14 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne (PL-x 9/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne. Guvernul? Vă rog.

Petru Gabriel Vlase Comisia? Domnul preşedinte Călin, preşedinte general.

Ion Călin Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil, cu amendamente. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă, ca structură specializată, cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu personalitate juridică, urmând a se desfiinţa Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, cu amendamentele admise redate în anexă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Vă reamintesc că suntem în procedură de urgenţă şi avem câte un singur reprezentant al grupurilor.

Florin-Claudiu Roman Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Partidul Naţional Liberal susţine ordonanţa Guvernului, fără amendamentele depuse de Partidul Social Democrat în cadrul comisiilor, amendamente care politizează o instituţie etalon din cadrul Ministerului de Interne. În plus, modificările propuse de colegii de la PSD nu au avizul CSAT. Grupul PNL votează împotriva politizării unui serviciu de informaţii, iar numirea şefului acestei structuri etalon de către ministrul de interne şi scoaterea din circuit a premierului Grindeanu arată că domnul Dragnea doreşte să-şi subordoneze acest serviciu şi să-l transforme într-un serviciu politic. Practic, se doreşte reîntoarcerea în structuri a unor ofiţeri de informaţii, care nu vor fi în serviciul public, ci în serviciul domnului Dragnea şi a doamnei ministru de interne de la Teleorman. Vă mulţumesc. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor, Când această lege a fost retrimisă comisiei, prin intervenţia mea, mi-am explicat o suspiciune, cum că am mai avea încă un serviciu secret de informaţii, trimiţând la o formulare parţial corectă, parţial care sugerează această idee. Forma revenită din comisie, cel puţin mie, îmi întăreşte această suspiciune, din moment ce, într-adevăr, de altfel logic, această instituţie, dincolo de problemele interne ale instituţiei, are nişte activităţi - rezultă din amendament - în domeniul securităţii naţionale, care are caracter secret de stat. Salut, însă, amendarea în comisie, conform căreia şi această instituţie va avea controlul parlamentar. Este o idee foarte bună, din moment ce avem şi un alt serviciu secret, trebuie să cadă sub incidenţa acestui control parlamentar, însă mă miră intervenţia colegului nostru, din Partidul Naţional Liberal, din punctul de vedere al controlului politic. Care este diferenţa între numirea de către prim-ministru sau numirea de către Ministerul de Interne? După cum ştiu, ambele sunt funcţii politice, numite prin votul majorităţii parlamentare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, alte intervenţii la dezbateri generale? Procedură. Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Aceste amendamente care au fost introduse în comisie de colegii noştri parlamentari au fost contrazise de doamna ministru de interne. Există o declaraţie de marţea trecută, dată de Agerpres, prin care doamna ministru susţine formula ordonanţei, aşa cum a fost ea promovată de Guvern. Al doilea argument... deci ceea ce spune domnul secretar de stat e în contradicţie cu doamna ministru. A doua chestiune. Este vorba de o ordonanţă care a avut avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, conform Constituţiei. Aceste amendamente nu au fost prezentate Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, nu sunt însuşite. Al treilea argument: se spune că directorul direcţiei nu este secretar de stat şi din aceste considerente nu trebuie să meargă numirea la domnul prim-ministru. Această direcţie este una din structurile Ministerului de Interne, cum e şi Jandarmeria, cum e Poliţia de frontieră, cum e Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, ai căror conducători, deşi nu sunt secretari de stat, sunt numiţi de prim-ministru, la propunerea ministrului. Deci din toate aceste argumente lipseşte avizul CSAT-ului, există o poziţie complet divergentă a ministrului de interne, este scos din circuitul decizional prim-ministrul - aici chiar suntem surprinşi... Şi, din aceste considerente, vă propun să reîntoarcem la comisie şi să discutăm, să o invităm şi pe doamna ministru, să discutăm, astfel încât să evităm o situaţie neplăcută. Vă mulţumesc. Voci din sală : E ultima zi de dezbatere! Trece tacit!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Propunere de retrimitere la comisie. Vot, vă rog. 58 de voturi pentru, 76 împotrivă, 13 abţineri. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Revenim. La dezbateri generale, dacă mai sunt? Era o intervenţie din partea Grupului USR, da? Nu mai vreţi! Mulţumesc. Alte intervenţii la dezbateri generale? Nu sunt. Dacă la amendamente sunt intervenţii? Nu sunt. Mulţumesc. La votul final, cu amendamentele admise. Continuăm.