13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (PL-x 274/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase Punctul 7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Comisia pentru învăţământ? Doamna Gavrilă.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. În sfârşit, ajungem la un proiect extrem de mult aşteptat şi la care s-a atins performanţa unui consens transpartinic şi a unei transparenţe de abordare, şi în Subcomisia... realizată, şi în voturi, şi la raportul suplimentar pe care l-am realizat pentru astăzi. În esenţă. Raportul suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38 din 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 2000 a fost discutat în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. În dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din data de 11 decembrie 2017, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, s-a hotărât retrimiterea pentru un raport suplimentar. Şi la acest moment vă supunem atenţiei dumneavoastră acest raport suplimentar. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 2000, cu modificări şi completări ulterioare, în sensul introducerii contractului de activitate sportivă, care va fi încheiat între un sportiv de performanţă şi o structură sportivă, şi are ca obiect desfăşurarea unei activităţi cu caracter sportiv. Contractul se poate încheia pe perioade de timp determinate, de la o lună la mai mulţi ani, şi va avea stipulată valoarea drepturilor băneşti aferente contraprestaţiei depuse de către sportivul de performanţă sau de către alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalităţi şi termene de plată. Totodată, prin hotărârea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanţarea activităţii structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite, aflate în subordinea acestora. În plus, se creează posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să aloce sume pentru finanţarea infrastructurii şi activităţii sportive, inclusiv pentru cluburile sportive şcolare şi universitare. De asemenea, modificările legislative propuse favorizează vitalizarea sportului amator şi a celui de masă. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. La lucrările comisiei au fost prezenţi - pentru primul raport - un număr de 17 de deputaţi din totalul de 25, votul a fost în unanimitate. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în septembrie 2017. În urma dezbaterii, propunem adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse. La fel cum şi în dezbaterea din 12 decembrie, pentru raportul suplimentar, s-a remarcat aceeaşi unanimitate şi, de asemenea, s-a propus adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise şi respinse. Câteva consideraţii, stimaţi colegi. Comisia a lucrat cu foarte multă seriozitate şi implicare. Au fost folosiţi mai ales colegii cu multă competenţă în domeniul acesta. Am audiat, am invitat la dezbatere reprezentanţi ai tuturor federaţiilor naţionale, ai ligilor profesioniste, ai cluburilor importante, evident, alături de reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului şi ai Ministerului Educaţiei. În subcomisii s-au analizat cu multă responsabilitate amendamente, propuneri, tot felul de direcţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniu. Considerăm că este un document extrem de important şi pentru activitatea sportivilor, în esenţă, prin raporturile juridice respective create, dar şi pentru posibilităţile autorităţilor locale de a susţine sportul, mai ales sportul de masă, mai ales sportul amator, pentru că acesta trebuie să fie esenţa, baza din care sportul profesionist, sportul de performanţă să se reconfigureze. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Intrăm la dezbateri generale. Vă informez, stimaţi colegi, că - aşa văd aici, sunteţi foarte mulţi înscrişi la cuvânt - suntem în procedură de urgenţă, un coleg de grup. Deci domnul Moldovan de la PNL.

