18 aprilie 2018 – Supunerea la votul final:

Petru Gabriel Vlase Stimaţi colegi, Vă rog să luaţi loc în bănci. Facem un vot test în 20 de secunde. Vă rog să votaţi. Mai facem un vot test, în alte 10 secunde. Vă rog să votaţi. Mulţumesc. Începem. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Vă rog, vot. 236 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. Domnul Sebestyén Csaba-István, explicarea votului.

Csaba-István Sebestyén Domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Noi am fi vrut ca acest program să rezolve în totalitate problema colectării şi prelucrării laptelui din zona montană, adică în sensul să-i sprijinim nu numai pe cei care încep acum o afacere în acest domeniu, ci şi pe cei care doresc să modernizeze sau să extindă această îndeletnicire, însă din păcate nu am reuşit. De asemenea, am fi vrut să fie beneficiare şi asociaţiile profesionale, adică asociaţiile crescătorilor de bovine, care într-adevăr se ocupă cu colectarea şi prelucrarea laptelui; din păcate nici aceasta nu s-a realizat. Noi am votat, totuşi, pentru această lege, deoarece considerăm că, din punct de vedere demografic, este foarte important ca muntele să nu se depopuleze. Laptele este un produs care asigură venituri continue şi suficiente pentru populaţia din zona montană şi sperăm că vom reveni pentru a sprijini şi modernizarea activităţii celor care prelucrează laptele şi a celor care îl colectează. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 226 de voturi pentru, 24 de abţineri. Adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. Comisiile - pentru învăţământ şi pentru administraţie publică - propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 231 de voturi pentru, 18 abţineri, un coleg care nu optează. Adoptat. Doamna Turcan, explicarea votului.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a iniţiat un proiect de alimentaţie diversificată în şcoală, de forma înlocuirii actualului Program "Cornul şi laptele", care s-a dovedit în foarte multe locuri a fi o risipă, şi a lăsat la latitudinea consiliilor de administraţie să decidă, împreună cu autorităţile locale, un pachet alimentar diversificat, astfel încât alimentaţia copiilor să fie mai bună în şcoală. Acest pachet urma să se asigure în baza unei liste de produse avizate de Ministerul Sănătăţii, pentru a fi corespunzător din punct de vedere caloric. Am iniţiat acest proiect de lege. Foarte mulţi dintre dumneavoastră, şi de-o parte şi de cealaltă, l-aţi semnat şi l-aţi şi votat şi vă mulţumesc pentru asta. Din păcate, în Parlamentul României, proiectul, la final, a avut o soartă nefericită şi a fost foarte mult tergiversat. Şi atunci am apelat la Guvernul tehnocrat care a funcţionat pe o perioadă de un an, să parcurgem o etapă pe care am considerat-o necesară pentru foarte mulţi dintre cei care au respins proiectul. Şi anume, pilotarea pe un număr redus de elevi şi de şcoli, astfel încât să vedem ce nu funcţionează, ce deficienţe majore există în punerea în aplicare şi ce putem corecta. Ca atare, a fost dată o ordonanţă de urgenţă şi proiectul a fost pilotat pe un număr de 50.000 de elevi. 50.000 de copii trebuiau să primească un pachet diversificat de alimente. Din păcate, lucrurile n-au fost duse până la capăt, într-un spirit care ne caracterizează; şi normele de aplicare au apărut foarte târziu. Ca atare, dintre cei 50.000 de copii, doar o parte au beneficiat de acest program, în şcolile în care autorităţile publice locale au spus: "Nu mai avem nevoie de norme de aplicare şi facem achiziţiile!". Ca atare, ce s-a întâmplat mai departe? Guvernul avea două opţiuni. Una: să generalizeze programul, în baza corecturilor pe care le puteam face la acest proiect, sau să continue pilotarea, aşa cum suntem astăzi în situaţia de a vota.

Petru Gabriel Vlase Vă rog să concluzionaţi.

