28 martie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" (PL-x 373/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 29. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav". Iniţiatori? Nu mai sunt printre noi, pe aici. Comisia pentru agricultură? Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică şi cea pentru agricultură au fost sesizate pe fond cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 septembrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul nu susţine această iniţiativă. Membrii celor două comisii, pentru agricultură şi juridică, în unanimitate de voturi, au votat respingerea, argumentul fiind acela că problema a fost rezolvată în prevederile Legii nr. 228 din 2016. Precizăm că legea face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri?

Tinel Gheorghe Am venit să întreb ceva. Proiectul acesta de lege e propus de noi, susţinut de noi din 2009. Adică preluarea a 200 de hectare de la Institutul Cartofului pentru această mare investiţie la Braşov, aeroport, e urmare a unei iniţiative din 2007, transformată în Legea nr. 197/2009, tot prelungit termenul de punere în practică a investiţiilor. Iniţial a avut termen de finalizare cinci ani de zile. Eu întreb cât mai durează până vedem un aeroport la Braşov. Pentru că cele 200 de hectare pe care le-am luat de la Institutul Cartofului nu produc în momentul de faţă nimic. Am luat 200 de hectare de la Institutul Cartofului. Am argumentat, e necesară investiţia la Braşov, dar văd că tărăgănăm la Braşov investiţia. Şi cineva trebuie să răspundă pentru ce se întâmplă acolo, pentru că altfel o să venim... Se finalizează, se termină mandatul acesta, vor veni iarăşi colegii noştri de la Braşov şi o să vă spună: "Ştiţi, din motive obiective n-am putut să finalizăm...". Ţinem blocate şi cele 200 de hectare de la Institutul Cartofului, nu se realizează nici investiţia, deci terenul rămâne practic nefolosit în toată această perioadă, din varii motive, şi nu cred că e în regulă faptul că nu respectăm termenele pe care noi le aprobăm şi le susţinem prin proiectele de lege pe care le aprobăm.

Petru Gabriel Vlase Am înţeles, domnule deputat. Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sper să nu vă plictisiţi de mine. Majoritatea proiectelor pentru care am intervenit sunt discutate din legislatura anterioară, le-am dezbătut în Comisia pentru administraţie publică a Senatului, prin urmare îmi sunt foarte familiare, şi unele au revenit în comisie de mai multe ori. În această situaţie, aş vrea să vă vorbesc de o situaţie de fond. Din păcate, trecerea terenurilor, a proprietăţilor de la diverse entităţi, cum e cazul de faţă, institutul acesta de cercetare a cartofului, mai este Academia Ionescu-Şişeşti, de cercetare în domeniul agricol, au revenit aproape consecvent în proiectele legislative ale colegilor. Şi vă spun de ce se întâmplă acest lucru: fiindcă trecerea acestui teren la consiliul judeţean se putea face foarte simplu, prin hotărâre de Guvern. Dar de când eram încă prefect al judeţului Mureş, adică din 2009, nu trec aceste proiecte, Guvernul nu şi le asumă, mai ales de când cu spaima de DNA. Nu îşi mai asumă nimeni nimic legat de patrimoniu, de sprijinirea localităţilor, ca să nu se interpreteze că cineva ar avea un interes oneros. De aceea ajung la noi aceste proiecte care s-ar cuveni să treacă prin ordonanţe ale Guvernului sau hotărâri de Guvern. Ei, bine, în această situaţie, nu poţi să fii potrivnic dezvoltării unui proiect cum este cel al aeroportului din Braşov. Cu atât mai mult cu cât se vede - a fost chiar recent o dezbatere pe această temă, prezentată şi în media - la noi, activitatea de cercetare în domeniul agricol a stagnat, dacă nu a involuat extrem de mult, fiindcă ajungem astăzi să... vedeţi, cultivăm tot felul de soiuri care provin din afara României, şi în domeniul legumicol, şi agricol, în general. Aşadar, este discutabilă această existenţă. Dar, în acelaşi timp, nici nu poţi să renunţi la cercetare. Eu solicit imperativ de la această tribună, Guvernului României, să-şi asume prerogativele şi să nu ne lase pe noi, parlamentarii, să iniţiem proiecte de lege în locul Guvernului. Şi noi avem, la Mureş, foarte multe active, patrimoniu, de la diverse instituţii, fostul ADS, de la Ministerul Apărării, care sunt neutilizate, cu clădiri în paragină, vai de capul lor. Ajungem să promovăm proiecte de lege în locul Guvernului, pentru că Guvernul sau guvernele nu au fost în stare să şi le asume, nu au avut acest curaj. Să lase teama de DNA, câtă vreme este vorba de un interes public, şi este vorba de interesul localităţilor. Şi să-şi asume aceste promovări. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu mi s-a părut că acest Guvern se teme chiar aşa de tare de DNA. Şi cred că de mâine, poimâine, nici nu are cine să-l mai aresteze. De aceea, problema foarte serioasă, supusă dezbaterii, trebuie să aibă o rezolvare acum şi aici, prin votul nostru. În toate judeţele sunt poligoane, foste clădiri ale MApN-ului care riscă să se dărâme. De ani de zile am făcut memorii către guverne, la toate guvernele, către MapN, către MAI. Niciun răspuns. Acum, dacă s-ar fi dorit construirea unui mall acolo, sunt sigur că era rezolvată, fără să ne întrebe nimeni, nimic. Dar un aeroport bun, într-o cetate industrială şi culturală ca Braşovul, văd că ridică foarte multe semne de întrebare. De aceea, eu aş ruga Guvernul, chiar dacă a respins această iniţiativă, să sugereze parlamentarilor PSD să susţină. Noi vom susţine. (Rumoare.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Bacalbaşa.