Sorin-Dan Moldovan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi vă este prezentat Proiectul de Lege pentru adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului. Cred că este important să ştiţi că în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost creată o subcomisie care să se ocupe în mod special de acest proiect de lege. Astfel, am avut parte de o dezbatere la care au luat parte toţi factorii interesaţi de soarta sportului românesc, de la instituţii publice la federaţii, Comitetul Olimpic Sportiv Român. Din păcate, reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului s-au poziţionat împotriva intereselor sportivilor, dar şi a sportului, în general, prin modul în care au elaborat iniţial această ordonanţă. De exemplu, limitarea autorităţilor locale ce doresc să investească în sport prin introducerea unui prag de maximum 5% din bugetul local pentru activităţile sportive. Însă am reuşit să corectăm acest lucru în comisie şi astfel să dăm posibilitatea autorităţilor locale să investească în infrastructură şi activităţi sportive, fără a fi blocate de un prag maximal. Tot prin această ordonanţă, de exemplu, li se interzicea sportivilor încadraţi ca personal militar, poliţişti, personal civil contractual, funcţionari publici cu statut special din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să cumuleze solda, respectiv salariul, cu indemnizaţia stabilită prin contractul de indemnizaţie sportivă. Şi acest aspect a fost corelat în comisie, având în vedere că majoritatea sportivilor noştri care fac performanţă şi aduc ţării noastre recunoaştere sportivă ar fi fost afectaţi de această măsură. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PNL susţine adoptarea acestui proiect de lege, fiindcă modificările aduse în cadrul dezbaterilor parlamentare la ordonanţa iniţială a Guvernului vin în sprijinul sportivilor de performanţă, cât şi a sportului de masă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Grupul USR, doamna Iurişniţi.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte. Într-adevăr, O.U.G. nr. 38 aduce nişte reparaţii necesare pentru valorizarea sportului. Este necesar însă să existe nişte strategii foarte clare de implementare a ceea ce se stipulează în această ordonanţă. Pentru că, dragi colegi, dragi colege din arcul guvernamental, vă reamintesc că aţi semnat Planul multianual integrat pentru promovarea sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate, la fel, şi Strategia naţională pentru sănătate 2014-2020, care nu este respectată încă, cu asumarea unei modificări legislative pentru 2017, în ceea ce priveşte educaţia pentru sănătate în şcoli. Vrem un sport de masă, vrem sport amator, dar nu avem, la nivel educaţional, programele care să ajute acest lucru. Bineînţeles că Uniunea Salvaţi România va vota pentru acest proiect de lege - aduce nişte reglementări necesare -, dar cu aceste amendamente de care vă vorbeam. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Turcescu, Partidul Mişcarea Populară.

Robert-Nicolae Turcescu Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am făcut parte din subcomisia care a lucrat, practic, la elaborarea acestui proiect. Aş vrea, sigur, să anunţ de la bun început că Partidul Mişcarea Populară va susţine acest proiect, aşa cum am făcut-o şi în Comisia pentru învăţământ. Dar o să atrag atenţia asupra unei chestiuni pe care colegul liberal Sorin Moldovan o vedea ca fiind o chestiune bună pentru sportul românesc. E vorba de această portiţă care se deschide, de fapt poartă, care se deschide, în acest moment, autorităţilor locale, de a finanţa cumva fără grija DNA. Pentru că vă aduceţi aminte situaţiile de pe la Ploieşti şi din altă parte, în care s-au finanţat cluburi sportive din bugetele locale şi s-a lăsat cu dosare. Astăzi, prin aceste modificări, se deschide această poartă. Dar în comisie şi în subcomisie au existat discuţii foarte strânse şi dure, adeseori, despre responsabilitatea care revine în acest context autorităţilor locale. Mizăm pe buna lor credinţă, mizăm pe faptul că vor aloca sume, într-adevăr, pentru reabilitarea unor baze sportive, pentru susţinerea sportului de masă, şi nu pentru a susţine nişte oameni de afaceri care deţin cluburi sportive şi care fac din asta o afacere. Mă tem însă că mai avem o problemă aici. Pe aceeaşi bună-credinţă, legiuitorul, anul acesta, a mizat şi în momentul în care a permis autorităţilor locale să îşi acorde indemnizaţii, salarii, la nivelul primăriilor, consiliilor judeţene, în funcţie, sigur, de cât suportă bugetul local. Şi am văzut ce s-a întâmplat. Sunt autorităţi locale, primării, consilii