13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018 (PL-x 579/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 4. Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018; în procedură de urgenţă Vă rog, Comisia pentru buget, raportul.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, trimis cu adresa PL-x 579 din 12 decembrie 2017. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal- bugetar pe anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, lege potrivit căreia Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi prezintă Guvernului Strategia fiscal- bugetară pentru perioada 2018-2020. În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 12 decembrie 2017. La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 de deputaţi, din totalul de 25 de membri. În urma examinării şi a opiniilor exprimare, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018, în forma adoptată de Senat. La prezentul proiect de lege s-au depus amendamente, care, în urma votului, au fost respinse şi se regăsesc în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La dezbateri generale, vă rog? Doamna Cosma, vreţi să interveniţi la dezbateri generale? Nu. Domnul Năsui?

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Stimaţi colegi, Vă reamintesc că această lege a plafoanelor este cadrul în care trebuie să se încadreze bugetul. Deci practic noi, ca Parlament, ca să înţeleagă toată lumea ce va vota, stabilim nişte plafoane, în care apoi bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, toate bugetele statului român, consolidate, trebuie să se încadreze. Noi, prin aceste plafoane, acum, practic dăm dreptul Guvernului să facă un buget mai mare. În fapt, ce se întâmplă? Ca să nu ne minţim între noi şi să ne facem că nu înţelegem ce se întâmplă... Mai întâi, Guvernul a croit bugetul şi apoi ne roagă să punem plafoanele mai sus. Problema cu aceste plafoane este că ele încalcă nişte tratate internaţionale la care România este parte - aţi auzit şi dumneavoastră de ele - sunt cele care ne împiedică să depăşim anumite cote de deficit şi de deficit structural, pe care noi nu doar că le-am depăşit în anii aceştia, dar le vom depăşi şi în 2018, dacă votăm această Lege a plafoanelor. Vă reamintesc că suntem deja în procedură de deviaţie semnificativă. Deci practic noi deja suntem pe braţul acesta corector, pentru a ne regla această deviaţie structurală pe care o avem şi, prin aceste plafoane mult mărite, pe care urmează să le votăm, vom continua acest trend şi vom încălca un tratat internaţional, lucru care este contrar Constituţiei. Prin urmare, Uniunea Salvaţi România nu va vota această lege şi vă recomandăm ca nici dumneavoastră să nu o faceţi. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul... numai un pic... Dezbateri generale... (Domnul deputat Eugen Nicolicea solicită să ia cuvântul.) Domnul deputat... intervenţie personală, un minut.

Eugen Nicolicea După ce a avut un comportament jalnic, în ultima perioadă, doamna Cosette Chichirău a venit personal la mine ... (Gălăgie.) ... să-mi transmită că se va ocupa personal să intru la puşcărie. Probabil că are ea... anumite pârghii... (Gălăgie.) Am spus asta pentru stenogramă. (Gălăgie.)

Petru Gabriel Vlase Dezbateri generale, domnul Huţucă. (Deputaţi membri ai Partidului Uniunea Salvaţi România solicită acordarea dreptului la replică doamnei deputat Cosette-Paula Chichirău.) Vă rog, domnule... Lăsaţi-o pe doamna să replice un minut şi după aceea continuăm cu treaba serioasă.

Bogdan-Iulian Huţucă Bună ziua, doamnelor şi domnilor!

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat... Lăsaţi-o pe doamna să-şi exprime dreptul la replică. (Gălăgie.)

Cosette-Paula Chichirău Da... majoritatea nu mai poate câştiga nici măcar cu votul. Deşi aveţi majoritatea aici şi puteţi supune orice votului, azi dimineaţă s-a produs un abuz incalificabil, şi anume, domnul Nicolicea nu a introdus amendamentele de modificare a regulamentului în raportul comisiei. Este un abuz care se sancţionează penal şi voiam să îi transmit asta personal. Pentru că în raportul comisiei nu a introdus amendamentele noastre, care au fost înregistrate. Deci aţi făcut această modificare nu prin majoritate, ci prin abuz, şi veţi plăti pentru asta! (Gălăgie. Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Vă rog... Domnule Bacalbaşa... vă rog eu...! Domnul Huţucă.

