18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018 (PL-x 268/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 27. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională "Unifarm" - S.A a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018; PL-x 268/2018; în procedură de urgenţă. Vă rog, comisia.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul are ca obiect de reglementare încredinţarea către C.N. "Unifarm" - S.A. a serviciului de interes economic general, în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018, în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Nu sunt dezbateri. Nu avem amendamente. Proiectul de lege rămâne la votul final.