Raluca Turcan O să concluzionez! Daţi-mi încă un minut şi... Este pur şi simplu în interes public. Am avut o discuţie cu domnul premier Tudose şi care, la momentul guvernării PSD-ALDE, a încurajat finanţarea acestui program de alimentaţie diversificată şi îi mulţumesc. În Comisia pentru buget, finanţe a fost votată finanţarea acestui program. Aşadar, există premisele ca într-un termen rezonabil, în România, Programul "Cornul şi laptele" să fie înlocuit cu un pachet de alimentaţie diversificată, dacă există voinţă politică. Ce vreau să întăresc prin această intervenţie este că facem un apel la decidenţi - şi evident cei care au partea de finanţare - să nu renunţe la acest program, şi faptul că s-a perpetuat pilotarea, şi nu generalizarea lui, să nu constituie, de fapt, oprirea programului de alimentaţie diversificată în şcolile din România. Există o aşteptare, există un impact extrem de pozitiv, în primul rând asupra copiilor şi sănătăţii lor. În al doilea rând, impactul pozitiv există şi asupra...

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc, doamnă deputat.

Raluca Turcan ...autorităţilor publice locale care pot să stimuleze producătorii autohtoni.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc.

Raluca Turcan Votul sper să fie în continuare favorabil pe acest proiect şi să ajungem ca în şcolile din România să existe alimentaţie diversificată. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dragi copii, Copiii de la balcon şi doamna profesoară, vă rog să luaţi loc! Vă rog să luaţi loc! (Se adresează unui grup de copii aflat la balcon.) Doamna Iurişniţi, explicarea votului.

Cristina-Ionela Iurişniţi Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Într-adevăr, este nevoie de o generalizare şi de o aducere la nivel naţional a acestui proiect-pilot, pe care tot îl repetăm, în serie, de anul trecut, din 2016. Este o mare problemă, stimaţi colegi parlamentari. Nu putem da girul unui proiect, cum să spunem, falimentar, pentru că mai este o lună şi jumătate de şcoală şi nu sunt terminate licitaţiile, nu este funcţional acest proiect. Nu poţi să dai girul, un vot pentru, acestui proiect care nu funcţionează! Prin urmare, acest proiect-pilot propus de coaliţie, de fapt, este un proiect falimentar şi o risipă a resurselor şi în primul rând nu are în centru beneficiarul, adică copiii, elevii noştri, care sunt văduviţi de un drept al lor, de acest suport alimentar. Prin urmare, Uniunea Salvaţi România se va abţine de la acest vot şi va propune anul viitor un proiect mult mai coerent şi la nivel naţional. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Batumi, la 11 octombrie 2017. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Vă rog, vot. 252 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 5. Legea privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisiile - pentru buget şi pentru agricultură - propun adoptarea legii cu amendamente. Vă rog, vot. 225 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, 6 abţineri. Aprobată. Domnul Itu. Explicarea votului, domnul Itu. Nu vrea domnul Itu. Nici domnul Oros? Domnul Oros vrea? Vă rog.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat acest proiect de lege, care este aşteptat şi generat de către asociaţiile de crescători şi de către Asociaţia Română a Cărnii, proiect care - dacă va fi implementat corect de către minister - va corecta o aberaţie care se întâmplă de mult în agricultura românească, şi anume exportarea subvenţiilor. În speranţa că normele de aplicare nu vor distorsiona prea mult acest proiect şi el să nu aibă soarta Programului "Tomata", de anul trecut, care deşi a necesitat o sumă de peste 60 de milioane, a generat un deficit comercial crescut, faţă de 2016, cu 20%, avem speranţa şi vom monitoriza normele de aplicare şi implementarea proiectului, în aşa fel încât el să-şi atingă scopul. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Păle.

Dănuţ Păle Mă bucur foarte mult pentru votul pe care l-aţi dat astăzi. Mă bucur că şi cei din opoziţie, şi mai ales colegii de la Comisia pentru agricultură, au demonstrat că agricultura n-are culoare politică şi să fiţi foarte siguri că ceea ce am votat astăzi înseamnă dezvoltarea sectorului zootehnic. Dacă astăzi avem nevoie de 10.000 de porci pe zi, din care 3.000 îi producem în România şi 7.000 îi importăm, prin această lege sper să inversăm sau să nu mai aducem deloc din afară carne de porc şi gândiţi-vă că în momentul acesta 75% din producţia de cereale nu este valorificată la noi în ţară, ci doar 25%. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc şi eu. 6. Legea privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, reexaminată la cererea Preşedintelui României. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea legii cu amendamente. Vot. 226 de voturi pentru, 19 voturi împotrivă, 7 abţineri. Aprobată. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România. Comisia pentru transporturi propune adoptarea. Vă rog să votaţi. 251 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi prorogarea unor termene. Comisia pentru industrii propune adoptarea. Vă rog, vot. 254 de voturi pentru, o abţinere, un coleg care nu optează. Adoptat. Domnule Stancu, vă rog. La punctul 8, explicarea votului.

