiului cinematografiei, dar şi din rândul ministerului, tocmai pentru că nici nu s-a reuşit să se răspundă la întrebarea de ce era necesară în vacanţa parlamentară o ordonanţă de urgenţă pe un subiect atât de important, cum ar trebui să fie Legea cinematografiei. Prin urmare, tot ce s-a lucrat pentru acest proiect este absolut bine-venit pentru un nou proiect legislativ pe care îl poate asuma chiar Comisia pentru cultură, cu toate formaţiunile politice pe care le reprezintă. Nu văd niciun fel de problemă, e doar o perioadă în care trebuie să vedem dacă chiar reuşim să promovăm un nou act normativ, un nou proiect legislativ, chiar în procedură de urgenţă, astfel încât în câteva luni lucrurile să fie clarificate şi să fie adoptat, într-adevăr un necesar act normativ clarificator, edificator, dar cât se poate de serios pe acest domeniu. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisiile - juridică şi pentru sănătate - propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 176 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Vă rog. Domnul Popescu.

Pavel Popescu Grupul PNL a votat împotriva acestei legi şi am explicat astăzi foarte clar anumite lucruri care s-au întâmplat în comisiile de specialitate pe parcursul acestei legi. Domnilor, dacă dumneavoastră vă imaginaţi că în fiecare zi pe o lege ne putem juca în halul în care ne-am jucat pe această lege, dacă vă imaginaţi că pe stenograma unei comisii putem să cădem cu toţii de acord şi a doua zi să ne trezim cu nişte modificări majore pe acea speţă, eu zic să plecăm cu toţii acasă, pentru că vorbim despre sănătate. (Vociferări.) Eu zic să plecăm cu toţii acasă! E un sistem de sănătate, domnilor, şi trebuie să fie mai presus de interesele personale şi interesele de grup. Dar, cum spuneam azi-dimineaţă, vă repet, "tovarăşii" înving din nou! Mereu au învins sistemul de sănătate. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Ungureanu.

Emanuel-Dumitru Ungureanu În sistemul de sănătate contează din ce gaşcă faci parte. La Cluj este un control la o instituţie medicală şi managerul spitalului judeţean - şi o să rog public să se verifice asta - se ocupă de cazarea celor de la Casa de Asigurări, în aşa fel încât să fie bine. Un hotel de cinci stele este mult peste diurna celor de la Casă. De ce se poate asta? Pentru că de când e lumea şefii DSP sunt puşi de cine trebuie şi managerii au în spate UMF-urile. Se ştie acest lucru şi nu se face nimic. Când se va schimba asta? Când ne vom da seama că cel mai mare deficit în sănătate este cel de caracter. Am fost acum câteva săptămâni la Spitalul Judeţean din Craiova şi, aşa cum a fost de acord doamna ministru într-o discuţie pe care am avut-o cu ea, acolo lucrurile se rezolvă doar cu o bombă. Dar eu cred că lucrurile s-ar rezolva şi dacă politicienii corupţi nu ar fi închişi în închisorile supraaglomerate, ci în spitale. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bacalbaşa. (Rumoare.) Vă rog.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Am auzit punctul de vedere exprimat în legătură cu această lege de reprezentantul PNL-ului. Vreau să spun că îmi datorez prezenţa în această sală şi prezenţa în politică PNL-ului, căruia îi mulţumesc pe această cale, pentru că dacă nu erau gravele abuzuri din timpul Convenţiei Democratice, la Galaţi, la Spitalul judeţean, eu mă ocupam de medicină, şi nu de politică. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ideea de bază este că avem nevoie de o nouă Lege a sănătăţii. Astăzi avem încă un proiect de lege, cu zeci de articole, care vine să completeze o lege mai veche de zece ani, care are mai multe amendamente, completări decât textul de bază. Nu aş vrea să fac comentarii politice şi e păcat, toată lumea vorbeşte despre sănătate ca un subiect comun, ca un sistem comun, ca o temă comună şi am auzit foarte puţine despre esenţa acestei legi şi mai mult atacuri politice. Sunt minimum două articole în acest act normativ adoptat astăzi, care din punctul de vedere al Partidului Mişcarea Populară sunt neconstituţionale. Şi îmi pare rău că nu am avut capacitatea în Comisia pentru sănătate şi majoritatea nu a avut capacitatea de a dialoga şi a găsi o soluţie corectă pe legislaţia românească privind cele două texte despre care vorbeam, şi cel mai important se referă la ingerinţa, imixtiunea unei instituţii, entităţi juridice, în alte instituţii juridice, fără a fi raporturi reglementate în legislaţie. Mă refer la organizarea concursurilor în spitale de către universităţile de medicină şi farmacie, fără a avea acest drept, acest statut. Vom contesta la Curtea Constituţională aceste două texte şi de aceea am votat împotrivă.