judeţene, care, la final de an, e cam greu să mai acorde sporurile pe care le acordau, sau salariile, sau indemnizaţiile pe care le acordau cu atâta generozitate la început de an. Fac apel, de la tribuna Camerei Deputaţilor, către autorităţile locale, să interpreteze în mod corect această nouă modificare legislativă şi să nu dea buzna, în momentul de faţă, în banii cetăţenilor, în bugetele locale, încercând să satisfacă foamea de bani a unei clientele locale, chiar dacă ea, la un moment dat, se va acoperi, să spunem, cu ideea de oameni de afaceri, susţinători ai sportului. Mai e încă un lucru pe care vreau să-l mai subliniez. Foarte scurt. E destul de subţire graniţa, din această perspectivă, între sprijinirea sportului de masă şi sportul profesionist. Cred că, de asemenea, autorităţile locale ar trebui să încurajeze sportul de masă şi să nu se concentreze în acest moment pe sprijinirea, pentru obţinerea de capital electoral, a unor cluburi profesioniste. Mă refer în special la cele de fotbal. Şi o spun pentru că am observat - şi cu asta închei - cum în lucrările subcomisiei şi după aceea şi în comisie ne-am intersectat - expresia, iertaţi-mi-o - cu nişte şmecheri care ar fi vrut să pună mâna, la un moment dat, pe felii de bani, fie implicându-se în activitatea de pariuri sportive, deşi aceasta este monopol de stat, fie prin alte portiţe pentru care au făcut de-a lungul câtorva săptămâni un lobby extrem de intens pe lângă toţi membrii comisiilor. Vă mulţumesc tuturor. Pentru binele sportului românesc, să sperăm că lucrurile vor sta sub semnul responsabilităţii.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Szabó Ödön, de la UDMR. Domnule Cîtea, am precizat de la început - un singur vorbitor de grup. (Domnul deputat Vasile Cîtea solicită să ia cuvântul în calitate de iniţiator.) A, scuze.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vom susţine această iniţiativă legislativă. Am votat-o. Vreau să vă aduc în faţă un singur lucru însă, şi anume faptul că la discuţiile în comisie a fost prezent şi reprezentantul Curţii de Conturi, care ne-a spus foarte clar că ar trebui un sprijin din partea ministerului pentru realizarea schemelor de ajutor de stat la nivel central, pentru că nu toate administraţiile publice locale vor fi în stare să realizeze aceste scheme de ajutor de stat, acolo unde acestea, conform legii, sunt necesare. Deci eu cu onor aş dori să spun şi aici că această solicitare ar fi bine-venită dacă ar fi acceptată de minister. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Şi domnul Cîtea, de la PSD.

Vasile Cîtea Domnule preşedinte, Domnilor colegi, Eu o să fiu scurt. Şi o să încep prin a mulţumi tuturor colegilor din subcomisie, cu care am lucrat, tuturor colegilor din comisie care au fost de acord cu această modificare a Legii sportului. Aşa cum s-a mai spus, este poate o bornă zero care resuscitează sportul românesc din temelii. Faptul că se pot finanţa structurile sportive la nivel şcolar şi la nivel de sport de masă este un mare ajutor. Şi faptul că specialişti din domeniul sportului vor putea fi finanţaţi, la fel, din aceste surse ale administraţiilor publice locale, cred că va fi o resuscitare, o restartare a sportului românesc, aşa cum am spus. Eu sper ca, începând de anul viitor, sportul românesc să fie foarte prezent în activitatea şi în viaţa noastră - şi socială şi locală. Vă mulţumesc tuturor celor care aţi contribuit. Şi sper ca votul final să fie aşa cum a fost în comisii, în subcomisii - în unanimitate, cu fairplay, aşa cum este în sport. Vă mulţumesc. Domnul Matei.

Călin-Vasile-Andrei Matei Mă bucur foarte mult pentru votul unanim care va fi dat la această lege. Ca om care provin din mediul sportiv, sunt în mediul sportiv, nu am decât să salut această rezolvare parţială, dar importantă pentru sportul românesc. Vreau să vă spun că pentru mine, personal, este oarecum un obiectiv îndeplinit, ca parlamentar. De anul trecut, din celălalt mandat, mi-am dorit foarte mult să se îndeplinească acest lucru. Sunt în asentimentul domnului Turcescu, în ceea ce priveşte administraţiile locale, dar în acelaşi timp pot să fie şi alţi primari sau preşedinţi de consilii judeţene, oameni care să fie mai alături de sport. Pentru că sunt oameni care acum au posibilitatea, dar poate nu vor dori să susţină sportul românesc. Trebuie să fie foarte clar - fără administraţiile locale nu poate fi susţinut sportul românesc. Vă felicit pe toţi. Şi vreau să fac o remarcă. Să ştiţi că s-a colaborat foarte bine cu Ministerul Tineretului şi Sportului. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dacă la articole sunt intervenţii? Nu. Vot final.