Florinel Stancu Mulţumesc, domnule preşedinte. Prezentul proiect de lege are în vedere o serie de măsuri legate de reglementarea fiscal-bugetară şi modificarea şi prorogarea unor termene, pentru a nu perturba activităţile comerciale şi a preveni pierderile financiare. Cunoaştem cu toţii necesitatea reglementării unui calendar de implementare a înlocuirii treptate a aparatelor electronice fiscale de marcat, dotate cu role jurnal, suport de hârtie, cu cele dotate cu jurnal electronic, astfel încât să obţinem o scădere a evaziunii fiscale şi, pe cale de consecinţă, o creştere a gradului de colectare a veniturilor. Având în vedere faptul că la această dată se înregistrează un decalaj faţă de calendarul prevăzut de lege pentru implementarea noilor aparate de marcat, dar şi necesitatea identificării celor mai bune soluţii de reglementare a unor aspecte cu grad mare de dificultate care se regăsesc la nivelul legislaţiei secundare, Grupul Partidului Social Democrat a votat pentru proiectul de lege. Precizez că aceste prorogări prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 20/2017 au în vedere necesitatea de a evita eventualele dificultăţi care pot să apară în procesul de dotare cu noile aparate de marcat. De asemenea, la comisie a fost studiat cu atenţie acest proiect de lege şi a fost emis un raport favorabil aprobării lui. În concluzie, modificăm şi unele dispoziţii privind sancţiunile contravenţionale, în scopul asigurării transparenţei deciziilor luate de către agentul constatator. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Vă rog, vot. 228 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, două abţineri. Domnul Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Cred că nimeni nu poate ignora faptul că, la această oră şi de o săptămână, cei care au venituri mai mici în luna martie, decât în februarie, din sănătate, sunt în stradă, protestează şi îşi plâng amarul, care pe unde apucă. Cred că nu putem ignora acest lucru, oricât de mult am vrea să vedem doar partea frumoasă a lucrurilor, şi anume că salariile au crescut pentru medici şi o parte din asistenţi. În urmă cu circa o săptămână, doamna ministru Olguţa Vasilescu, doamna ministru Sorina Pintea, declarau triumfalist, după întâlnirea cu reprezentanţii Sanitas, că lucrurile sunt rezolvate şi că în două ore o circulară va ajunge la nivelul unităţilor spitaliceşti, iar soluţia "miraculoasă" era posibilitatea folosirii veniturilor proprii pentru acoperirea acestor scăderi, pentru acordarea de stimulente. Văzând că ceea ce au propus este o prostie mai mare decât soluţia "miraculoasă", această circulară nu a ajuns în teritoriu, ea este şi ilegală, iar doamna Pintea, în lipsă de soluţii, nu face altceva decât să facă presiuni asupra managerilor de spitale, să încalce legea. Nu poate un manager de spitale să încalce O.U.G. nr. 90, care spune foarte clar, la art. 6, dacă nu mă înşel, că este interzisă acordarea de stimulente, în 2018, inclusiv pentru cei din sănătate. Aşadar, dacă doriţi să daţi cu adevărat o mână de ajutor acestor oameni, gândiţi o soluţie de modificare, gândiţi o excepţie pentru cei din sănătate care sunt într-o astfel de situaţie! În al doilea rând, o minte bună trebuie să gândească că sporurile plafonate trebuie acordate diferenţiat. Nu poţi să dai aceleaşi sporuri la Floreasca, şi aceleaşi sporuri într-o comună sau într-un orăşel mic. Nu merge, oricât de egalitaristă ar fi această propunere! De aceasta, stimaţi colegi, vă propun să discutaţi cu colegii dumneavoastră din Guvern. Să ştiţi că fluturaşii aceştia sunt reali! (Arată fluturaşii de salariu către sală.) Februarie cu martie: 160 de lei la o îngrijitoare de la Spitalul Judeţean; 235 de lei la o infirmieră de la ATI; o îngrijitoare de la UPU - 460 de lei... (Vociferări.) Martie... Vi le citesc, niciun fel de problemă! Haideţi că vă satisfac curiozitatea! Infirmieră UPU - leafă februarie: 3.488 de lei; leafă martie: 2.865 de lei. Scădere de 623 de RON. (Vociferări.) Din sală : Salariul brut!