Bogdan-Iulian Huţucă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Încep prin a vă comunica că Partidul Naţional Liberal nu susţine acest proiect de lege, din două motive foarte evidente. Acest proiect de lege prevede un nivel foarte scăzut al veniturilor în produsul intern brut, comparativ cu media Uniunii Europene, pe de o parte, în condiţiile în care România este în plină creştere economică. Pe de altă parte, prevede un deficit structural ridicat, încălcând prevederile Legii nr. 69 şi încălcând Regulamentul Comunităţii nr. 1466/1997. Ieri, în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci am ascultat câteva poziţii care duceau în derizoriu prevederile Legii privind stabilitatea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Europene, duceau în derizoriu restricţiile din Legea tratatelor. Dar ceea ce m-a îngrijorat cel mai mult este faptul că unii ignorau într-un mod constant prevederile Constituţiei României, care spun că tratatele şi regulamentele prevalează oricărei prevederi din legislaţia românească. Ceea ce ne deranjează cel mai mult la acest proiect de lege, este deficitul structural, care nu face altceva decât să adâncească datoria publică în România şi care nu finanţează în niciun mod investiţiile. Doamnelor şi domnilor, Încerc să nu intru în detalii tehnice, dar nu am cum să nu-mi aduc aminte, că zilele trecute, pe acel ecran era un citat al unui om de stat celebru care spunea că "... am împrumutat România de la copiii noştri..." şi simt nevoia să vă citesc două principii care stau la baza politicilor fiscal-bugetare din România: principiul responsabilităţii fiscale - care ne explică că sustenabilitatea finanţelor publice trebuie să dea posibilitatea Guvernului să gestioneze riscuri şi situaţii neprevăzute, iar această lege este una a vulnerabilităţilor; şi principiul echităţii - politica fiscal-bugetară trebuie să ţină cont de impactul asupra generaţiilor viitoare, pe care astăzi le sacrificăm în mod constant. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Bichineţ, dezbateri generale.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Cred că dumneavoastră generaţi trei sferturi din scandal şi vă spun şi de ce. Sunteţi masochist. Scoateţi la rampă, în momente tensionate, pe cei care, într-o formă sau alta, stârnesc repulsie, astfel încât unii dintre parlamentari bat cu palmele în bănci, tropăie din picioare şi scot nişte sunete greu perceptibile. V-am spus în urmă cu câteva luni, folosiţi-l în laborator pe domnul Nicolicea! (Rumoare.) Dar scoateţi-l mai rar la tribună, pentru că, observaţi, creează aici o stare aidoma celei pe care a creat-o Savonarola. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnule deputat, Sunt obligat să respect Regulamentul, mi-a cerut cuvântul pe o chestiune de ordin personal şi i-am acordat cuvântul. Dezbateri generale, domnul Bota. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Domnule Gheorghe, suntem în procedură de urgenţă!

Marius Sorin-Ovidiu Bota Mulţumesc, domnule preşedinte. Am ţinut să iau cuvântul la dezbateri generale, auzind de la acest microfon aberaţii şi spun acest lucru pentru că noi avem o Constituţie care reprezintă voinţa poporului la momentul la care a fost elaborată şi votată. Constituţia noastră nu este încălcată de tratatele internaţionale şi nu este făcută în raport cu tratatele internaţionale. Eventual, România a luat parte şi a luat act, prin aprobarea acelor tratate internaţionale în plenul Camerelor, în spiritul Constituţiei. Deci noi respectăm tratatele internaţionale şi nu încălcăm Constituţia, nu invers. Sigur, pentru cei care au alte cheiţe din afară, regula este inversă. Iar din punctul de vedere al deficitului, acesta se va calcula după ce se va încheia bugetul. Puteţi să vă exprimaţi îngrijorarea că s-ar putea să depăşim un anumit deficit, dar noi ne-am angajat ca partid responsabil să ne încadrăm într-un deficit, astfel încât ţara să aibă continuitate financiară şi fiscală, predictibilitate, să nu depăşim şi să nu ieşim din ceea ce ne-am angajat în tratatele internaţionale, ca ţară membră a Uniunii Europene. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Şi domnul... la dezbateri? Vă rog, domnul Vosganian.

Varujan Vosganian Stimaţi colegi, Aş vrea să îndrept o mică observaţie, pe care a făcut-o colegul de la PNL, vorbind despre faptul că noi ignorăm moştenirea pe care o lăsăm urmaşilor noştri. În general, se spun lucruri ciudate despre situaţia economică la zi. Nu am auzit pe nimeni de la opoziţie, de pildă, să spună că avem un record absolut în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte nivelul şomajului, care, pentru prima oară de foarte multă vreme, a coborât chiar sub 4%. (Gălăgie. Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Vă rog! Continuaţi!

