19 decembrie 2017 – Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL-x 575/2017). ( retrimis comisiei. )

Petru Gabriel Vlase Punctul 4, vă rog. (Domnul deputat Victor Paul Dobre solicită să ia cuvântul.) Aţi îmbătrânit amândoi...

Victor Paul Dobre Se ia, domnule preşedinte, se ia! Deci vă propun retrimiterea, cu acordul colegului Munteanu, a PL-x 575/2017 - Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 127 de voturi pentru, un coleg care nu optează. Aprobat.