16 mai 2018 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor. Vot. 256 de voturi pentru, 2 colegi care nu optează. Adoptat. II. Legi ordinare. Adoptări. 2. Proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice. Comisia pentru tehnologia informaţiei propune adoptarea. Vă rog, vot. 253 de voturi pentru, 5 abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. 3... Domnul Popescu.

Pavel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat pentru această directivă de o importanţă majoră. Dar motivul pentru care am venit să iau cuvântul este să vă spun din nou că nu va trebui să implementăm directive, în modul în care am implementat această directivă. Ne opunem acestui comportament, de a veni la comisie cu două zile înainte, când ai avut un an şi jumătate la dispoziţie, fără un tabel comparativ, cu amendamente căzute din cer, care iscă conflicte între instituţii care sunt în subordinea Guvernului pe care îl conduceţi. Dragi colegi, aceste legi sunt legi de importanţă majoră pentru această ţară, pentru copiii voştri, pentru viitorul copiilor voştri, pentru voi, pentru noi. Realizaţi că legile acestea trebuie făcute nu pe genunchi! Aţi avut un an şi jumătate la dispoziţie să implementaţi această directivă; nu 3 zile, şi nu în 30 de minute, în comisia de specialitate.

Petru Gabriel Vlase 3. Proiectul de Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Vot. 261 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu optează. Adoptat. Legi organice. Adoptări. 4. Proiectul de Lege privind pieţele de instrumente financiare. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vot, vă rog. 253 de voturi pentru, 7 abţineri. Adoptat. 5. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Vot, vă rog. 241 de voturi pentru, 18 împotrivă, 7 abţineri. Adoptat. Domnul Márton Árpád, explicarea votului.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Grupul nostru parlamentar a votat împotriva acestei legi, din cauza definiţiei neclare, confuze, a terorismului; care nu este nici clară şi nici în acord cu prevederile din directivă. Va putea fi folosit acest articol pentru alte abuzuri pe care le cunoaştem. Şi ar fi bine, spunem noi, ca autorităţile competente să caute teroriştii nu în sânul comunităţii noastre, ci în sânul acelor comunităţi care comit astfel de acte în întreaga Europă şi în SUA. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea lit. e) a alin. (6) al art. 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Comisia juridică, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea. Vă rog, vot. 194 de voturi pentru, 70 de abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. Domnul Vass Levente, explicarea votului. Domnul Sitterli, la sfârşitul şedinţei. (Vociferări.)

Levente Vass Domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase E neafiliat...

Levente Vass ...nu m-aţi observat, la marginal 3, la modificarea Legii nr. 95. De aceea, am apăsat acum butonul. Cer permisiunea să pot să explic votul respectiv. Deci prin abordarea şi prin aprobarea acestei modificări legislative acordăm posibilitatea pacienţilor ca să primească reţete compensate, reţete gratuite, bilete de trimitere... (Vociferări.) Dar să ştiţi că am explicat... Să primească reţete compensate, bilete de trimitere...

Petru Gabriel Vlase Domnule Vass... Domnule Vass...

Levente Vass Dar permiteţi-mi, domnule preşedinte...

Petru Gabriel Vlase Numai vreau să vă atrag atenţia, respectuos, că noi vorbim aici de ceva cu fondul funciar.

Levente Vass Ştiu, domnule preşedinte. Dar am apăsat butonul şi atunci nu aţi observat. Am ridicat mâna, nu aţi observat.

Petru Gabriel Vlase Când?

Levente Vass Atunci, la marginal 3.

Petru Gabriel Vlase A, e în regulă, explicaţi votul de la 3.