Florin-Claudiu Roman Vă citesc salariul brut! Dacă nu pricepeţi, este problema dumneavoastră, puteţi să le verificaţi!

Petru Gabriel Vlase Domnule Roman...

Florin-Claudiu Roman Farmacist primar: 825... (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Domnule Roman...

Florin-Claudiu Roman Nu ţipaţi la mine, că dumneavoastră aţi votat asemenea...

Petru Gabriel Vlase Domnule Roman...

Florin-Claudiu Roman Da, mă opresc imediat, domnule preşedinte! Registrator medical principal, scădere de 453 de RON. Stimaţi colegi, Sunt soluţii pe care vi le-am propus, suntem deschişi să rezolvăm împreună această problemă, dacă există şi interes din partea dumneavoastră! Degeaba ţipaţi la mine, mergeţi mai bine şi rezolvaţi problema! Mulţumesc. (Vociferări.)

Petru Gabriel Vlase Vă mulţumesc. Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Lucrurile sunt relativ simple. Avem de alocat cel puţin 6% din PIB pentru sănătate. Unu. 2. Sănătatea trebuie depolitizată şi deparazitată, la propriu şi la figurat. 3. Atunci când creşteţi salariile, dar veniturile se diminuează, aşa cum ne spune chiar doamna Pintea, aşa cum ne spune şi recunoaşte chiar domnul Teodorovici, vă rog, nu faceţi aceste creşteri în detrimentul pacienţilor, nu în detrimentul serviciilor, nu în detrimentul banilor cheltuiţi pe medicamente şi consumabile! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog, vot. 247 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 11. Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 251 de voturi pentru, o abţinere. Adoptat. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern. Comisia pentru buget propune adoptarea. Vă rog, vot. 193 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 15 abţineri. Adoptat. 13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Vă rog să votaţi. 218 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 11 abţineri. Adoptat. II. Organice. Adoptări. 14. Proiectul de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic. Comisiile - juridică, pentru agricultură şi pentru mediu - propun adoptarea. Vă rog, vot. 171 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Adoptat. Explicarea votului, domnul Moşteanu.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Tocmai aţi votat scoaterea din fondul forestier a unor suprafeţe fără respectarea Codului silvic, fără compensaţii?! Compensaţii care înseamnă reîmpăduriri! În loc să veniţi cu soluţii care să reîmpădurească cele 2,5 milioane de hectare de terenuri şi perdele forestiere, tocmai aţi votat că pădurile nu sunt importante! Tocmai aţi votat o lege care nu are nicio legătură cu dezvoltarea durabilă, spunând că vă gândiţi la cei din Valea Jiului. Ar fi trebuit ca până acum să veniţi cu soluţii reale, care să le permită o viaţă decentă acestor oameni şi acum, şi mai ales după ce se vor închide minele, dar voi minţiţi că vor putea merge la mină pe vecie! Voci din sală : Dumneavoastră!

