11 aprilie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene (PL-x 478/2016). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene. Guvernul? Rog colegii care au vorbit să-şi închidă microfoanele, ca să ştiu cine se mai înscrie la cuvânt.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Comisii? Domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare preluarea în subordine, de către Ministerul Fondurilor Europene, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a activităţii, structurii şi personalului celor opt Organisme Intermediare Regionale pentru Programul Operaţional Regional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane şi pentru Programul Operaţional Capital Uman. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. A fost adoptat de Senat în 17 octombrie 2016. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.

Petru Gabriel Vlase Dezbateri? Domnul Ghinea.

Cristian Ghinea Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Preluarea, anul trecut, a Organismelor Intermediare de la Ministerul Muncii la Ministerul Fondurilor Europene a fost un pas mic în direcţia corectă, anume: a unifica managementul şi implementarea în materie de fonduri europene. Avem o fragmentare instituţională, extremă pe acest subiect şi acest proces de reformă şi de coagulare a responsabilităţii şi a implementării trebuie să continue. Aceeaşi situaţie, fragmentarea, se manifestă, în continuare, pe zona de comunicaţii şi la alte programe operaţionale. USR va vota această ordonanţă de urgenţă dată anul trecut şi face apel pentru a continua acest proces de reformă în materie de fonduri europene. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Leoreanu.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 23/2016 privind eficientizarea sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi a fondurilor europene. În fapt, se realizează: preluarea Organismelor Intermediare POCU şi POSDRU, la Ministerul Fondurilor Europene, ceea ce va asigura o abordare unitară a managementului acestor programe structurale, acestor programe operaţionale; în acelaşi timp, o comunicare directă, eficientă şi rapidă, dar şi asigurarea unui cadru instituţional propice unui management eficient pentru atragerea de fonduri europene. De altfel, se va evita şi un potenţial conflict de interese, întrucât Ministerul Muncii se putea afla în dublă ipostază, de beneficiar al fondurilor europene, dar şi de instituţie care coordonează, monitorizează şi controlează eficienţa şi modul în care se implementează aceste fonduri structurale. Aşa încât, vom vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Doamna Mînzatu.

Roxana Mînzatu Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile trebuie să aplicăm un principiu, "o turmă şi un singur păstor". Cu cât sistemul de alocare şi gestionare a fondurilor europene funcţionează într-un cadru unitar şi într-o coordonare unitară, cu atât pentru beneficiari viaţa este mai uşoară, pentru cei care implementează proiecte, iar comunicarea cu instituţiile care finanţează este mai bună. Dar ţin să subliniez că preluarea Organismelor Intermediare, de la Ministerul Muncii la Ministerul Fondurilor Europene, este un pas în cadrul unui demers început de Guvernul PSD în 2013, când s-a creat Ministerul Fondurilor Europene şi, pentru prima dată, sub acelaşi minister, au fost aduse autorităţile de management pentru diversele programe operaţionale implementate de România. Sigur, acesta a fost un pas natural şi este foarte bine ca toate instituţiile care derulează fonduri europene să funcţioneze sub un cadru ministerial unitar. De aceea, este un proiect de lege pe care îl susţin.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Nu. Nefiind amendamente, urmează votul final.