Levente Vass Deci încă o dată... Mulţumesc. Încă o dată. Să ştiţi, creăm posibilitatea legală ca fiecare asigurat să primească de acum încolo, şi la privat, dacă se duce după ora 15,00-16,00, când medicul de familie nu mai este la serviciu, să primească reţetă compensată, bilete gratuite de trimitere, reţete gratuite şi concedii medicale. E un lucru foarte important, pentru că acel pacient care după-amiază se duce pentru propria boală sau duce copilul la medic, la privat, şi din buzunar scoate 100 de lei, 150 de lei, pentru consultaţie, şi este asigurat, nemaivorbind de copil, de acum încolo, dacă legea, modificarea legislativă o să şi apară în Monitorul Oficial, o să aibă posibilitatea să primească aceste drepturi. Dacă un medic tânăr, astăzi, îşi termină specialitatea, să ştiţi, are, în principiu, 3 posibilităţi: pleacă din ţară; în a doua zi - şi nu prea se întâmplă acest lucru - se angajează la un spital sau 3 - rămâne fără serviciu. Prin această modificare, o să aibă posibilitatea să se gândească să-şi deschidă în cartiere cabinete particulare, până când îşi găsesc un loc în sistemul nostru sanitar, şi să deservească pacienţii, de la diagnostic până la tratament şi la controale. Astfel, asigurând pacientului asigurat toate posibilităţile care îi revin, conform legii. Vă mulţumesc foarte mult pentru susţinere tuturor grupurilor parlamentare. Şi, pentru mine, să ştiţi, dacă îmi permiteţi, e un lucru foarte important pentru că este prima mea propunere legislativă. Mulţumesc mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Sitterli. Rog stafful tehnic să ia cunoştinţă de schimbarea doctrinară a domnului Sitterli, pentru că la mine apare neafiliat. De aceea am făcut gafa... tragică, de dinainte. Vă rog, domnule deputat.

Ovidiu-Ioan Sitterli Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ne-am abţinut de la votarea acestui proiect de lege, pentru că, aşa cum am susţinut şi în Comisia pentru industrii, acest text de lege, în forma prevăzută, este inaplicabil. De ce? Pentru că el conţine o prevedere care încalcă dispoziţiile constituţionale. Respectiv, la art. 27 se prevede în mod expres: "Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, care nu sunt înscrise în evidenţele de Cadastru şi Carte Funciară aflate în administrarea Agenţiei şi situate pe teritoriul unei organizaţii se transmit în proprietatea organizaţiei, în baza extraselor pe inventarul bunurilor respective, identificându-se prin orice modalitate prevăzută de lege" - şi aici vin şi arăt - "prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale". Vechiul text de lege prevedea "prin hotărâre de Guvern". Potrivit dispoziţiilor legale, respectiv Legea nr. 213/1998 privind regimul proprietăţii publice, reţelele de irigaţii şi magistralele de irigaţii sunt în domeniul public al statului. Or, un bun - potrivit aceleiaşi legi - nu poate trece din domeniul public al statului în domeniul privat, respectiv, în domeniul... şi în proprietatea publică a unor particulari, a unor organizaţii, aşa cum prevede textul de lege, decât prin hotărâre de Guvern. De ce spun că este neconstituţional? Pentru că aici suntem în prezenţa unei legi organice, votată astăzi, iar Legea nr. 213 care ne obligă pe noi ca prin hotărâre de Guvern să facem trecerea din domeniul public în domeniul privat, indiferent, unitate administrativ-teritorială şi aşa mai departe, ne obligă la hotărâre de Guvern. Şi Legea nr. 213 este lege organică. Iată, aşadar, că printr-o lege ordinară, inferioară ca forţă juridică unei legi organice, modificăm regimul juridic al proprietăţii publice şi permitem ministrului să treacă un bun din domeniul public al statului în domeniul privat al unor organizaţii. Lucru care este profund neconstituţional şi îl plasează pe ministru, chiar respectând legea - pentru că nimeni nu poate invoca necunoaşterea Constituţiei şi a legilor ţării -, îl plasează pe tărâm penal, pentru că îmbogăţeşte, în contradicţie cu dispoziţiile legale, nişte organizaţii private. În consecinţă, acest text de lege, votat de noi, astăzi, este inaplicabil şi neconstituţional. Vă mulţumesc foarte mult. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Pentru rigoare. Domnul... Dumnealui apare neafiliat..., pentru că n-aţi făcut anunţul în plen. Deci stafful nu avea de unde să ştie. Regulamentar, hârtie la Biroul permanent, şi anunţ în plen, da? Mulţumesc. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog, vot. 178 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 16 abţineri. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog, vot. 196 de voturi pentru, 59 de voturi împotrivă, 4 abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. Doamna Turcan, explicarea votului.

