13 februarie 2018 – Proiectul de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 393/2016). ( retrimis comisiilor )

Petru Gabriel Vlase Domnul Simonis.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă solicit să supuneţi la vot propunerile ca punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv PL-x 393/2016 şi punctul 11 - Pl-x 420/2017 să fie aduse pe poziţia 2, respectiv 3, şi retrimise la comisie pentru două săptămâni, întrucât ambele necesită anumite corelări cu anumite acte legislative. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci aveţi două aduceri mai în faţă, cu retrimitere? Da? Facem patru voturi. Vot, vă rog, pentru aducere mai în faţă. 109 voturi pentru, un coleg care nu optează. Vot pentru retrimitere la comisie. N-am fost atent la numărul PL-x-ului... A rămas în stenogramă. 393. 393, da? ( Proiectul de Lege pentru modificarea art.147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative) (PL-x 393/2016). 115 voturi pentru. Aprobat.