Liviu-Ionuţ Moşteanu Aceasta este inacceptabil, dragi colegi! De 28 de ani, Valea Jiului moare, încet, încet, dar vă interesează, pentru că afacerile voastre merg foarte bine acolo! Şi până acum ar fi trebuit să veniţi cu măsuri de suport, de protecţie socială, de reconversie profesională pentru oamenii de acolo, măsuri de protecţie a pădurilor, şi de acolo şi din toată ţara, însă iată că din nou aţi preferat o soluţie simplă, care nu rezolvă nimic pe termen lung, în loc să veniţi cu nişte măsuri adevărate, complexe, care să ducă la înflorirea acelei zone, pentru că atât puteţi! (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu O să încerc să evit un drept la replică, dar am să-i spun unuia dintre cei care au vorbit astăzi că una e Hunedoara şi alta e Valea Jiului! Oltenia e în altă parte! E bine să susţii un lucru, dar e bine să-l susţii după ce ai verificat că ai toate datele şi vorbeşti exact de legea care trebuie! Aici nu vorbim de defrişări aiurea, nu vorbim de distrugerea pădurilor, ci vorbim de un interes naţional, pe zonă minieră, în zona Olt, pentru a dezvolta în continuare mineritul, fără a afecta sub nicio formă distrugerea pădurilor. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 15. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Vă rog, vot. 201 voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 5 abţineri. Adoptată. 16. Propunerea legislativă pentru completarea art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog să votaţi. Bingo! Legea nu a întrunit numărul necesar de voturi. (Aplauze.) Domnul Roman, explicarea votului.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am solicitat cuvântul şi în calitate de preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală. Observ aşa un atac extrem de serios, în ultima vreme, la adresa aleşilor locali. Aleşii locali au devenit noua ţintă a multora din ţara aceasta. Sunt atacaţi aleşii locali că, în sfârşit, au nişte salarii pe care le merită, conform atribuţiilor pe care le au. Nimeni nu le plângea de milă primarilor, când aveau nişte salarii mizerabile! Nimeni! Probabil că foarte mulţi uită că până acum ceva vreme un primar de comună avea o leafă de 1.300-1.400 de lei, iar un primar de municipiu de reşedinţă de judeţ din România ajungea undeva la 3.500 de lei. Şi se mai minunau unii şi alţii că avem corupţie în administraţia publică locală! Acum, primarii sunt priviţi în orice proiect de lege, de foarte mulţi, ca şi infractori, direct! Îi văd pe foarte mulţi dintre mai tinerii colegi uitându-se, aşa, cu ură şi cu dispreţ la această categorie profesională. Eu îi rog să îi trateze, dacă susţin într-adevăr principiile statului de drept, să se uite la un om cu prezumţia de nevinovăţie. Până şi crima are un termen de prescripţie! La primar, dacă discutăm de o asemenea chestiune, e mare bai! (Vociferări.) Cineva încearcă să-i acopere! Îmi cer scuze, era pe vechea procedură, aveţi perfectă dreptate! Voiam să spun că sunt fapte grave care au termen de prescripţie, iar când vorbim de acest aspect, ne inflamăm, aşa, dintr-o dată! Nu înţeleg de ce ne inflamăm?! De ce ne uităm la aceşti oameni care fac alimentări cu apă, străzi, canalizare, care modernizează satul românesc, care modernizează România, mai mult decât oricine în ţara aceasta! Pentru că un primar, oricât este de bun, oricât este de rău, tot face ceva şi rămâne ceva după el! Apelul meu către dumneavoastră este să opriţi, cei care faceţi acest lucru, prigoana împotriva aleşilor locali! Fac acest apel în calitate de preşedinte al Comisiei pentru administraţie! Nu aici sunt problemele! Credeţi-mă! Nu este corect să stai cu un dosar al unui primar ţinut la sertar şi să-l ghidonezi când vrei tu! Nu este normal! Nu v-ar conveni nici dumneavoastră, celor care îi atacaţi pe aceşti oameni! Nu este nici moral! Îi atacăm că iau salarii mari. Iau salarii conform legii şi dacă iau conform legii sunt legale! Şi dacă sunt legale, sunt şi morale! Opriţi această prigoană împotriva aleşilor locali!

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat.