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Îmi pare rău că trebuie să iau cuvântul a doua oară, risc să mă înscriu în şirul unor colegi care au această meteahnă. Dar constat un atac nedrept şi chiar mârşav, la adresa Guvernului. Aceasta, în condiţiile în care instituţii represive ale acestui stat au fost dovedite şi sunt cercetate, la ora actuală, pentru încălcarea Constituţiei. Deci persecuţia Guvernului de către organe represive este un fapt cert. Şi Guvernul nu trebuie să dea dovadă de curaj, că ar fi inconştienţă, ci trebuie să dea dovadă de prudenţă, în condiţiile unei rele-voinţe manifeste, din partea unor organe de stat care-şi încalcă obligaţiile. Şi aş băga, alături de Procuratură, şi Curtea de Conturi. Pentru că domnul Bichineţ a fost administrator şi cunoaşte foarte bine, cel care a vorbit înaintea lui a fost tot în administraţie şi cunoaşte foarte bine ce se întâmplă. Şi aceste structuri sunt pentru unii mumă, pentru alţii ciumă. Oricând putem fi şi noi victimele nedrepte ale acestor situaţii. Ca atare, să fim decenţi, să lăsăm Guvernul în pace.

Petru Gabriel Vlase Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Se impun câteva precizări. În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor colegilor din legislatura trecută, pentru că au adoptat o lege care a rezolvat această chestiune. În paralel cu proiectul de lege adoptat în legislatura trecută, mai fusese depus şi acest proiect de lege, care acum trebuie respins, pentru că situaţia despre care este vorba în acest proiect de lege este soluţionată. Şi acum, pentru a-i răspunde colegului Tinel. Există 3 decizii ale Curţii Constituţionale, care au fost puse în aplicare prin proiectul de lege adoptat anul trecut, care spun foarte clar, negru pe alb, că introducerea unor termene în privinţa transferului unui teren din patrimoniul statului către o administraţie publică locală este neconstituţională. Pe cale de consecinţă, legea adoptată deja a pus în acord situaţia din reglementările anterioare cu deciziile Curţii Constituţionale. Pe de altă parte, investiţia privind aeroportul Braşov-Ghimbav se derulează în continuare. Anul acesta, în bugetul Consiliului Judeţean sunt prevăzute sume de bani, cheltuieli care vor fi angajate pentru realizarea căilor de rulare. Ca atare, aeroportul şi investiţia în privinţa aeroportului de la Braşov merg în continuare. Şi s-a exprimat speranţa că în câţiva ani de zile va deveni operaţional. Sper că prin aceste lămuriri chestiunile sunt clare. Şi, de aceea, această propunere legislativă trebuie respinsă, pentru că situaţia este soluţionată de anul trecut, prin legea adoptată în 2016. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ganţ.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Vreau să mă asociez celor spuse de domnul deputat Andronache şi nicidecum să particip la, de altfel, spumoasa dezbatere, care n-avea nicio legătură cu subiectul. Problema... problema de fapt este una de procedură. Şi anume, că nu respectăm o veche cutumă a Parlamentului. Şi anume, ca proiectele care au acelaşi obiect de reglementare să fie dezbătute împreună în plen, astfel încât odată cu adoptarea primului, toate celelalte să fie respinse. Dacă am fi urmat această procedură, atunci când am adoptat proiectul, în legislatura precedentă, n-am mai fi avut, ce-i drept, parte de această extraordinară dezbatere parlamentară de astăzi. Vă mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Korodi. (Vociferări.) Aşa sunt înscrişi, domnul Korodi Attila.

