14 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru abrogarea art. 4 2 din Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare (Pl-x 77/2016). ( rămasă pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 66. Propunerea legislativă pentru abrogarea art. 4 2 din Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Iniţiatorii? Nu. Doamna Gavrilă, vă rog.

Camelia Gavrilă Obiectul acestei iniţiative a fost analizat şi s-a elaborat un raport comun, de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru învăţământ şi ştiinţă. Se referă la propunerea de abrogare a art. 4 2 din Legea nr. 206 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, trimisă spre cele două comisii. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Se referă, deci, aşa cum spuneam, la eliminarea excepţiilor prevăzute de alin. (3) al art. 4 2 din Legea nr. 206, de la controlul privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică a tezelor de doctorat. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au examinat propunerea, în şedinţe separate. S-a decis, în ambele şedinţe, respingerea respectivă. Cu ocazia acestor dezbateri s-a constatat că alin. (3) al art. 4 2 din Legea nr. 206 privind buna conduită... nu mai citesc toată prezentarea, a fost deja abrogat de punctul 1 al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 pentru modificarea Legii nr. 206/ 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Deci în urma dezbaterilor, cele două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să propună plenului respingerea propunerii legislative de abrogare a acestui articol, pentru că fusese de altfel abrogat printr-un act normativ anterior. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Zisopol.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale nu vor sprijini această propunere legislativă, ca atare, vor vota în consecinţă. Nu numai pentru cele menţionate de preşedintele comisiei noastre de specialitate, ci şi pentru faptul că în titlul propunerii legislative este precizat faptul că se urmăreşte abrogarea art. 4 2 din Legea nr. 206/2004, iar în cuprinsul articolului unic se menţionează că se abrogă art. 4 2 alin. (3), iată şi o greşeală. Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri generale dacă mai sunt? Nu. Respingere, vot final.