Florin-Claudiu Roman Şi mai am o singură observaţie, domnule preşedinte. Mulţumesc. Vom vorbi peste puţin timp de Codul administrativ. Fac apel la colegii din majoritate, care au legătură cu administraţia! Măi, oameni buni, nu putem să-i facem pe numiţi mai stăpâni decât cei aleşi! Uitaţi-vă la acest aspect! Este o nouă bătaie de joc la adresa celor legitimaţi, prin votul popular; ajung să fie slugi ale unor prefecţi numiţi politic! Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Ion Stelian.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. USR, evident, a votat împotriva acestui proiect. Nu este o surpriză. Surpriză pentru mine a fost votul unor colegi; un domn deputat al PSD şi-a retras chiar semnătura de pe acest proiect de lege. Eu salut faptul că v-aţi răzgândit, pentru că în Comisia juridică se dăduse un raport pozitiv pentru acest proiect şi într-un fel a creat confuzie această schimbare de direcţie, în condiţiile în care chiar Guvernul României, guvernul pe care dumneavoastră, cei de la putere, îl susţineţi, a spus foarte clar că acest proiect este antieuropean, că duce la o instabilitate în domeniul legislaţiei privind integritatea publică. A spus faptul că nu a existat o transparenţă în procesul decizional. Este bine că v-aţi revenit în fire şi aş vrea să fie foarte clar că nimeni nu consideră că sunt duşmani primarii, aleşii locali, nu este vorba despre acest lucru. Trebuie să asigurăm o legislaţie în domeniul integrităţii, care să fie transparentă şi care să-şi atingă obiectivul. Faptul că anul trecut s-a modificat conflictul de interese, prin modificarea Codului penal, că ulterior s-au şters unele interdicţii referitoare la parlamentari, pe perioada 2007-2013, că s-a intenţionat modificarea introducerii unui termen de prescripţie care, este adevărat, este normal să fie, dar nu în acea formă pe care aţi încercat s-o adoptaţi astăzi, toate aceste lucruri, da, aduc nişte îndoieli puternice şi faptul că aţi bătut în retragere este un lucru bun. Sunt convins că dacă nu ar fi existat opoziţia noastră, dacă nu am fi avut luări de cuvânt publice, lucrurile ar fi stat altfel. Mulţumesc. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Nicolicea, explicarea votului.

Eugen Nicolicea În prezent, în art. 2.517 din Codul civil, este prevăzut un termen general de prescripţie de trei ani. De asemenea, Curtea Constituţională a decis că judecătorii ar trebui ca, atunci când judecă o astfel de situaţie, să verifice într-adevăr dacă s-a îndeplinit sau nu termenul de prescripţie. Pentru că acest lucru nu se face de către judecători, pentru că în mod abuziv se fac că nu văd art. 2.517 care prevedere un termen de prescripţie de trei ani, acest termen de prescripţie a fost prevăzut în lege. Iar în lege chiar scrie: "conform Codului civil în vigoare". Şi Codul civil se aplică. Un judecător trebuie să aplice toate legile. Pentru că nu le aplică, am băgat acest text chiar în corpul legii, ca să-l vadă, să nu mai poată să spună că n-a ştiut despre el. Copierea unui text dintr-o lege în altă lege nu creează efecte juridice noi. Deci n-am înţeles ce slăbire a legislaţiei de integritate... Codul acesta trebuia respectat! Singura chestiune era că obligi judecătorii să vadă ceea ce nu vor să vadă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Bichineţ.

