21 noiembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului (PL-x 338/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 25. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului. Vă rog, comisii? Domnul Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost sesizate spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi - cele patru comisii - au avizat favorabil iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, în sensul înfiinţării, în cadrul instituţiei, a Domeniului pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit Avocatul Copilului. În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor ce o însoţesc, precum şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, în unanimitate de voturi, adoptarea acestui Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu amendamentele admise care sunt redate în Anexă la prezentul raport. De asemenea, vă rog să notaţi că a dispărut din raport sintagma "Avocatului Poporului" şi s-a modificat, fiind numai "instituţia Avocatul Poporului", să faceţi rectificările cuvenite.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege, dar avem câteva menţiuni de făcut cu privire la acesta. Constatăm că Avocatul Copilului, propus de Partidul Naţional Liberal în legislatura trecută nu a fost bun. Este bun Avocatul Copilului propus de Guvernul PSD. În fine, trecând peste acest aspect, noi considerăm că apar, în reglementarea propusă de Guvern, anumite suprapuneri legislative care s-ar putea să nască conflicte de competenţă. Era normal să detaliem reglementarea din Legea Copilului care spune negru pe alb că drepturile copilului pot fi apărate şi de către Avocatul Poporului. Însă a veni şi a scrie că Avocatul Poporului trebuie să şi promoveze drepturile copilului, să îndeplinească şi competenţe care în mod evident sunt de natura structurilor specializate în protecţia copilului, reglementate in extenso în Legea copilului, generează ceea ce v-am spus, un paralelism legislativ, şi va genera, în opinia noastră, conflicte de competenţă. Aşa că ar fi fost cazul ca această chestiune să fi fost cumva reglementată în cadrul dezbaterilor din comisii. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Pe cale de consecinţă, doar atragem atenţia asupra acestei chestiuni. În concluzie, vom susţine acest proiect de lege, sperând ca ceea ce v-am spus mai înainte să nu se întâmple în practică. Mulţumim.

Petru Gabriel Vlase Domnul Cristian Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Şi mă adresez aici în principal colegilor din PSD. Grupul USR va vota pentru acest proiect de lege. Dar s-a întâmplat ceva ciudat, la Băile Herculane. S-a întâmplat ca în Planul celor 100 de măsuri cu care vă lăudaţi, pe care le-aţi şi adoptat, la punctul 47, să figureze exact adoptarea Proiectului de Lege privind înfiinţarea instituţiei Avocatului Copilului. Cu alte cuvinte, v-aţi lăudat vineri cu ceea ce urma să realizaţi marţi. Pentru că înţeleg că votul final se va da totuşi astăzi. Este o previziune total nefericită, aceea de a te lăuda cu ceva ce încă nu ai făcut. De altfel, dacă doriţi să parcurgeţi cu adevărat Planul celor 100 de măsuri, vă mai recomand, cel puţin, punctele 13 şi 30, care vorbesc, tot aşa, despre adoptarea unor legi care încă nu au fost de fapt adoptate. Este cel puţin ruşinos pentru un partid cu o asemenea dimensiune, care deţine guvernarea României, să se laude cu proiecte pe care nu le-a trecut, înainte de a face acest lucru. O zi bună! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, După cum ştiţi, grupul nostru parlamentar a susţinut acest proiect de lege. Credem, este important ca drepturile copilului să fie protejate şi prin instituţia Avocatului Poporului şi, găsindu-i un loc mai important, printr-un adjunct al acestuia. Totodată, salutăm că prin această lege se înfiinţează 18 noi locuri de muncă, ca să zic aşa. Vor fi angajate patru persoane, la nivel central, şi 14 persoane, la nivelul activităţii teritoriale, care, într-adevăr, vor face ca să nu fie doar de complezenţă, ci o activitate efectivă a acestei instituţii. Totodată, atragem atenţia instituţiei în sine că aceste persoane, la nivel teritorial, vor avea legătură, contacte, cu cetăţenii de acolo şi, având în vedere specificul acestei activităţi, cu copiii, câteodată chiar foarte mici, pentru protejarea intereselor acestora. Ca atare, să chibzuiască ca, în acele zone unde minorităţi naţionale există, să fie angajat şi personal care înţelege şi poate comunica cu copiii acestor minorităţi naţionale. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.