18 iunie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori COM(2018) 183 (PH CD 39/2018). ( rămas pentru votul final )

Petru Gabriel Vlase 12. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori. Vă rog, comisia. Doamna Benkő? Vă rog, punctul 12.

Erika Benkő Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Noile avantaje pentru consumatori - COM(2018) 183. Comisia pentru afaceri europene, în principal, a recomandat sporirea eforturilor Comisiei Europene şi a Parlamentelor statelor membre pentru asigurarea unui cadru de concurenţă solid pe piaţa unică, pentru a se combate monopolurile şi pentru încurajarea IMM-urilor, a microîntreprinderilor, precum şi pentru susţinerea noilor tipuri de contracte de muncă. A atras atenţia asupra riscurilor practicii semnalate de a solicita date personale în loc de bani pentru serviciile on-line, ca urmare a poziţiei vulnerabile a consumatorului. A recomandat elaborarea unui document de îndrumare pentru consumatori, astfel încât noul pachet legislativ, care priveşte protecţia consumatorilor, să fie cât mai simplu de înţeles de cetăţeni. A propus revizuirea normelor Uniunii privind etichetarea produselor alimentare, atât pentru asigurarea uşurinţei de a le citi, cât şi pentru a institui semnalarea cantitativă a componenţilor sau aditivilor. Opinia a fost supusă dezbaterii în şedinţa Comisiei pentru afaceri europene din data de 5 iunie 2018 şi a fost adoptată în unanimitate. Supunem opinia aprobării plenului Camerei Deputaţilor, în forma adoptată de Comisia pentru afaceri europene.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Dezbateri? Nu sunt dezbateri. La titlu? Adoptat. La preambul? Adoptat. La articolul unic? Adoptat. Vot final.