13 decembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 371/2017). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare. Comisii? Pentru muncă, pentru buget? Comisia pentru muncă - domnul Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea cadrului legal prin stabilirea salariilor lunare ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de Legea nr. 152/2017 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. A fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2017. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisiile reunite propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamente , redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Dezbateri generale? Nu. Da? Calista? Da, te rog. Vă rog. La dezbateri generale voiaţi să vorbiţi, nu?

Mara-Daniela Calista Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu aş vrea să ştiu, ca şi colegii mei, de altfel, dacă se menţine exact raportul în forma în care el a fost votat ieri în Comisia pentru muncă? Dacă cumva se ajunge la momentul în care se elimină ceva din raportul care a fost deja votat ieri în Comisia pentru muncă, propun ori reîntoarcerea la comisie - ceea ce vă rog să supuneţi votului -, ori să ne explice domnul preşedinte cum arată varianta pe care o votăm astăzi, aici. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Deci ce aţi propus? Aţi propus ceva?

Mara-Daniela Calista Dacă se face un amendament, propun reîntoarcerea la comisie.

Petru Gabriel Vlase Bun. Deci la dezbateri generale, intervenţii? Nu. La articole? Vă rog, domnule Munteanu, la articole.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În momentul în care am cerut să dezbatem acest proiect de lege, am făcut precizarea că vorbim de personal care nu a avut majorări în acest an. Or, la art. 3 alin. (2), pe lângă personalul contractual de la administraţia prezidenţială care nu a avut majorări - şi era corect să rămână în lege -, a fost trecut tot personalul, mai puţin preşedintele. Ceea ce vă propun este să eliminăm acest articol, că nu îndeplineşte condiţia pentru care am plecat în această dezbatere.

Petru Gabriel Vlase Deci aveţi un amendament admis pe care îl supuneţi votului pentru respingere, înţeleg?! Art. III? Art. III alin. (2), da? Deci art. III alin. (2), da? Poftim? L-am găsit. Acesta: "Începând cu drepturile aferente...". Acesta, da? Da? Vă rog, vot. Cine este pentru? Aţi cerut eliminarea acestui articol, da? Vot pentru eliminare? 114. Împotrivă? 72. Abţineri? Una. E în regulă. Alte intervenţii dacă mai sunt aici? Procedură.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Nu există procedură pentru eliminarea unui alineat în plen. Se poate elimina un articol cu totul; se supun votului articolele în întregime. Aceasta este în Regulament. Deci amendamente admise, respinse sau puteţi vota împotriva unui articol din lege. Deci ce s-a întâmplat aici nu este acoperit regulamentar.

Petru Gabriel Vlase Alte intervenţii dacă mai sunt? (Vociferări.) Păi, n-am apucat, pentru că mi-au cerut procedură! Deci a fost eliminat acel amendament admis şi acum votăm textul fără acel amendament. Cine este pentru? (Domnul deputat Cătălin Drulă solicită să ia cuvântul.) Sunt în vot! 114. Împotrivă? 72. Abţineri? Nu. A rămas textul fără acel alineat. Mulţumesc. Am încheiat. Ce procedură? La ce? Am încheiat! Facem pauză 15 minute, până se pregăteşte votul final. (Vociferări.) Păi, direct, dar trebuie să-i las să scrie, măcar cinci minute, zece minute!