Attila Korodi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sunt două teme importante în această dezbatere: una procedurală - şi susţin ceea ce a spus şi antevorbitorul meu, domnul Ganţ. Există o cutumă, ar trebui folosită. Pentru că sunt foarte multe proiecte care sunt pe aceeaşi temă, depuse, şi, defazând dezbaterea lor, ajungem într-o situaţie chiar ciudată. Dar vorbind şi de fondul temei, trebuie să conştientizăm că sunt câteva teme de infrastructură regională, în România, care cel puţin de 10 ani de zile sunt amânate, şi amânate, şi cu asumarea diferitelor guverne, de diferite culori politice. Şi aceasta este o problemă reală. Sunt infrastructuri critice regionale, cum este aeroportul... viitorul aeroport Braşov, sau cum este Autostrada Transilvania Nord, care dacă nu sunt realizate, dezvoltarea economică a zonelor este mult mai slabă. Şi lucrul acesta poate este conştient văzut şi conştient frânat. Când vorbesc de frânare, vorbesc de investiţia aceasta în infrastructură, pentru că alte regiuni sau Capitala au interes în acest sens. Şi spun lucrul acesta foarte deschis şi foarte sincer. Dacă ne uităm pe istoricul finanţărilor sau al deciziilor publice, pe aceste infrastructuri critice regionale, vedem permanent o amânare, amânare, amânare. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Mohaci.

Mihai Mohaci Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aeroportul Braşov, într-adevăr, naşte... dă posibilitatea la foarte multe polemici. Însă vreau să-i atenţionez pe domnii liberali, pentru că a existat un act normativ, acum îl respingem, de acord, aţi comentat despre acea cutumă în care pe acelaşi subiect nu pot să existe două iniţiative legislative sau mai multe. Dar aeroportul Braşov a dat naştere la foarte multe orgolii politice. Şi trebuie să recunosc că acestea au fost din partea PNL-ului. Şi-au dorit o lege la care până la urmă, într-adevăr, am fost şi noi de acord, dar o lege iniţiată numai de ei. Eram prefect al judeţului Braşov şi m-am lovit de situaţia terenului de la aeroportul Braşov, pentru că acolo era un haos, un haos generalizat. S-a pornit de la 200 de hectare şi nici nu ştiu dacă la ora actuală mai sunt 200 de hectare. Ne-am trezit cu 50 de hectare trecute din domeniul public al statului, în domeniul privat. Iar după 7 ani şi-au dat seama, şi au venit cu rectificare, în consiliul judeţean, şi l-au trecut din domeniul privat în domeniul public al judeţului. Sigur, pe procedură, într-adevăr, avem nevoie de legea ultimă, care este... să spunem, că am mers toţi şi am acceptat-o. Dar orgoliile politice au dus la apariţia acestor acte normative, acestor multiple acte normative. Susţin şi eu, pentru că nu am încotro, că îmi doresc acest aeroport să se mişte din loc, indiferent cine face investiţia. Aici, Braşovul... nu doreşte Consiliul Judeţean să aibă parteneri. Nici măcar pe Primăria Braşov. De aceea, susţin şi eu totuşi punctul de vedere comun, cu respingerea. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Munteanu.