Petru Gabriel Vlase Mulţumim. Continuăm. 9. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 271 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială. Comisiile pentru muncă, agricultură şi juridică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 244 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu votează. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Adoptări. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 248 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, o abţinere, trei colegi care nu au votat. Adoptat. Doamna..., dacă nu vă supăraţi? Vă rog, doamnă. Doamna Răduţ.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Social Democrat a votat acest proiect legislativ, întrucât propunerea legislativă a urmărit completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel că şi cetăţenii din localităţile Slatina, Râmnicu Vâlcea şi Turnu Măgurele să poată beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizarea prevăzută la alin. (4), ca şi compensaţie a faptului că au fost afectaţi de emisiile de pulberi, gaze şi vapori provenite de la foste fabrici, uzine, combinate şi întreprinderi din aceste zone. Adoptarea acestei modificări creează un echilibru între aceiaşi categorii de oameni care au lucrat sau trăiesc în oraşe cu poluare remanentă. Sistemul de pensii publice promovează principiul egalităţii, prin care se asigură un tratament nediscriminatoriu contribuabililor şi beneficiarilor, cât şi principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la acest sistem îşi asumă obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru înlăturarea riscurilor prevăzute de lege. Într-un stat democratic protecţia socială reprezintă un fundament, un element fundamental al politicilor statului, deoarece prin punerea ei în aplicare se realizează prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate ca riscuri sociale asupra nivelului de trai al populaţiei, scopul fiind atingerea bunăstării colective. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Gigel Ştibu.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, În calitate de iniţiator al acestei legi, vă mulţumesc atât în numele meu, cât şi în numele beneficiarilor acestei iniţiative legislative, locuitorii municipiului Slatina. Aşa cum am spus şi ieri, Slatina este unul din oraşele cele mai poluate din România, este un fel de reparaţie morală, dacă vreţi, pentru locuitorii acestui areal. Vă mulţumesc din suflet pentru votul exprimat.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 12. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 191 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 56 de abţineri. Adoptată. Legi organice. Respingeri. Capitolul III. Legea pentru completarea... Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale a votat pentru această lege, eu am votat împotrivă şi am să vă explic de ce. Suntem în a treia revoluţie industrială, urmează a patra, predictibil, şi continuăm să gândim aşa cum Frederic cel Mare, care a pus bazele învăţământului public, gândea, la 1.763, în General Schuller Regulament. Dacă vom continua să credem că statul, printr-o comandă unică şi piramidală, poate crea diversitatea de care avem nevoie, în zona educaţiei, nu facem nimic altceva decât să ne adăugăm cele mai mari crize globale de astăzi, adică a crizei sistemului educaţional. Adăugăm epicicluri la un sistem care nu are cum să mai producă altceva decât ceea ce Yuval Harari spunea, într-un mod înspăimântător de plastic, prin sintagma "clasa oamenilor inutili". Sper să nu facem lucrul acesta foarte mult timp de acum înainte, sper să înţelegem că diversitatea curriculară, că şcoala înseamnă, de fapt, un grup de profesori care propun o curriculă şi o metodologie. Nu înseamnă o armată care face aproape acelaşi lucru, gândit de un număr foarte mic de oameni, că libertatea de opţiune în ceea ce priveşte viitorul fiecărui om este un drept fundamental şi că în momentul în care cineva optează pentru acest viitor poate fi genial şi să aibă o opţiune corectă, dar dacă greşeşte opţiunea lui poate angrena o întreagă societate pe termen lung. Păstrarea acestei uniformităţi, insistenţa pe care o avem pentru concursurile şcolare - care au distrus complet creativitatea şi capacitatea de înţelegere a copiilor şi i-au transformat în hard disk-uri de înmagazinat algoritm de cum se face, în loc să înţeleagă despre ce o vorba şi la ce foloseşte un lucru - nu au cum să mă facă să fiu optimist în ceea ce priveşte viitorul. Vă propun să regândim din temelii acest sistem, cât mai avem timp, şi timp foarte mult nu mai avem. Deja semnele apariţiei acestei clase în ţări care au mizat foarte mult pe industrializare se văd astăzi. Deja semnele apariţiei acestei clase de care vorbea Yuval Harari, în ţările care au mizat foarte mult pe procese care seamănă al naibii de bine cu fabrica, se văd astăzi. Eu nu vreau să le văd şi în România şi mai ales nu vreau să ajung să văd această clasă devenind un vector social major, pentru că noi am mai avut o asemenea clasă care a dispărut din istorie, care a apărut cu prima revoluţie industrială şi care a creat cele două mari nenorociri ale secolului al XX-lea - comunismul şi fascismul. Sper să facem pasul ăsta către normalitate înaintea altora, repede, şi să lăsăm diversitatea să fie cea care să ne ghideze. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 13. Legea pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.598 din 14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun admiterea cererii de reexaminare şi respingerea legii. Vă rog să votaţi. 274 de voturi pentru, o abţinere, doi colegi care nu au vrut să voteze. Încheiem aici şedinţa. Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,38.