Varujan Vosganian Să fiu foarte clar, voi transmite protestele dumneavoastră instituţiilor statului care se ocupă cu aceste lucruri. Personal nu am vocaţia de a centraliza date de acest fel. Aceasta face Banca Naţională, Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză. Le voi transmite protestele dumneavoastră. Aş vrea să adaug că este pentru prima oară când, în 2018, vom depăşi 5 milioane de salariaţi. De asemenea, creşterea economică în ultimii ani este evidentă, iar saltul salariului mediu net şi al salariului mediului brut, ca şi al pensiilor, sunt de asemenea evidente. Sigur că nu trebuie să le idilizăm. Românii nu o duc bine, însă creşterile din ultima vreme arată că această naţiune a făcut eforturi pentru ca lucrurile să se normalizeze. Şi dacă vreţi un indicator precis, fără niciun fel de dubiu, care să arate efortul pe care România îl face, de a se integra în marea familie europeană, este paritatea puterii de cumpărare, care arată care este relaţia noastră cu mediul european. Or, paritatea puterii de cumpărare, din 2004 până în 2018 creşte de la 33-34% până la aproape 60%, astfel încât... sigur că putem discuta pe teme specifice, însă această imagine de ansamblu, a unei apocalipse, a unui haos, a unei margini de prăpăstii din care ca în filosofia lui Blaise Pascal... privim către un abis care şi el ne priveşte pe noi - nu este realistă şi face rău imaginii României, mai ales în aceste momente când noi discutăm despre integrarea României în primul centru al familiei Uniunii. Acum, un singur lucru aş vrea să adaug, despre moştenire. Stimaţi colegi, Ceea ce lăsăm noi moştenire urmaşilor noştri nu este deficitul, ci datoria publică. Dacă într-o corelaţie macroeconomică, PIB-ul are o creştere nominală care depăşeşte nivelul deficitului bugetar, datoria publică scade ca procent în PIB. Ceea ce ne interesează pe noi este nivelul datoriei publice în PIB, capacitatea de a returna şi capacitatea de a putea să ne confruntăm cu sarcinile de acest fel. Şi trebuie să vă spun, stimaţi colegi de la PD-PNL, eu am lăsat în 2008 o datorie publică de 13,4% din PIB, 13,4%. Cu noi mai erau Estonia şi Luxembourg, la acest nivel. Guvernarea dumneavoastră a mărit de 13% la aproape 40% în 3 ani, (Rumoare.) , iar noi de atunci, din 2012, am stabilizat datoria publică. Şi, domnule de la PNL, vă rog să spuneţi când vorbiţi despre dezechilibrele pe care le lăsăm că în plafoanele pe care le aprobăm astăzi stabilim că datoria publică rămâne la nivelul de sub 40%, aşa cum a fost până acum, şi că avem grijă de moştenirea pe care o lăsăm urmaşilor noştri, ca ea să nu fie la fel de gravă cum aţi lăsat-o dumneavoastră, care aţi triplat datoria publică în numai trei ani. Mulţumesc. (Vociferări. Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Gheorghe, procedură.

Andrei Daniel Gheorghe Domnilor colegi, Credem că în astfel de momente grele pentru România, precum acesta pe care îl traversăm astăzi, respectiv întoarcerea în ţară, pentru ultima dată, a Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, un om care a servit această ţară cu onoare, cu decenţă, cu demnitate şi cu patriotism, ar fi timpul să lăsăm acest climat de tensiune permanentă şi de jigniri reciproce între noi toţi şi să conştientizăm că Parlamentul este principalul for deliberativ, principala putere a acestei ţări. Şi, ca atare, vă voi face o propunere pe care vă rog să o supuneţi votului final. Noi considerăm că în aceste momente foarte delicate, momente de doliu naţional, reprezintă o jignire la adresa memoriei Majestăţii Sale Regele Mihai I, faptul că de la această tribună auzim acuzaţii penale, faptul că ne înjurăm, faptul că ne jignim unii pe ceilalţi. Trebuie să existe respect reciproc între putere şi opoziţie. Puterea are datoria să respecte opoziţia, la fel cum noi toţi, cei de aici, indiferent ce funcţii avem, indiferent cine suntem, avem datoria să respectăm Constituţia României, să respectăm legile ţării, să respectăm Regulamentul Parlamentului României. Cred că această dezbatere ar trebui sistată aici, iar toate aceste legi care se încearcă a fi trecute pe repede înainte... o dezbatere pe justiţie - justiţia este o chestiune de interes naţional, este o chestiune unde avem nevoie de consens - ar trebui amânate după..., la o dată stabilită de Biroul permanent, după această perioadă de doliu. Sunt convins că toţi cei care suntem aici credem în separarea puterilor în stat, în independenţa justiţiei şi înţelegem că o ţară democratică şi liberă se conduce de un Parlament, dar de un Parlament demn, un Parlament civilizat şi un Parlament unde există un respect reciproc şi în primul rând respect faţă de lege. Ca atare, domnule preşedinte de şedinţă, în numele Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, vă propun cererea noastră de încetare a dezbaterii proiectelor aflate astăzi pe ordinea de zi, sistarea lucrărilor şi vot final pe acele propuneri legislative şi proiecte de lege care s-au dezbătut până acum. România are nevoie de demnitate, România are nevoie de respect.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Dacă nu ne respectaţi pe noi, respectaţi măcar memoria Regelui Mihai! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Aţi avut un discurs foarte frumos şi sunt de acord cu el... nu ştiu dacă m-aţi auzit pe mine ţipând sau fluierând, dar... în fine... Propunerile dumneavoastră au mai fost făcute, plenul s-a pronunţat, cred că de vreo două ori astăzi. Aveţi o chestiune acolo... pentru că doamna lider ne-a cerut să facem Proiectul Split. Deci hotărâţi-vă, vreţi să facem sau nu! Oricum, plenul s-a pronunţat deja asupra programului, propunerea dumneavoastră nu mai este de actualitate. Vă rog, la articole dacă sunt intervenţii? Nu sunt.