7 noiembrie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 (Pl-x 254/2017). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor. Stimaţi colegi, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit pentru dezbatere în fond Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 30 octombrie 2017 s-a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru examinare şi depunerea unui nou raport. Propunerea legislativă vizează modificarea articolului menţionat, în sensul stipulării clare a obligaţiei ca în sistemul naţional de învăţământ, documentele şcolare şi universitare oficiale să se întocmească numai în limba română. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. În urma dezbaterii din 31 octombrie 2017, comisia a aprobat, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: Având în vedere, însă, şi prevederile art. 10 şi ale art. 45 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale, elevii şi studenţii care studiază în limbile minorităţilor naţionale sau cei care studiază în limbi de circulaţie internaţională pot primi înscrisuri şcolare şi universitare redactate în limba de predare. Deci oricum documentele oficiale fundamentale sunt cele în limba română. Există, însă, pentru anumite situaţii, limbi internaţionale sau limbi ale minorităţilor şi un alt document în limba respectivă, şi cu valoarea simbolică, şi ca o relaţionare firească cu ceea ce s-a studiat şi limba în care s-a studiat, în contextul educaţional respectiv. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Sunt iniţiator al acestui proiect legislativ şi el vine dintr-o situaţie cât se poate de concretă. În momentul în care, în unităţile de învăţământ cu clase majoritar de predare în limba minorităţii - şi aici mă refer la Târgu Mureş, în limba maghiară - se întâmplă procedura ca diplomele aferente premiilor de sfârşit de an, chiar dacă copilul este român, să fie editate în limba maghiară. Şi au fost situaţii - mi-au fost sesizate la Cabinetul parlamentar - de părinţi nemulţumiţi, care cer să li se traducă această diplomă a elevului, a copilului lor, în limba română. Cât se poate de firesc! Nu pot să se mândrească cu acea diplomă, nu pot s-o arate bunicilor! Şi de aici intervine sarabanda interpretărilor şi a speculaţiilor de natură legislativă. Ministerul, la această sesizare pe care a adresat-o şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Mureş, răspunde diferit, prin doi secretari de stat, arătând că documentele oficiale, într-adevăr - şi care sunt concretizate printr-un ordin de ministru - se redactează doar în limba română. Pe de altă parte, aceste diplome de absolvire, aceste diplome de premii, întrucât nu sunt considerate documente oficiale, se redactează, se pot redacta în limba de predare, iar cei doi secretari de stat spun următorul lucru: "În situaţia în care diploma poartă antetul ministerului, limba de redactare va fi limba română". Un alt ministru secretar de stat, de data aceasta din partea UDMR, susţine că: "Nici vorbă! Se pot redacta integral în limba de predare, adică în limba maghiară". Şi de aici se ajunge la acest nonsens. Stimaţi colegi, Am promovat acest proiect, pornit dintr-o situaţie cât se poate de concretă. Cred că nu v-aţi dori, deşi respectăm minorităţile şi nu le împiedică nimeni astăzi, complementar, o diplomă de premii să fie redactată şi în limba minorităţii, dar cred că în mod principial, corect şi legitim, este ca, înainte de toate, o diplomă de premii care consfinţeşte activitatea unui copil - şi este un premiu acordat la sfârşit de an - să fie redactată în limba română. Şi complementar nu împiedică nimeni să fie redactată şi în limba minorităţii sau a limbii de predare. Acesta este proiectul legislativ. Eu vă rog să nu-l judecaţi politic şi să nu ne fie ruşine să-i învăţăm pe copiii noştri, înainte de toate, să preţuiască, să respecte limba română. Altminteri, o să ajungem în astfel de situaţii. Şi, credeţi-mă, dacă vine la dumneavoastră, la Cabinetul parlamentar o mămică sau un bunic cu copilul de mână şi spune: "Domnule, eu am absolvit o clasă de limba română. Ce să fac cu această diplomă?", ce-i răspundeţi? Mulţumesc pentru atenţie.

Petru Gabriel Vlase Domnul Romanescu.

Cristinel Romanescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL va vota împotriva raportului de respingere al acestei iniţiative. Considerăm oportună această propunere legislativă, care vizează modificarea alin. 4 al art. 10 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în sensul stipulării clare a obligaţiei ca, în sistemul naţional de învăţământ documentele şcolare şi universitare oficiale să se întocmească numai în limba română. Toţi cetăţenii români, indiferent de naţionalitate, trebuie să aibă dreptul de a fi recompensaţi de către instituţia de învăţământ în care şi-au urmat cursurile cu un document oficial purtând însemnele statului român, care să le ateste competenţa. O astfel de prevedere ar genera eliminarea oricărei forme de discriminare la adresa unor elevi pe criterii etnice, precum şi eliminarea oricăror motive care ar putea genera disensiuni pe considerente etnice. Şi, din aceste motive, Grupul PNL susţine prezenta propunere.

Petru Gabriel Vlase Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă a colegului nostru ar veni ca să facem un pas înapoi în ceea ce priveşte folosirea limbii materne în relaţiile cu instituţiile statului. În ultimii ani a existat un consens cvasi-politic de la toate partidele politice în ceea ce priveşte Legea nr. 1 a educaţiei naţionale şi, în acest context, începând din 2011, legea care este în vigoare a fost adoptată cu o măsură care spune foarte clar: "Documentele oficiale, diplomele şi toate celelalte se realizează în limba română, iar celelalte documente care nu sunt documente oficiale ale statului se pot redacta şi în limba de predare a unităţii şcolare respective". În acest context, în momentul în care, în România, avem tot aşa un consens total în ceea ce priveşte apărarea intereselor copiilor, inclusiv maghiari şi români, în Ucraina, în ceea ce priveşte învăţământul în limba minorităţilor naţionale, o asemenea atitudine în care realizăm un pas înapoi faţă de legislaţia în vigoare şi care nu a deranjat pe nimeni, şi acele situaţii, dacă au existat, - îmi pun întrebarea - atunci sunt regretabile, dar sunt locale şi nu generalizate, eu cred că nu trebuie să fie un pretext pentru a face un pas înapoi în acest context. De altfel, nici ministerul, nici Consiliul Economic şi Social, nimeni nu susţine această iniţiativă legislativă şi vă rog să o respingeţi, aşa cum am făcut-o în comisie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? Nu. Vot final. Cu rugămintea la liderii de grup să sărim peste 15, pentru că raportul e în plin proces de distribuţie şi revenim.