Corneliu Bichineţ Am fost foarte atent, stimate domnule preşedinte, la luările de cuvânt ale colegilor de la diferite grupuri parlamentare. Partidul Mişcarea Populară nu are prea mulţi primari în ţară şi nu poate fi suspectat de vreo înţelegere sau de vreun protecţionism exagerat. Dar pentru că în timpul vieţii mele am fost şi consilier local, şi consilier judeţean, şi vicepreşedinte de consiliu judeţean, şi preşedinte de consiliu judeţean, e greu acolo, e foarte multă muncă, de o duritate extraordinară! Responsabilitatea, mai ales pe umerii primarilor, este grozavă! Toţi cei care am trecut prin alegeri, unii dintre dumneavoastră sunt pitiţi aici, în sală, au candidat pentru primar şi n-au ieşit. N-au ieşit că nu i-a votat lumea! Toţi dintre noi ştim că un partid fără primari are şanse foarte mici la alegerile parlamentare! De aceea, în atitudinea noastră, a parlamentarilor faţă de aleşii locali, fie ei consilieri judeţeni, consilieri locali şi primari, trebuie să avem în vedere importanţa muncii acestora. Ştiţi, probabil, că în primării, în consilii judeţene, datorită fricii - repet, datorită fricii - foarte multe proiecte sunt întârziate; nu-şi urmează cursul, pentru că nici primarii nu-şi mai iau... n-au curaj să meargă mai departe, pentru că în ţară s-a produs o vânzoleală. Spunea domnul fost vicepreşedinte al Consiliului judeţean de la Alba, domnul Roman, un parlamentar care înţelege nuanţat, că este un fel de prigoană asupra primarilor... Nu ştiu dacă este o prigoană aşa de mare asupra primarilor. Ştiu că a fost o prigoană extraordinară legislatura trecută asupra parlamentarilor şi mulţi dintre ei au căzut. În concluzie, legile pe care le dăm, proiectele de lege pe care le aprobăm, trebuie să confere celui care are decizie pe plan local un statut foarte clar, şi acesta să aibă putere de decizie, şi să nu fie la dispoziţia unui prefect pe care, repet, nu l-a ales nimeni, niciodată! Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Continuăm. 17. Proiectul de Lege pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Comisia juridică propune adoptarea. Vă rog, vot. 202 voturi pentru, 47 abţineri. Adoptat. Capitolul III. Legi organice. Respingeri. 18. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Vă rog, vot. 235 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptată. 19. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001. Comisiile - juridică şi pentru administraţie publică - propun respingerea. Vă rog, vot. 214 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 29 de abţineri. Adoptată. Mulţumesc. Doamna Todoran, explicarea votului. Domnul, mă scuzaţi! (Râsete.)

Adrian-Mihăiţă Todoran Mulţumesc, domnule preşedinte. Îmi pare rău că...

Petru Gabriel Vlase N-are nicio legătură cu timbrul vocal, îmi cer scuze! Deci chiar am greşit! (Râsete. Aplauze.) Chiar am văzut Adriana, îmi cer scuze!

Adrian-Mihăiţă Todoran Cred că am o voce mult mai puternică! Dar, dragi colegi, acest proiect a fost iniţiat după ce am avut întâlniri cu foarte mulţi cetăţeni, viceprimari şi vicepreşedinţi de consilii judeţene. Astăzi aţi fost împotriva faptului ca un vicepreşedinte de consiliu judeţean, ca un viceprimar să aibă atribuţii. Vi se pare normal - şi mă uit aici, şi la colegii de la USR - să vă abţineţi de la un lucru prin care se cheltuieşte banul public ineficient? Astăzi mulţi viceprimari au secretare, au maşini, dar nu au atribuţii! Dacă credeţi că în România cheltuirea banului public este, aşa, o joacă, uitaţi că cetăţenii nu cred acest lucru! În Maramureş sunt oraşe în care viceprimarii nu au nicio atribuţie, dar comunitatea cheltuieşte bani atât cu un salariu destul de mare în ultimul timp, cu maşini şi cu tot ce înseamnă un aparat administrativ. Cred că era bine ca viceprimarii să aibă atribuţii, indiferent care ar fi fost acestea! Nu se poate ca un primar, ieşit cu 7%, cu 8%, să decidă pentru o comunitate, pentru un consiliu local care şi-a numit un viceprimar! Partidul Mişcarea Populară susţine cheltuirea banului public eficient şi era normal ca viceprimarii să aibă atribuţii, cum este normal ca un primar să fie ales în două tururi! Mulţumesc frumos. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Domnul Benga.

Tudor - Vlad Benga Mulţumesc. Aşa cum am explicat şi ieri, votul nostru pleacă în primul rând dintr-o problemă de asimetrie, de legitimitate. Suntem absolut de acord cu ideea că administraţia locală este ineficientă, suntem absolut de acord că este nevoie de vot în două tururi, tocmai pentru legitimitatea crescută a primarilor, dar motivul abţinerii noastre ţine tocmai de asimetria de legitimitate. Primarii sunt aleşi direct de cetăţeni şi, prin urmare, au un mandat cât se poate de clar direct de la cetăţeni. Viceprimarii sunt aleşi pe o listă şi, prin urmare, a-i forţa printr-o lege să aibă anumite atribuţii, aceasta ar reduce legitimitatea alesului, primarul. Acesta a fost motivul abţinerii noastre. Mulţumesc frumos.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Suspendăm şedinţa. Şedinţă de Birou permanent. La ora 13,00, teoretic, plen comun. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,49.