16 mai 2018 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Petru Gabriel Vlase Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Continuăm lucrările de astăzi. Vă informez că şi-au înregistrat prezenţa 152 de colegi până la această oră. Avem dezbateri, vot final la ora 12,00, Birou permanent la încheierea şedinţei de vot final. Aveţi intervenţii? Domnul Cucşa.

Marian-Gheorghe Cucşa Bună ziua! Solicit trimiterea poziţiei 4, PHCD 27/2018 (Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară COM(2018)28) , pe poziţia 20, poziţia 5, PHCD 28/2018 (Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile COM(2018)32) , pe poziţia 21 şi poziţia 72, Pl-x 428/2017 (Propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş) , pe poziţia 17.

Petru Gabriel Vlase 17?

Marian-Gheorghe Cucşa 17, da.

Petru Gabriel Vlase Primul vot. Vă rog. 94 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Aprobat. Punctul 5. Vot. 101 voturi pentru, 13 voturi împotrivă. Şi 72 la 17. Vot. Domnul Simonis.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog să supuneţi propunerea ca PL-x 488/2017 (Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant) , poziţia 32 de pe ordinea de zi, să fie mutat pe poziţia 16. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Vot. 110 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. Aprobat. Ale intervenţii? Nu mai sunt.