Raluca Turcan Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestei propuneri legislative, din mai multe motive. O dată. Există o decizie a Curţii Constituţionale, de acum o lună de zile, prin care o lege care permitea activităţi comerciale sub formă de PFA, desfăşurate de primari, a fost declarată neconstituţională. Ca atare, o reglementare cu acelaşi conţinut nu poate fi decât neconstituţională. 2. În privinţa termenului de prescripţie. Există deja, dragi colegi, un termen de prescripţie general, de 3 ani de zile. Ca atare, instituirea unei noi norme care reprezintă de fapt o dublă reglementare încalcă Legea privind tehnica legislativă şi duce, evident, într-o dilemă sau dificultate în interpretarea legii, exact pe cei vizaţi. 3. Prin această lege se creează un cadru normativ impredictibil care de fapt îi pune în pericol pe primari. Şi riscaţi, sub pretextul de bunăvoinţă, care, de fapt, are la bază atragerea de voturi şi mobilizarea primarilor în campaniile electorale, să-i puneţi în pericol şi să le creaţi dificultăţi cu legea. Vreţi să-i sprijiniţi cu adevărat pe primari? Orice partid care are primari doreşte să-i sprijine, pentru că îşi fac treaba în comunităţile lor şi servesc comunităţile. Atunci, dacă îi sprijiniţi pe primari, daţi-le bani pentru investiţii! Creaţi-le, într-adevăr, descentralizare şi reorganizare, însoţite de resurse! Lăsaţi-le impozitul pe venit în administrarea autorităţilor locale! Lăsaţi-le redevenţele de pe resursele naturale de pe teritoriul localităţilor lor la dispoziţie, astfel încât să poată să investească! Nu-i mai bruiaţi cu Legea salarizării, haotică, să nu ştie cum să vă servească dumneavoastră unui scop pe care n-aţi ştiut să-l gestionaţi!

Petru Gabriel Vlase Vă rog, concluzii.

Raluca Turcan Aşadar, sub pretextul că ajutaţi primarii, de fapt îi puneţi în dificultate. Nu le mai creaţi falsa iluzie că-i apăraţi de posibile probleme în justiţie! De posibile probleme în justiţie vă apăraţi dumneavoastră, cei care decid de fapt pentru dumneavoastră.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Creaţi-le un cadru legal predictibil, transparent! Daţi-le bani să-şi servească comunităţile! Ajutaţi-i să facă investiţii şi să creeze locuri de muncă! Şi atunci...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... într-adevăr vă faceţi datoria...

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan ... faţă de ei. Vă mulţumim.

Petru Gabriel Vlase 9... Domnul Rădulescu.

Cătălin-Marian Rădulescu Mulţumesc, domnule preşedinte. La dezbateri generale, doamnă Turcan, colegul dumneavoastră tocmai lăuda această iniţiativă legislativă. Văd că acum dumneavoastră spuneţi altfel. Dar nu mai contează. Eu vreau să mulţumesc tuturor colegilor care au semnat această iniţiativă şi care au şi votat-o, inclusiv colegului de la minorităţi, domnul Iusein Ibram, colegilor de la Comisia juridică. Şi vreau să vă spun că este o zi istorică pentru primarii din România. Pentru toţi, inclusiv pentru primarii din PNL şi din alte partide. Pentru că, într-adevăr, dacă pentru ceilalţi, care şi-au pierdut mandatele, n-am putut să mai facem mare lucru, pentru cei peste 500 de primari care sunt în procese, astăzi eu cred că am făcut o reparaţie, atât legală, cât şi morală. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie publică propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 187 de voturi pentru, 67 de voturi împotrivă, 9 abţineri. Adoptat. 10. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 252 din 19 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2018 Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei propune adoptarea legii cu amendamente. Vot, vă rog. 181 de voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 2 colegi care nu optează. Adoptată. 11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea. Vot. Unanimitate. Adoptat. 12. Propunerea legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ - comisiile, cele 3 - propun adoptarea. Vă rog, vot. 242 de voturi pentru, 19 abţineri, un vot împotrivă. Adoptată. Mulţumesc. Biroul permanent, la Sala de Birou permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,29.